Nieuwsbrief 11
 

4 februari 2013

CITO toets groepen 8
De komende week worden in onze groepen 8 de CITO eindtoetsen afgenomen. We wensen alle kinderen uit groep 8 heel veel succes toe bij het maken van deze toets.

Nieuwe instroomgroep
We zijn heel blij dat we met ingang van 4 maart a.s. onze jongste kleuters mogen verwelkomen in onze nieuwe instroomgroep, groep 1G. Juf Ria Haandrikman (op maandag, dinsdag en woensdag) en juf Dianne van der Kooij (op donderdag en vrijdag) zijn de groepsleerkrachten van deze groep. Al onze nieuwe leerlingen: van harte welkom en een fijne tijd op onze school!

Kledingactie
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal er woensdag 6 februari a.s. weer een kledinginzameling plaatsvinden, dit keer in samenwerking met een andere organisatie dan gebruikelijk, te weten Stichting Wereldkinderhulp. In tegenstelling tot de inzamelingen die door ReShare worden verzorgd, komt deze organisatie op beide locaties inzamelen. U kunt uw ingezamelde kleding tot 9.00 uur op school inleveren. Hiervoor zal op de ene locatie een aanhanger en op de andere locatie een bestelbusje worden geplaatst. Hoort zegt het voort!! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Theaterlessen voor de groepen 3
Op donderdag 14 en donderdag 21 februari zullen alle groepen 3 theaterles krijgen van juf Natalja van Stichting ToBe. Het thema is "Beestenboel". Wij zijn reuze benieuwd wat we allemaal gaan doen!
Voor groep 3a, de groep van juf Esther en juf Judith, betekent dit dat zij op die donderdagen niet gaan gymmen in het Palet. Alle kinderen worden die donderdagen dus gewoon om 8.30 uur op school verwacht. 
 
Verjaardag juffen groepen 3
Op vrijdag 22 februari vieren alle juffen van de groepen 3 hun verjaardag in de klas. Die dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd. De kinderen van deze juffen mogen verkleed komen. We zien uit naar een feestelijke morgen.

“Workshop Veilig internet voor kinderen” in Sterrenburg
Op 18 april 2013 wordt in Winkelcentrum Sterrenburg de jaarlijkse Infomarkt Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg gehouden. Tijdens die Infomarkt wordt op verschillende tijdstippen een “Workshop Veilig internet voor kinderen” gehouden waar u als ouders/verzorgers helemaal wordt bijgepraat over de digitale snelweg. De workshop is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk. Vandaag krijgen alle oudste kinderen informatie over deze bijeenkomsten mee.

Gebedsgroep
Zoals u misschien weet, is er op onze school een oudergebedsgroep. Verschillende moeders komen 1x in de twee weken bij elkaar om te bidden voor de school en alles wat daar gebeurt. Wat u misschien nog niet weet, is dat per toerbeurt een klas gebedspunten aanreikt. Met elkaar verzamelt de klas dan briefjes waar kinderen (anoniem) hun kleine en grote zorgen opschrijven, waar wij als groep voor bidden.
Wij geloven dat er een God is die luistert naar elk groot en klein gebed en dat het verschil uitmaakt.
Ook als mensen het zelf moeilijk vinden om te bidden, geloven wij dat anderen dat plaatsvervangend voor hen kunnen doen.
Heeft u iets dat u onder de aandacht van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft? Dan kunt u dit doorgeven op het volgende e-mailadres: gebedsgroep@johanfriso.nl.
Natuurlijk wordt de informatie vertrouwelijk en desgewenst anoniem behandeld.
Daarnaast zijn ouders die mee willen bidden, altijd van harte welkom. Een mailtje voor meer informatie naar het bovenstaande email-adres is voldoende.
Hartelijke groet, de moeders van de gebedsgroep.

Belangrijke data
5 t/m 7 februari: Cito Eindtoets groepen 8.
7 februari: Groepen 8 ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag.
18 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website.
23 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie.
4 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website.
11 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website.
11, 12 en 14 maart: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
19 en 21 maart: 10-minuten-gesprekken.
22 maart: Plakboeken/rapporten gaan mee.
25 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website.
28 maart: Paasviering (alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij).
29 maart t/m 1 april: Paasvakantie.

 
4 februari 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018