Nieuwsbrief 12
 

18 februari 2013

Geboren
Afgelopen donderdag 14 februari zijn juf Annienke en meester Enrico de trotse ouders geworden van een prachtige dochter, genaamd Lotte! Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Zending
Op locatie 196 is de afgelopen weken een bedrag van € 95,65 opgehaald.

Schoolplein locatie 196
We zijn heel blij bij u aan te kunnen geven dat de aannemer in de voorjaarsvakantie gaat starten met het opknappen van het schoolplein op locatie 196. Het straatwerk zal geheel worden vernieuwd en aangepast. Ook zullen er kleurige elementen worden toegevoegd aan het straatwerk. In goed overleg met de aannemer en onze 'buren van de Bever' zullen we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 19 en donderdag 21 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1, 3 en 4:
Vanaf maandag 11 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5, 6 en 7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief om voorkeuren aan te geven maandag 18 februari mee. Het invulstrookje moet uiterlijk vrijdag 22 februari a.s. ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht van uw kind.

Exploitatieoverzicht ouderraad
De ouderraad heeft het  exploitatieoverzicht over het kalenderjaar 2012 gemaakt. Hierin kunt u lezen waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad, Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl).

Sport
Er staan heel wat sporttoernooien op de agenda voor de komende periode. Aanstaande woensdag, 20 februari, beginnen we met het volleybaltoernooi. Kinderen die nog geen sporttenue hebben, kunnen contact opnemen met de sportcommissie (sport@johanfriso.nl). De teamindeling en het wedstrijdschema voor het volleybaltoernooi staan op de website.
De inschrijvingen  voor het hockeytoernooi op 20 maart en het softbaltoernooi op 27 maart zijn inmiddels gesloten.
Tijdens het hockeytoernooi zijn er voor ieder team hockeysticks aanwezig, maar als je er zelf één hebt, mag  je ook je eigen hockeystick meenemen. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij hockey. Een gebitsbeschermer is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
Het veldvoetbaltoernooi wordt gehouden op woensdag 3 en woensdag 10 april. Inschrijven voor dit toernooi kan tot uiterlijk donderdag 21 februari. Wij weten niet van tevoren welk team op welke dag speelt en ook niet op welke locatie. Die indeling volgt pas als alle inschrijvingen binnen zijn. Inschrijfformulieren zijn te vinden op onze website. Door de voorjaarsvakantie wordt het allemaal een beetje kort dag. Dus snel printen, invullen en inleveren voor of uiterlijk donderdag 21 februari.

Belangrijke data
23 februari t/m 3 maart: voorjaarsvakantie.
4 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website.
11 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website.
11, 12 en 14 maart: schoolkeuzegesprekken groepen 8.
19 en 21 maart: 10-minuten gesprekken.
22 maart: plakboeken/rapporten gaan mee.
25 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website.
28 maart: paasviering (alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij).
29 maart t/m 1 april: paasvakantie.

 
18 februari 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018