Nieuwsbrief 13
 

11 maart 2013

Zending
We sparen van januari t/m april voor de stichting Kika (Kinderen Kankervrij). Op locatie 821 haalden we een bedrag van € 77,19 op en op locatie 196 een bedrag van € 62,81. Alle gevers weer hartelijk bedankt!  Meer informatie over dit spaarproject vindt u op  onze website en op www.kika.nl.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 19 en donderdag 21 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1, 3 en 4:
Vanaf maandag 11 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5, 6 en 7:
De leerlingen van deze groepen krijgen het strookje waarop de tijd van het gesprek staat mee naar huis.

Onderwijsouderavond 18 april vervalt
In de onderwijsnieuwsbrief van november 2012 hebt u kunnen lezen over de ouderavond over lezen en taal die gepland stond op 18 april. Deze avond gaat niet door.
We zijn momenteel bezig met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode. Dit proces hopen we nog dit schooljaar af te ronden, zodat we volgend schooljaar kunnen starten met een nieuwe rekenmethode. Tijdens een ouderavond in het nieuwe schooljaar willen we u dan graag laten zien hoe we werken met onze nieuwe methodes voor taal, lezen en rekenen.

Kinderdienst in ‘de Bron’
We mogen u namens kerkgemeenschap 'de Bron' van harte uitnodigen voor de Palmpaasdienst op 24 maart a.s. Kinderkoor  'de Waterdruppels'  zal aan deze dienst medewerking verlenen. Deze bijzondere kerkdienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom!

Paasviering
Op donderdag 28 maart a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op de website kunt u binnenkort foto's van het paasfeest bekijken. We wensen u samen met uw kinderen een fijn paasfeest.

Ouderbijdrage 2013
Vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 1, 7 en 8 bedraagt € 20,00. De ouderbijdrage voor de kinderen in de huidige groepen 2  t/m 6 bedraagt € 45,00 (dit is incl. € 25,00 voor de schoolreis in september). Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. achternaam en huidige groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl).


Schoolplein locatie 196
Inmiddels zijn de werkzaamheden op het schoolplein van locatie 196 in volle gang. Om de werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen zullen we regelmatig aanpassingen moeten doen in het gebruik van de toegangswegen naar de school. We zien uit naar een mooi plein, waar de kinderen prettig kunnen spelen. De verwachting is dat de werkzaamheden na de meivakantie tot een afronding zullen komen.

Sport
Even mochten we aan de lente ruiken en dan gaat het buitensporthart weer sneller slaan. We ruiken het vers gemaaide gras en willen naar buiten. Nou dat kan ook: volgende week woensdag, 20 maart, staat het eerste buitentoernooi op het programma. En zo is er de komende weken steeds iets te doen. 
Op 20 maart hopen we in een lentezonnetje te kunnen  genieten van het eerste schoolhockeytoernooi.  De teamindeling staat inmiddels op de website. Daar kunt u ook de informatie over de materialen lezen. Voor de zekerheid, omdat het nieuw is, hier toch ook alles nog op een rijtje:
1. Bij het hockeytoernooi is het verplicht dat de kinderen met scheenbeschermers spelen in het kader van veiligheid. Zonder scheenbeschermers kan een kind niet mee spelen. Tip: Als je deze niet hebt, vraag dan aan een buurjongen, -meisje, neefje of nichtje of je die kunt lenen.
2. Voor elk spelend team zullen er zes hockeysticks beschikbaar zijn tijdens de wedstrijden, maar de kinderen mogen hun eigen (veld)hockeysticks meenemen. (Let er op dat je je stick niet kwijt raakt.)
3. Kinderen mogen voor hun eigen veiligheid bitjes gebruiken, maar deze zijn niet verplicht. Wel worden deze aangeraden en ze zullen op de dag zelf ook te koop zijn bij de vereniging.
4. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, zonder keeper.
Zodra het programma voor deze middag bekend is, komt dit zo snel mogelijk op de website te staan.
Dat geldt ook voor het softbaltoernooi een week later, op 27 maart. Handschoenen, knuppels en helmen zijn aanwezig, maar je mag natuurlijk ook je eigen spullen meenemen. (Let er wel op dat je deze niet kwijt raakt.) Ook voor dit toernooi staat de teamindeling al op de website.
Dan krijgen we begin april het schoolvoetbaltoernooi. Op woensdag 3 en 10 april wordt er gevoetbald. Het is bij ons nog niet bekend op welke woensdag welk team (welke groep) speelt. Wij horen dit ook pas een week van te voren. Houd onze website dus goed in de gaten!
Tussendoor is er op zaterdag 6 april ook nog eens het atletiektoernooi voor de groepen 3 t/m 6. Voor alle toernooien geldt dat de inschrijvingen al gesloten zijn.
Voor het hockey- en softbaltoernooi zijn degenen die nog niet in het bezit zijn van een sporttenue, al benaderd voor het aanschaffen hiervan. Voor het schoolvoetbaltoernooi en het atletiektoernooi zal er in de volgende nieuwsbrief staan hoe u, als u het nog niet in uw bezit hebt, toch aan zo’n mooi sporttenue kunt komen.

Belangrijke data
11, 12 en 14 maart: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
19 en 21 maart: 10-minuten gesprekken.
22 maart: Plakboeken/rapporten gaan mee.
25 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website.
28 maart: Paasviering (alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij).
29 maart t/m 1 april: Paasvakantie.
08 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website.
23 april: Verjaardagsfeest leerkrachten bovenbouw.

 
11 maart 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018