Nieuwsbrief 14
 

25 maart 2013

Zending
Op locatie 196 is voor de stichting Kika (Kinderen Kankervrij) een bedrag van € 47,25 opgehaald. Alle gevers weer hartelijk bedankt!  Meer informatie over dit spaarproject vindt u op onze website en op www.kika.nl.

Paasviering
Op donderdag 28 maart a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op de website kunt u binnenkort foto's van het paasfeest bekijken. We wensen u samen met uw kinderen een fijn paasfeest.

Gym
In verband met de paasviering gaan de gymlessen op donderdag 28 maart niet door.

Verkeersbrigade 821
Helaas blijkt de scholing voor onze verkeersbrigadiers, die verzorgd zal worden door de politie, pas in september a.s. plaats te kunnen vinden. Binnenkort ontvangen ook de ouders van de kinderen uit de groepen 3 een brief, waarin ze zich kunnen aanmelden voor de verkeersbrigade voor komend cursusjaar. De kinderen vanaf de groepen 4 zijn zoals u weet gehuisvest op locatie 821. Dus we hopen dat er ook vanuit de groepen 3 voldoende aanmeldingen zullen zijn om in september a.s. met de verkeersbrigade van start te kunnen gaan.

Schoolontbijt en Koningsspelen
Op vrijdag 26 april zullen wij als school meedoen aan het Schoolontbijt en de Koningsspelen. Op dit moment is het programma nog niet volledig bekend. Wel kunnen we u vertellen dat de groepen 5 t/m 8 die dag een continurooster zullen hebben. Dit betekent dat de kinderen van deze groepen van 08.30 uur tot 14.00 uur op school zullen zijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen, zoals gebruikelijk op vrijdag, om 12.00 uur uit zijn. Vanzelfsprekend informeren wij ook de collega’s van de BSO over deze verandering in onze activiteitenkalender. In de komende nieuwsbrief zullen we u nader informeren over het programma van deze dag. We zien uit naar een feestelijke dag!

Verjaardagsfeest leerkrachten bovenbouw
Het geplande verjaardagsfeest van de leerkrachten bovenbouw zal vanwege de Koningsspelen in diezelfde week worden verzet naar een nader te bepalen datum. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Kiss + Ride op locatie 196
In de afgelopen periode hebben we op locatie 196 twee keer geprobeerd of een kiss + ride voor de school een oplossing zou kunnen zijn voor de parkeerproblemen rondom schooltijden. De resultaten hiervan worden besproken met de collega’s van OBS De Bever en de politie. We zijn blij dat veel ouders hun kind lopend of op de fiets naar school brengen. Op die manier voorkomen we parkeerproblemen en onveilige verkeerssituaties voor onze leerlingen.

Theoretisch verkeersexamen
Op 11 april a.s. is het zo ver. De leerlingen van groep 7 doen, net als heel veel andere kinderen in Nederland, het theoretisch verkeersexamen voor de basisschool. Kennis is tenslotte de basis waar "veilig deelnemen aan het verkeer" mee begint. Op de Johan Frisoschool wordt daar gelukkig al in de onderbouwgroepen mee gestart. De meeste kinderen zullen de regels en borden inmiddels dan ook wel kennen. Toch kan het geen kwaad om voordat het examen écht gedaan moet worden de kennis nog even te testen. Daarvoor is op de website www.veiligverkeernederland.nl een aantal oefenexamens beschikbaar. Daarbij kunnen de kinderen direct na het beantwoorden van de vragen de goede en foute antwoorden zien. Ga naar die site en klik in de middelste kolom "oefenen" aan. Op die site staat trouwens nog véél meer informatie die kan bijdragen tot een bewust en verkeersveilig gedrag. Succes groepen 7!

Specialisatie in groep 7
De maand april is specialisatiemaand in groep 7: op de eerste drie vrijdagmiddagen in april en de eerste vrijdag ná de mei-/hemelvaartvakantie houden de leerlingen zich bezig met iets waarin ze zich wat meer willen specialiseren. Wát dat is, mogen ze zelf kiezen. Alle kinderen hebben inmiddels een formulier gekregen met alle specialisaties waaruit gekozen kan worden:
• sport: tafeltennis
• sport: klimmen/schaatsen
• speksteen bewerken
• drama
• textiele werkvormen: het maken van een kussen
• techniek
• een filmstrip maken op de computer
• het maken van een vilten schilderij
Het formulier moet uiterlijk donderdag 28 maart bij de groepsleerkracht worden ingeleverd. De specialisatie start op 5 april. Binnenkort horen alle kinderen bij welke specialisatie ze zijn ingedeeld.

Sporttoernooien
De lente is begonnen en ook het eerste “lente”-schoolsporttoernooi is al achter de rug. Ondanks dat de lente toen net was begonnen, was het bitter koud, maar dat maakte voor de sporters niet uit. Het hockeytoernooi, dat dit jaar voor het eerst werd gehouden, was heel erg leuk. Voor de één een leuke kennismaking met deze sport, voor de ander een moment om te laten zien hoe goed hij/zij is in deze sport (omdat hij/zij die al wekelijks beoefent bij een hockeyclub).
Nu staat aanstaande woensdag 27 maart het volgende toernooi alweer op het programma: het softbaltoernooi. Lekker slaan, lekker rennen en hopelijk een balletje vangen. En natuurlijk rekenen we op mooi weer. Informatie over dit toernooi staat op onze website.
Daarna is het tijd om paaseieren te gaan zoeken en ons voor te bereiden op het volgende toernooi. Vanaf de week na Pasen start het grootste sporttoernooi: het veldvoetbal! Net als alle andere toernooien wordt ook dit toernooi georganiseerd door Dordtsport. Alle informatie, zoals de teamindeling, waar en wanneer je moet spelen staat ook op deze site. Let goed op, op welke dag je moet spelen: op woensdag 3 april óf woensdag 10 april. En let dan ook op bij welke vereniging: GSC, OMC of Oranje Wit. Dat hangt af van het team waarin je speelt. Alleen voor de groepen 7/8 zijn er mogelijk finales op woensdag 24 april. We zijn heel blij dat we voor ieder team al een leider hebben gevonden, allemaal heel erg bedankt daarvoor.
Op zaterdag 6 april wordt, tussen de voetbalwoensdagen door, ook nog het schoolatletiektoernooi gehouden. Helaas dit jaar niet voor de groepen 7 en 8, maar wel voor de overige groepen. Als we meer informatie krijgen over dit toernooi komt die zo snel mogelijk op de website te staan.
Voor het laatste schoolsporttoernooi, het veldkorfbal, is de inschrijving inmiddels al gesloten. Meer hierover zal binnenkort ook zeker op onze site worden geplaatst.

Sporttenues
Om mee te doen met een schoolsporttoernooi moet je natuurlijk in het bezit zijn van zo’n prachtig Johan Friso tenue. Er zijn 2 momenten gepland waarop deze tenues, tegen een directe, contante betaling van de borg à € 25,- op locatie 821 zijn af te halen: donderdagmiddag 28 maart om 13.00 uur en dinsdagmiddag 2 april om 15.15 uur. Vraagt u even naar meester Enrico.
Ouders die van meester Enrico een “tenue oude stijl” hebben meegekregen: dit zijn ook de twee momenten waarop u even langs kunt komen om dit tenue om te ruilen voor een nieuw!

Bedankt Coby, welkom Astrid
Na een aantal jaren trouwe dienst heeft Coby Visser afscheid genomen van de sportcommissie. Coby’s kinderen zijn al geruime tijd van school, maar ze is toch steeds haar bijdrage blijven leveren aan allerlei zaken die door de sportcommissie geregeld worden. We danken Coby vanaf deze plaats voor de tijd en energie die ze hierin heeft gestoken! Het is fijn om te weten dat haar plaatsje in de sportcommissie wordt overgenomen door Astrid Groeneweg. Astrid, heel veel plezier en succes met het meehelpen bij het in goede banen leiden van alle sport-regelzaken op de Friso!

Belangrijke data
28 maart: paasviering (alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij).
29 maart t/m 1 april: paasvakantie.
08 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website.
11 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7
22 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website.
26 april: Schoolontbijt en Koningsspelen:
            • groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur uit
            • groepen 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur

 
25 maart 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018