Nieuwsbrief 15
 

8 april 2013

Schoolontbijt en Koningsspelen
Op vrijdag 26 april zullen wij als school meedoen aan het Schoolontbijt en de Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 zullen die dag een continurooster hebben. Dit betekent dat de kinderen van deze groepen van 08.30 uur tot 14.00 uur op school zullen zijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen, zoals gebruikelijk op vrijdag, om 12.00 uur uit zijn.
Het programma is als volgt:
08.30 uur: Ontbijt met de hele school, ieder in zijn eigen klas.
09.30 uur: Officiële opening van de Koningsspelen, we kijken met elkaar naar de tv uitzending.
09.45 uur: Alle groepen naar buiten.
10.00 uur: Gezamenlijke openingsdans op het schoolplein, zowel op locatie 196 als op locatie 821.
Om 12.00 uur gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar huis.
Tussen de middag eten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op school (lunch en drinken zelf meenemen). Om 14.00 uur gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar huis.

Mijnschoolinfo
Op onze school gaan we graag mee met de digitale ontwikkelingen. Zo kunt u al veel informatie digitaal vinden op onze website. Maar er is meer mogelijk! Binnenkort starten we met “Mijnschoolinfo”, een communicatieplatform waar u, in een beveiligde omgeving, informatie over de school kunt vinden. Dinsdag 9 april a.s. krijgen alle oudste leerlingen een brief met informatie over Mijnschoolinfo mee naar huis.
Om  te kunnen starten met Mijnschoolinfo is het belangrijk dat we uw correcte mailadressen hebben. Vult u alstublieft op het strookje op de achterkant van de brief over Mijnschoolinfo de mailadressen in en lever het strookje uiterlijk vrijdag 12 april a.s. op school in bij de groepsleerkracht van uw kind. Via onze nieuwsbrieven houden we u uiteraard op de hoogte.

Zending
Op locatie 821 is er een bedrag van € 51,71 opgehaald voor Kika en op locatie 196 is dat een bedrag van € 50,22. Alle gevers worden hartelijk bedankt! Informatie hierover vindt u op onze  website. In de volgende nieuwsbrief wordt het nieuwe zendingsproject toegelicht. We gaan de komende periode sparen voor Mercy Ships.

Verjaardag juffen groepen 4
Op woensdag 17 april vieren de juffen van de groepen 4 hun verjaardagen. Alle kinderen mogen, als zij dit leuk vinden, verkleed op school komen. Op deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Het jaarlijks terugkerende verjaardagsfeest van de leerkrachten van de bovenbouw staat op de activiteitenkalender op 23 april gepland. Aan het begin van dit schooljaar was natuurlijk nog niet bekend dat koningin Beatrix zou gaan aftreden en dat vrijdag 26 april de dag van de Koningsspelen zou worden. Het is een beetje te veel van het goede om twee grote feesten in één week te vieren en daarom schuiven we de verjaardag van de meesters en juffen van de bovenbouw op. De nieuwe datum is dinsdag 11 juni. Noteer dat vast in de agenda's, meer informatie komt natuurlijk nog in één van de volgende nieuwsbrieven te staan.

Verjaardag juffen groep 1A en 1/2C
Op woensdag 24 april vieren juf Milou/juf Lia (groep 1A) en juf Els/juf Yvonne (groep 1/2C) hun verjaardag in de klas. Zoals gebruikelijk mogen de kinderen van deze juffen die dag verkleed op school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd, dat hoeven de kinderen niet mee te brengen.

Schoolreis 2013 voor huidige groepen 2 t/m 6
Naar aanleiding van onze jaarlijkse brief van afgelopen januari over de ouderbijdrage/schoolreis hebben wij van een aantal ouders van kinderen uit bovengenoemde groepen een betaling ontvangen van € 20,00. Daarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Dit is echter het bedrag van alleen de ouderbijdrage. Aangezien deze kinderen in september op schoolreis gaan en wij bepaalde kosten vooraf dienen te voldoen, verzoeken wij deze ouders om het resterende bedrag van € 25,00 alsnog over te maken op ons bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool  Dordrecht  o.v.v. achternaam en huidige groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl)

Sportdag groepen 3, 4 en 5
Op woensdag 5 juni is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Voor deze dag is het belangrijk dat we veel helpende handen hebben. Vindt u het leuk om deze dag van dichtbij mee te maken, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind. We hebben mensen nodig die een groepje kinderen willen begeleiden en mensen die bij de spellen staan en deze willen uitleggen en willen begeleiden. De sportdag duurt van 08.45 uur tot 12.15 uur. Verdere informatie kunt u lezen in één van de volgende nieuwsbrieven.

Sport
Voor een groot gedeelte van de voetballers zit het voetbaltoernooi er al weer op. Voor anderen gaat het voetballen woensdag a.s. pas van start en voor een aantal kinderen van groep 7/8 heeft het toernooi een mooie verlenging gekregen: zij mogen in de finale spelen op 24 april! Vanaf deze plaats alvast heel veel succes en doe je best!
Helaas of misschien wel gelukkig, was het softbaltoernooi afgelast vanwege de kou. Dit toernooi zal nu worden gehouden op woensdag 22 mei. Voor een aantal kinderen valt dit samen met de finale van het volleybaltoernooi. Mede daardoor  zal er een nieuwe inschrijfronde komen. IEDEREEN die mee wil doen met het softbaltoernooi zal zich binnenkort (weer opnieuw) in moeten schrijven.
Inmiddels is afgelopen zaterdag  het atletiektoernooi gehouden. In mei staat het korfbaltoernooi op het programma. Alle sportinfo is te vinden op de website.
De Sportcommissie

Belangrijke data
11 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7
22 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website.
26 april: Schoolontbijt en Koningsspelen:
           • groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur uit
           • groepen 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
27 april t/m 12 mei: Mei-/Hemelvaartvakantie.
13 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website.
20 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
27 mei: Nieuwsbrief 18 staat op de website.
29 mei: Sportdag groepen 6, 7 en 8.

 
8 april 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018