Nieuwsbrief 16
 

22 april 2013

Schoolontbijt en Koningsspelen
Op vrijdag 26 april zullen wij als school meedoen aan het Schoolontbijt en de Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 zullen die dag een continurooster hebben. Dit betekent dat de kinderen van deze groepen van 08.30 uur tot 14.00 uur op school zullen zijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen, zoals gebruikelijk op vrijdag, om 12.00 uur uit zijn.

Het programma is als volgt:
08.30 uur: Ontbijt met de hele school; ieder in zijn eigen klas. Alle kinderen nemen hun eigen bord, beker en bestek mee, voorzien van de naam van het kind.
09.30 uur: Officiële opening van de Koningsspelen; we kijken met elkaar de speciale tv uitzending.
09.45 uur: Alle groepen naar buiten.
10.00 uur: Gezamenlijke openingsdans op het schoolplein. Zowel op locatie 196, als op locatie 821. Vanzelfsprekend bent u als ouder/verzorger van harte welkom om te komen kijken!
12.00 uur: de kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan naar huis.
Tussen de middag: de kinderen van de groepen 5 t/m 8 eten op school (lunch en drinken zelf meenemen).
14.00 uur: de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan naar huis.

Alle kinderen (en de meesters en juffen!) mogen deze dag in het rood/wit/blauw/oranje gekleed naar school komen. Zoals gebruikelijk mogen alle kinderen eten en drinken meenemen voor het pauzemoment in de ochtend.
De kinderen van de groepen 1/2 hebben donderdagmiddag 25 april geen speelgoedmiddag. Zij mogen op vrijdag 26 april speelgoed mee naar school nemen.
We zien uit naar een feestelijke dag!

Uitreiking diploma’s Jeugd EHBO-A
We zijn enorm trots op 29 leerlingen uit onze groepen 8 die vanmiddag, maandag 22 april, hun Jeugd EHBO-A diploma in ontvangst mochten nemen. De afgelopen maanden hebben zij op maandagmiddag na schooltijd EHBO lessen gevolgd. Deze lessen werden verzorgd door de Dubbeldamse EHBO vereniging. Voor deze kinderen en hun EHBO juffen een hartelijke felicitatie.

Personeel
Op woensdag 24 april neemt juf Ilona afscheid van haar groep 1/2F. Samen met haar kijken we terug op een goede periode als LIO stagiaire. We wensen juf Ilona veel succes met afstuderen.
Na de meivakantie zal juf Deanne haar lesgevende taken voor deze groep weer oppakken.
Juf Annienke zal na de meivakantie weer terugkeren van haar zwangerschapsverlof. Zij zal haar werkzaamheden als intern begeleider voor de onder- en middenbouw weer op zich nemen.

Schoolplein 196
Het schoolplein op locatie 196 is bijna klaar. In de meivakantie zullen de laatste werkzaamheden plaats vinden.

Gebouw locatie 196
In de meivakantie worden alle keukens in de klaslokalen en in de mediatheek vervangen. Dit is de laatste klus die geklaard moet worden in het kader van de renovatie van deze locatie.

Gebouw locatie 821
In de meivakantie zal de gevel van locatie 821 gereinigd worden. Na de meivakantie kunnen we dan weer starten in een fris gebouw. Vanzelfsprekend zal ons vissenkunstwerk op de gevel worden ontzien.

Mei-/Hemelvaartvakantie
We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heel fijne meivakantie toe! We hopen jullie allemaal weer uitgerust terug te zien op maandag 13 mei om 8.30 uur.

Belangrijke data
26 april: Schoolontbijt en Koningsspelen:
            • groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur uit
            • groepen 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
27 april t/m 12 mei: Mei-/Hemelvaartvakantie.
13 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website.
20 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
27 mei: Nieuwsbrief 18 staat op de website.
29 mei: Sportdag groepen 6, 7 en 8.

 
22 april 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018