Nieuwsbrief 17
 

13 mei 2013

Weizigtbezoek groepen 5
in de komende weken gaan de groepen 5 op "Bezoek bij de Bijen". We gaan dan in groepjes opdrachten doen onder leiding van ouders. Groep 5d gaat op dinsdagmiddag 14 mei, groep 5c op donderdagmiddag 16 mei en groep 5b op dinsdagmiddag 21 mei. In verband met de vertrektijd van de bus moeten de kinderen die middag 15 minuten eerder op school zijn, namelijk om 13.00 uur. We zullen rond 15.15 uur weer terug komen op school. Wilt u dit ook doorgeven aan de BSO?

De groepen 2 gaan naar bakker Koos
Alle kinderen van groep 2 gaan op excursie naar bakker Korteweg op het Damplein. We vertrekken om 13.00 uur van school en zijn weer om 15.15 uur terug. Het is fijn als de kinderen oude en niet te warme kleding aan hebben. We hebben ouders nodig die de kinderen kunnen halen en brengen! U kunt zich opgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt. De kinderen van groep 1 blijven op school.
Op dinsdag 23 april jl. is de groep van juf Annelies/juf Erica geweest.
Op dinsdag 14 mei gaan de groepen 2 van juf Els/juf Petra en juf Deanne/juf Janny.
Op dinsdag 21 mei gaan de groepen 2 van juf Cynthia/juf Elsa en juf Els/juf Yvonne.

Juffenverjaardag groep 1/2e, de muizenklas
Op woensdag 22 mei vieren juf Erica en juf Annelies hun verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen.

Sportdag middenbouw
Op 5 juni is de jaarlijkse sportdag van de middenbouw. Er hebben zich voldoende ouders aangemeld om te hepen, waarvoor onze hartelijke dank! Verdere informatie volgt in nieuwsbrief 18.

Opening schoolplein locatie 196
We zijn heel blij dat ons schoolplein op locatie 196 zo mooi geworden is! Samen met onze “buren” van obs De Bever willen we de opening van ons plein vieren op 30 mei a.s. Dit doen we natuurlijk samen met alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van deze groepen zijn van harte welkom om tijdens dit feestelijke moment even een kijkje te komen nemen. Rond 10.15 uur zullen de kinderen zich buiten verzamelen.

Belangrijke data
20 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
27 mei: Nieuwsbrief 18 staat op de website.
29 mei: Sportdag groepen 6, 7 en 8.
05 juni: Sportdag groepen 3, 4, en 5.
10 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website.
21 juni: Zomerfeest kleuters.
24 juni: Nieuwsbrief 20 staat op de website.
26 juni: Studiedag (alle kinderen zijn vrij).

 
13 mei 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018