Nieuwsbrief 18
 

27 mei 2013

Zending
Het totaal bedrag dat we kunnen overmaken naar Kika is € 498,00! Alle gevers ontzettend bedankt. Momenteel sparen we voor het varende ziekenhuis  Mercy Ships. Op locatie 821 is er een begin Op dit moment ligt het schip de Mercy Africa in de haven van Guinea (Guinee) in Afrika. Mercy Ships zet zich in voor de allerarmsten. Ze voorziet in gratis medische behandeling, operaties en oogbehandelingen. Daarnaast biedt ze duurzame hulp. Landbouw, bouw en onderwijs vallen ook onder deze hulpverlening. In verschillende groepen is er met behulp van het digibord een kijkje genomen op een van de schepen van Mercy Ships. Deze virtuele tour en  nog veel meer informatie kunt u vinden op http://www.mercyships.nl. Op onze website staat bij het onderdeel “zending” ook informatie over Mercy Ships. Van harte aanbevolen!

Mijnschoolinfo
In nieuwsbrief 15 hebben we u verteld over het digitale communicatieplatform Mijnschoolinfo waarmee we gaan werken. We vroegen u toen uw emailadres(sen) door te geven. Veel ouders hebben dat gedaan, dank voor uw snelle reactie! Inmiddels zijn we een stap verder: alle emailadressen zijn door Mijnschoolinfo ingevoerd. Binnenkort krijgt u van hen een welkomstmail met daarin informatie over het aanmelden, de bescherming van uw privacy en de beveiliging van de gegevens. Daarna kunt u Mijnschoolinfo gaan gebruiken. We starten met het verspreiden van de nieuwsbrieven. Mijnschoolinfo is ook beschikbaar via apps voor Iphone, Ipad en Android.

Opening schoolplein locatie 196
We zijn heel blij dat ons schoolplein op locatie 196 zo mooi geworden is! Samen met onze “buren” van OBS De Bever willen we de opening van ons plein vieren op 30 mei a.s. Dit doen we natuurlijk samen met alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3.
Dhr. van de Burgt, wethouder onderwijs, zal de opening verrichten. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 zijn van harte welkom om tijdens dit feestelijke moment even een kijkje te komen nemen. Rond 10.15 uur zullen de kinderen zich buiten verzamelen.

Vertrek Juf Deanne
Het duurt nog even, maar na de zomervakantie zal juf Deanne aan het werk gaan als intern begeleider op de Julianaschool in Dubbeldam. Juf Deanne zal dan niet langer werkzaam zijn bij ons op school. Wij zullen haar enorm gaan missen. Zij is een lieve, zeer professionele juf voor de kinderen en een heel prettige collega om mee samen te werken. De werkzaamheden als intern begeleider op de Julianaschool sluiten aan bij de opleidingen die juf Deanne heeft gevolgd. We zijn heel blij voor haar dat zij de mogelijkheid heeft deze overstap te kunnen maken. Wij wensen haar heel veel werkplezier op haar nieuwe school!

Afschaffen schoolzwemmen
Met ingang van komend cursusjaar 2013-2014 nemen wij als CBS Johan Friso niet langer deel aan het schoolzwemmen. Vanaf afgelopen cursusjaar wordt het schoolzwemmen vanuit de Gemeente Dordrecht aangeboden voor de groepen 4. Uit ervaring bij ons op school blijkt dat (bijna) alle kinderen in groep 4 al een of meerdere zwemdiploma's hebben behaald. Tevens legt het schoolzwemmen een flink beslag op de beschikbare onderwijstijd.

Sportdag groep 6, 7 en 8
Op woensdag 29 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. Dat is dus al over 2 dagen!! De sportactiviteiten zullen plaatsvinden bij "Hercules" aan de Noordendijk. De kinderen moeten zich op deze dag om 8.30 uur bij de begeleider van hun groep melden. Het programma eindigt om 12.30 uur. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers hebben aangemeld, hebben op dinsdag 21 mei via hun (klein)kind verdere informatie gekregen. Op maandag 27 mei is er in het lokaal van meester Jan op locatie 821 na schooltijd de mogelijkheid voor groeps- en spelleiders om de laatste vragen te stellen. De sportdag eindigt, net zoals andere jaren, met een spetterende estafette tussen de leerlingen en de juffen en meesters.

In/uitgang locatie 196
Nu het plein bijna klaar is, kunnen we weer alle ingangen gebruiken.
De ingang bij het speellokaal/de schommel (witte deur) is voor de volgende groepen:
Groep 1/2 juf Els/juf Yvonne, groep 1/2 juf Deanne/juf Janny, groep 1 juf Ria/juf Dianne en groep 3 juf Esther/juf Judith.
De ingang bij de blauwe trap is voor de volgende groepen:
Groep 1 juf Milou/juf Lia, groep 1/2 juf Petra/juf Els, groep 1/2  juf Erica/juf Annelies, groep 1/2 juf  Cynthia/juf Elsa, groep 3 juf Klazien/juf  Fien en groep 3 juf Ute/juf Francina.
Wilt u er ook aan denken dat we de schommel 10 minuten voor en na schooltijd niet gebruiken i.v.m. de veiligheid van de kinderen?

Bezoek groepen 4 aan Weizigt
Op dinsdag 4 juni gaat de groep van juf Anita/juf Helene naar Weizigt voor de les “Kleine Beestjes”. Op dinsdag 11 juni gaat de groep van juf Atie/juf Dalina en op donderdag 6 juni gaat de groep van juf Erna/juf Roelie. We gaan met de bus en er is begeleiding geregeld. Wilt u de versnapering voor de pauze in een tas meegeven? De les wordt buiten gegeven. Als het regenachtig weer is, zijn laarzen en regenkleding wenselijk.

Sportdag groep 3, 4 en 5
Onze sportdag zal gehouden worden op 5 juni a.s. bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden (niet parkeren bij de nooduitgang van de sporthal!). De kinderen en de begeleiders moeten zich tussen 08.35 uur en 08.45 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Omstreeks 12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Tussen 12.00 uur en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Met Groenland en Okidoki zullen afspraken gemaakt worden over het brengen en halen van de kinderen. Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal.

Kinderdienst “De Bron”
Zondag 9 juni a.s. bent u, samen met uw kind(eren), weer van harte welkom in een speciale kinderdienst in kerkgebouw “De Bron”. Het thema van deze dienst is “Broodje gezond”. Ds. Schipper zal deze dienst leiden. Alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) zijn van harte uitgenodigd.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op dinsdag 11 juni vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar traditiegetrouw een grootse playbackshow gehouden zal worden! Het thema is dit jaar: “Black & White Party” dus duik je kledingkast in om een mooie combinatie te vinden van zwart en wit!
De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Vergeet niet een pakje of flesje water (echt alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Zomerfeest kleuters
Vrijdag 21 juni a.s. is het weer zover: het zomerfeest voor de kleuters. Dit jaar is het thema “sprookjes”. De kinderen mogen verkleed als sprookjesfiguren op school komen.
Let op: de deuren gaan die ochtend pas om 09.00 uur open. Houd er dus rekening mee dat u niet te vroeg op school komt, aangezien de leerkrachten met de laatste voorbereidingen bezig zijn. Het feest begint om 09.15 uur en eindigt om 12.45 uur. We hopen natuurlijk op mooi weer.

De schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker van Flexus Jeugdplein geeft ondersteuning aan leerlingen op verschillende (sociaal-emotionele) gebieden zoals gedrag, pestproblematiek en het uiten van emoties. Tevens kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen met het vinden van een antwoord op uw opvoedvragen. De hulp die de schoolmaatschappelijk werker u biedt, is gratis.
Alexander Kotzian is de schoolmaatschappelijk werker van de Johan Frisoschool. Hij is iedere donderdag aanwezig. Op locatie 196 op er elke donderdagochtend van 8.30-10.00 uur een inloopspreekuur .
U kunt Alexander Kotzian rechtstreeks bereiken bij Flexus Jeugdplein, afdeling Schoolmaatschappelijk Werk. Telefoon: 06-11904110 of email: alexanderkotzian@flexusjeugdplein.nl .

Schoolreis
Na de zomervakantie is het alweer zover, dan gaan we op schoolreis. De datum en bestemmingen zijn al bekend. De schoolreis is op donderdag 19 september. De groepen 3 en 4 gaan naar Dippie Doe, de groepen 5 en 6 gaan naar het Archeon en groep 7 gaat naar Duinrell. Eerst lekker vakantie houden, maar noteer de datum vast in de agenda voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data
29 mei: Sportdag groepen 6, 7 en 8.
05 juni: Sportdag groepen 3, 4, en 5.
10 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website.
21 juni: Zomerfeest kleuters.
24 juni: Nieuwsbrief 20 staat op de website.
26 juni: Studiedag (alle kinderen zijn vrij).
02 juli: Plakboeken/rapporten gaan mee.
08 juli: Nieuwsbrief 21 staat op de website.
08, 09 juli: Musical groep 8.
15 juli: Afscheidsavond groep 8.
18 juli: Laatste schooldag
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.

 
27 mei 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018