Zending:
We gaan nog even door met hetzelfde project als waar we voor de vakantie mee zijn gestopt n.l. “Straatkinderen in Brazilië”.

Informatie-avond groep 1 t/m 8:
30 augustus a.s.
Dinsdag 30 augustus a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in de betreffende leerjaren gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.

19.30 - 20.15 uur: 1e ronde
20.15 - 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar)
20.45 - 21.30 uur: 2e ronde

Voor de kleutergroepen wordt er tijdens de eerste ronde uitleg gegeven over het groepsgebeuren in de onderbouw. Ter sprake komt onder andere het werken met 'Schatkist', leerlingvolgsysteem, dagindeling etc. Na de pauze is er gelegenheid om materialen te bekijken en uit te proberen.

I.v.m. de organisatie vragen wij de ouders van de kleuters om hun naam op de intekenlijst op de deur te schrijven.

Personeelsaangelegenheden:
Juf Monique zit inmiddels samen met haar man in China om daar hun dochter op te halen.
Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Huiswerkweken groep 8:
In groep 8 zullen de kinderen een aantal keer flink wat huiswerk op krijgen. In deze nieuwsbrief ziet u alvast de planning van de huiswerkweken voor dit schooljaar. Dit betekent echter niet dat de kinderen in de overige weken geen huiswerk krijgen. Natuurlijk mag uw kind om uw hulp vragen, evenals op school. Het is wel belangrijk dat dit op tijd gebeurt! Op school houden we bij of het huiswerk iedere keer op tijd af en ingeleverd is. Wilt u er op letten dat uw kind op tijd aan zijn/haar huiswerk begint en dat hij/zij het huiswerk op tijd mee naar school neemt?
1. week 36 ( 5 t/m 9 september)
2. week 40 ( 3 t/m 7 oktober)
3. week 45 ( 7 t/m 11 november)
4. week 50 (12 t/m 16 december)
5. week 3 (16 t/m 20 januari)
6. week 7 (13 t/m 17 februari)
7. week 11 (13 t/m 17 maart)
8. week 17 (24 t/m 28 april)
9. week 20 (15 t/m 19 mei)

Telefoonlijsten:
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week aan Maureen (administratie locatie 196) doorgeven.

Schoolreis: gr. 1, 2 en 8:
Op dinsdag 6 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. In verband met de schoolreis zijn de kleutergroepen en de groepen 8 op dinsdag 6 september a.s. vrij. Meer informatie volgt.

Schoolzwemmen:
De groepen 3 van juf Lia/juf Ilonka, juf Wilma/juf Froukje en juf Ute/juf Francina starten vandaag met het schoolzwemmen. Voor deze groepen loopt dit tot de kerstvakantie. Daarna gaan de groepen van juf Eleonora en juf Judith zwemmen.
De bus komt tegen half 4 op school aan, dus de kinderen zijn die middag iets later.

Blokfluiten:
Voor kinderen vanaf groep 4 is het mogelijk om op woensdagmiddag in kleine groepjes blokfluitles te volgen. De kosten hiervoor bedragen 65 euro per cursusjaar. De lessen worden gegeven door Emmy Schoester en voor inlichtingen en/of opgave kunt u met haar contact opnemen (tel. 6166677).

Jarig:
Vrijdag 26 augustus viert juf Froukje haar verjaardag in de groep. De kinderen van deze juf mogen verkleed naar school komen.

Okki, Taptoe, etc:
Voor een abonnement op de bladen Bobo, Okki, Jippo, Taptoe en Hello You verwijzen we u naar de site www.groepsladder.nl

Batterijen verzamelen:
Er staat een ton voor de lege batterijen op 196 bij juf Maureen en op 821 bij juf Yvette.

Opnemen tv-programma:
Voor het programma “Ik en Ko” hebben we nog een ouder nodig die dat programma voor ons op wil nemen. U kunt zich aanmelden bij juf Klazien.

Wielersport “DIKKE BANDEN RACE”:
Op zaterdag 3 september aanstaande wordt in Dubbeldam de Wieler Ronde van Dordt gereden.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is daar de gelegenheid om zélf op hun eigen fiets ook een wedstrijdje te rijden. Dat is een zogenaamde Dikke Banden Race.
Zowel jongens als meisjes kunnen meedoen. Er wordt gereden in twee leeftijdsgroepen, 8/9 jarigen en 10 t/m 12 jarigen.
De start is om ongeveer 12.00 uur en je kunt jezelf inschrijven tot 11.45 uur bij de jurybus aan de Gravensingel bij het zwembad in Dubbeldam. Daar zijn enkele jeugdbegeleidsters van wielren-vereniging DRC de Mol uit Dordrecht.
Voor alle deelnemers is een aardigheidje beschikbaar, en voor de beste 3 mooie bekers.
Als je eens wilt proberen of je echt zo hard kunt fietsen moet je dat maar eens laten zien!

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.