Zending:
We sparen nog 2 weken voor de “Vereniging Bartiméus”. Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuw project.
De afgelopen weken is op locatie 196 een bedrag van € 34,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 78,92. Alle gevers ontzettend bedankt, ook namens de Vereniging Bartiméus!

Website:
Casper heeft geprobeerd een sneeuwpop te maken. Kijk snel bij hem op de site, want is het nu een sneeuwpop of……………………? Het is in ieder geval wel heel knap. Langzamerhand raakt de school en de website in de ban van het project. Projectfolder kwijt? Kijk op de site! Wat veel ouders en kinderen niet weten is dat de diashow, die men als eerste te zien krijgt als je de website opent, regelmatig wordt veranderd. Deze keer zie je o.a. een kind met een slang, een voetbalteam, winnaars van de kleurwedstrijd, verklede leerkrachten en natuurlijk nog veel meer. Als je daarna op de “Startknop” klikt, maak je kennis met maangroepen, raketgroepen, zongroepen, zwemgroepen enz. Nieuwsgierig geworden? Zet de computer snel aan en geniet van de nieuwe verhalen en beelden.

Lampionnenoptocht:
Wat zal de Koningin trots zijn geweest als ze al die lampionnetjes t.g.v. haar verjaardag had gezien! Via de strookjes waren er al 380 aanmeldingen, neem daarbij de kinderen die hun strookje waren vergeten in te leveren, dan kom je al gauw op 400 kinderen! Samen met ouders wordt dat natuurlijk een hele lange optocht! Gelukkig waren beide blaaskapellen gekomen zodat de muziek voor iedereen goed te horen was. Na afloop was er voor iedereen nog een lekkere oliebol die, mede dankzij de door de ouderraad ingeroepen hulp van de juffen, snel uitgedeeld konden worden. De opbrengst van de los verkochte oliebollen was € 108,00 en is dit jaar door de familie Reemer (u weet wel, van de oliebollenkraam op de Bieshof) geschonken aan school. Van dit bedrag worden voor beide locaties nieuwe houten stelten gekocht.
Namens de ouderraad willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit leuke verjaardagsfeestje voor de Koningin.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
Binnen de oudergeleding komt er een vacature vrij omdat Daphne Salm vertrekt. Wij zijn dus nu op zoek naar een ouder die het leuk vindt om andere ouders te vertegenwoordigen en actief wil meedenken met ons in de MR. Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden, dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen. Maandag 20 maart is de eerst volgende. Neemt u hiervoor contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail. Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. Mochten er meerdere ouders belangstelling hebben om in de MR zitting te nemen dan zullen we verkiezingen houden. De verkiezing zal in april zijn en de kandidaatstelling sluit op 15 maart, dus wacht niet te lang met reageren. Hopelijk tot ziens,
Namens de medezeggenschapsraad:

Patrick Steijger tel.:078-6215691
e-mail: cbs@johanfriso.nl

Studiemiddag 9 februari: ’s middags vrij
In verband met een studiemiddag van het personeel zijn alle groepen op 9 februari a.s. ’s middags vrij.

Belangrijke data:
7, 8 en 9 februari: Cito groep 8.
15 februari: Tentoonstelling Project.
18-26 februari: Voorjaarsvakantie.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.