Zending:
Vanaf 27 februari gaan we sparen voor een nieuw zendingsproject en wel “Sofietje”.
“Sofietje” is gerelateerd aan het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Meer inhoudelijke informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van de school. Het eind- en totaalbedrag van het zendingsproject voor de Vereniging Bartimeus zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden vermeld.

EHBO:
De examendata voor de 3 groepen 8 voor het jeugd A EHBO-diploma zijn bekend. Het spits wordt afgebeten door de groep van meester Jan Willem op dinsdag 28 februari a.s. Op maandag 6 maart is het de beurt aan de groep van juf Monique en woensdag 8 maart a.s. is de groep van meester Micha als laatste aan de beurt. Alle kinderen hebben enkele maanden o.l.v. 6 enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt om aan dit examen mee te mogen doen. Succes allen!

Schoolkeuzegesprekken groepen 8:
Deze gesprekken (waarin de definitieve schoolkeuze gemaakt wordt) zullen plaatsvinden op dinsdag 14 maart, woensdag 15 maart en donderdag 16 maart. U krijgt nog bericht over wat u mee moet nemen en op welke dag het gesprek zal plaatsvinden.

Leren met behulp van de computer:
De computer is inmiddels een niet meer weg te denken hulpmiddel op school. Vooral voor kinderen die problemen hebben met dictee en rekenen biedt de pc grote mogelijkheden. Geen saaie oefeningen met rijtjes sommen of voor dictee 10 keer hetzelfde woord op een blaadje op schrijven. Het is veel leuker om d.m.v. puzzelen, speuren al spelend woordjes en sommen te leren. Ook geeft de pc meteen feedback, want je weet meteen wanneer iets goed of fout is. De computers draaien op volle toeren en langzamerhand plukken we daar op school de vruchten van. Dagelijks even oefenen met tafelsommen of nieuwe dicteewoorden m.b.v. de pc zorgt voor meer succes en plezier. Juist voor kinderen die moeilijkheden hebben met bepaalde oefenstof is het plezier hebben of het terugkrijgen van plezier van enorm belang.

Door samenwerking tussen de IB- en ICT-groep kunnen kinderen die een E of D hebben gescoord bij het onderdeel “Spelling” of “Rekenen” van de tussentijdse Citotoetsen nu ook thuis op de pc oefenen. Praktisch gezien betekent dit dat de leerkrachten van deze kinderen de ouders hierover benaderen. Ouders leveren een lege cd in bij de leerkracht van hun kind en krijgen deze na een week terug met veel oefenstof op het gebied van rekenen en spelling. Woorden die bij onze taal-/spellingmethode horen en in de groep overhoord worden, kunnen gedownload worden op de site van de uitgeverij. De woorden staan hier per jaargroep bij elkaar. Verdere uitleg ontvangt u ook van de leerkracht van uw kind. Om de 2 weken is er schriftelijk overleg tussen de ouder(s) en de leerkracht over de oefeningen die aan beurt zijn. Uiteraard moeten ouders wel bijhouden of de kinderen ook daadwerkelijk oefenen en dit aantekenen op een zgn. “Oefenlijst”. Inmiddels hebben we een jaar met enkele groepen proef gedraaid en zijn we zeer tevreden. Dagelijks en/of in het weekend thuis even spelend leren en dit bijhouden op de oefeningenlijst zorgt voor plezier en leerrendement.

Schoolmelk:
De eerste schoolmelkdrinkdag na de voorjaarsvakantie is vrijdag 3 maart.

Ouderavond 19 april a.s.
Woensdag 19 april a.s. zal er door ons een ouderavond met als thema Zorgverbreding gehouden worden. Nadere informatie hierover krijgt u nog.

Knikkers raden en sjoelen:
Tijdens de tentoonstelling van het project kon je in de klas van juf Wilma/Froukje sjoelen en raden hoeveel knikkers er in een grote pot zaten. Met deze activiteiten waren prijzen te winnen! Niemand raadde het exacte aantal knikkers, maar er waren twee kinderen die er maar een boven of onder zaten! Elco Westerbeek uit groep 3 van juf Eleonora en Demy den Uijl uit groep 3 van juf Wilma/Froukje hebben hun prijs inmiddels gekregen. Deze juffen hadden echt niks voorgezegd, we wisten zelf het aantal ook niet!

Met sjoelen haalde Marijn Vol uit groep 6 van meester Dick-Jan op de valreep de eerste plaats met 75 punten (1x gooien). Tot 5 voor half 8 stond Ruben van Driel uit groep 3 van juf Ute/Francina eerste met 70 punten, hij werd uiteindelijk 3e. Ferdi Vol uit groep 1/2 van juf Petra/Linda heeft heel goed naar zijn broer gekeken en werd in de allerlaatste ronde 2e met 72 punten. Ook deze drie kanjers hebben hun prijs inmiddels gekregen. Gefeliciteerd alle vijf, en alle kinderen die meegedaan hebben bedankt! Het juiste aantal knikkers was 216.

Groep 1/2 Juf Ria/ juf Adri:
Zoals u wellicht voor de vakantie al heeft gemerkt, is juf Adri volop aan het re-integreren. De komende weken zal zij op donderdagmiddag voor de groep staan en op vrijdagochtend buiten de klas ondersteunende werkzaamheden verrichten. Gelukkig kan juf Liesbeth voorlopig nog inspringen.

Groep 0/1 juf Gerda:
Ook juf Gerda mag weer meer voor de klas. Zij wordt de komende periode alleen nog op de maandag- en donderdagmiddag vervangen.

Groep 3 juf Wilma/ juf Froukje:
Donderdag 16 maart a.s. is de laatste werkdag van juf Wilma. De vervanging tijdens haar zwangerschap is als volgt geregeld: op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Froukje voor de groep en op dinsdag en woensdag geldt dat voor juf Liesbeth Barendregt.

Juf Elsa:
Deze week zal juf Elsa weer een begin maken met haar lesgevende taken. In principe zal zij beginnen met de ochtenden.

Juf Linda:
Gelukkig is juf Linda ook weer begonnen. Deze en volgende week staat zij halve dagen (de ochtenden) voor de klas.

Ouderochtenden groep 2:
Vanaf maart mogen de kinderen van de groepen 2 weer visite ontvangen. Teneinde alles goed werkbaar te houden, is er afgesproken dat er maximaal 2 personen per kind mee mogen komen. Er worden hiervoor intekenlijsten op de deur bij het lokaal gehangen.

Kunstmin:
De groepen 1/2 gaan 13 of 14 maart naar een voorstelling van Cees Brand. De kinderen die deze voorstelling bezoeken hebben inmiddels al een brief hierover ontvangen.

10-minuten gesprekken:
Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.

Groep 0/1/2:
De ouders van de groep 0-kinderen die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 6 maart a.s. hangen hiervoor intekenlijsten bij de lokalen.

De ouders van de groep 2- kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.

Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 6 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.

Groep 5 t/m 7:
De kinderen krijgen a.s. vrijdag de brief mee, waarop staat op welk moment u voor een 10-minuten gesprek op school wordt verwacht.

Wijziging data sportdagen:
In tegenstelling tot wat er in de Activiteitenkalender staat vermeld, worden de sportdagen op de volgende data gehouden: groep 3, 4 en 5 op woensdag 26 april a.s. en de groepen 6, 7 en 8 op woensdag 10 mei a.s.

Verjaardag:
I.v.m. de wijziging van de sportdagen viert juf Judith v/d Bliek haar verjaardag op woensdag 17 mei a.s. in de klas. De kinderen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Invallers gezocht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Helaas beginnen we langzamerhand door ons bestand aan invallers heen te geraken en vandaar deze oproep. Bent u bevoegd om voor de klas te staan en u zou wel bij ons op de Friso in willen vallen, dan horen we dat graag. Mocht u andere mensen kennen die dit wel willen, dan worden we graag getipt. Voor de zekerheid voegen we hieraan toe, dat het dus echt leuk is om bij ons te werken!

Gevraagd:
Voor de kleutergroepen op locatie 196 zijn wij op zoek naar verschoonkleding. Heeft u nog ondergoed, sokken, maillots of lange broeken die uw kinderen te klein zijn, lever dit dan in bij de kleuterjuffen. Kleding maat 110 of 116, sokken maat 24 tot 27. Alvast bedankt, namens de kleuterjuffen.

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 2 maart a.s. worden op locatie 196 de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Gevonden:
Op het bouwterrein aan de Makoré (tegenover locatie 196) is een mountainbike gevonden. Aangezien de fiets er zo goed als nieuw uitziet, willen we op deze manier proberen te achterhalen wie de eigenaar is. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Blom.
Haar telefoonnummer is 06-21601402.

Luizencapes:
Op dinsdag 28 februari worden de door u bestelde luizencapes meegegeven aan de kinderen. Bij de capes zit een instructiebrief. Op deze brief zit het fixeerringetje(!) geplakt dat u nodig heeft om de cape optimaal te kunnen gebruiken.
Mocht er iets niet goed zijn gegaan met uw bestelling kunt u contact opnemen met Els Leijs (6213651)

Donatie UP4S: Zoals bekend heeft de ouderraad koffie en thee verkocht met lekkernijen die door de ouders van onze leerlingen gebakken zijn. Dankzij de door de firma v. Halen beschikbaar gestelde kraam en gekleurde lichtjes èn de inzet van de ouderraad was de mediatheek na een dag hard werken omgetoverd tot een gezellige ruimte. Onder het genot van een kopje koffie of thee, wat lekkers en een leuke foto-dvd op de achtergrond was het hier goed vertoeven. Wij willen alle ouders die iets gebakken of geschonken hebben en natuurlijk ook alle mensen die het vervolgens zijn komen opeten heel hartelijk bedanken. De opbrengst van de koffie en theeverkoop bedraagt € 292,00. Ook in enkele klassen is geld ingezameld en ook dit geld komt ten goede aan UP4S. De totale opbrengst van bonen raden, spelletjesstrippenkaarten, sjoelen, cd verkoop etc. bedraagt voorlopig € 155,81. Bij het schrijven van dit stukje was het totale bedrag nog niet bekend. Dit houdt u van ons te goed.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.