Zending:
Het prachtige bedrag dat gespaard is voor Vereniging Bartiméus is € 1120,30. Wij danken nogmaals iedereen. Het bedrag zal overgemaakt worden naar de Vereniging Bartiméus, die zich inzet voor blinden en slechtzienden. Er is inmiddels een nieuw project van start gegaan en wel “Sophietje”. Dit is de naam van “de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis”; zij zetten zich in voor een zo prettig mogelijk verblijf in het Kinderziekenhuis.
Meer hierover in de eerstvolgende schoolkrant en op de website van de school.
Op locatie 196 mochten we al een eerste bedrag van € 52,00 ophalen en op locatie 821 is dat € 58,70. Bedankt!

Gevraagd:
Voor de groepen 3 op locatie 196 zijn wij op zoek naar verschoonkleding. Hebt u nog ondergoed, sokken, maillots of lange broeken die uw kinderen te klein zijn, lever dit dan in bij de kleuterjuffen. Kleding maat 122 of 134, sokken maat 28 tot 31. Alvast bedankt, namens de juffen van groep 3.

Herinnering ouderbijdrage:
Zoals u weet worden vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten, waaraan uw kind kan deelnemen, komen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Enige tijd geleden heeft u de jaarlijkse acceptgirokaart voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hadden gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 (voor een heel jaar) per kind. Op de website (schoolinfo à algemeen à ouderraad) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt.
Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. naam kind(eren) + groep.

Eindbedrag donatie UP4S
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief zouden jullie het eindbedrag doorkrijgen van de totale donatie aan UP4S. De teller stond toen al op € 447,81……
Zoals jullie op de website hebben kunnen lezen heeft de groep van juf Atie en juf Janny een toneelstuk opgevoerd in het Polderwiel. De opnamen daarvan zijn door de heer Verburg (kosteloos) verwerkt tot een mooie DVD welke vervolgens gekocht kon worden. Het totaalbedrag van de verkoop kwam op €180,00. Hiermee komt de eindstand op:€ 627,81.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.