Zending:
Allen weer ontzettend bedankt voor de bijdragen voor ons nieuwe zendingsproject dat het Sophia Kinderziekenhuis steunt.
Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 76,00 ophalen en op locatie 821
is dat een bedrag van € 138,65!
Op de website van de school vindt u informatie over het project "Sophietje" dat we nu steunen.
In de groepen hangen spaarkaarten waarop het gespaarde bedrag van de groep is af te lezen.

Paasviering:
Op donderdag 13 april vieren we het paasfeest met de kinderen in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. De maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.30 uur.

Ouderavond zorgverbreding 19 april a.s.
Woensdag 19 april is er een ouderavond over zorgverbreding. De avond begint om 20.00 uur in de mediatheek op locatie 821. Op deze ouderavond krijgt u d.m.v. diverse workshops informatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de begeleiding van uw kind op onze school. Er zal o.a. een workshop zijn over de sociale vaardigheidstraining, de faalangstreductietraining en het schoolmaatschappelijk werk. Ook zal er een workshop zijn over dyslexie; wat is dyslexie en hoe gaan we er op onze school mee om? Margreet Sas van het Opvoedspreekuur Stadspolders zal ook een workshop verzorgen. Tevens zullen de intern begeleiders u uitgebreid informeren over de leerlingenzorg op onze school. In de volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op de inhoud van de diverse workshops. U bent allen van harte welkom!

Weizigt:
De groepen 5 gaan op bezoek bij het biologisch centrum "Weizigt"en wel op de volgende data:
Op donderdag 23 maart gaat groep 5 juf Marjolijn in de ochtend. Op maandag 3 april groep 5 meester Freddie/juf Mieke in de ochtend.
Op maandag 3 april moeten de kinderen van juf Henriette/juf Rianne om 12.50 uur aanwezig zijn, omdat zij die middag op bezoek gaan. Zij zullen om 15.15 uur of iets later terug zijn.
Dezelfde tijden gelden voor groep 5 van meester Eli op dinsdagmiddag 4 april.

De volgende groepen gaan ook naar Weizigt:

Donderdag 6 april groep 1/2 EJ 's morgens.
Vrijdag 7 april groep 1/2 ER 's morgens.
Dinsdag 11 april groep 4 AJ 's middags
Dinsdag 18 april groep 4 AA s' middags
Donderdag 20 april groep 4 AL 'smiddags
Donderdag 27 april groep 4 PT ’s middags

Geboren!:
Op 19 maart jl. is juf Sandy van een dochter, Julia bevallen en een dag later, 20 maart is juf Dalina eveneens van een dochter, Noor bevallen. Alle dames maken het goed.

Gewijzigde gymtijden:
Met ingang van 3 april a.s. zijn de gymtijden van de volgende groepen gewijzigd:
Groep 3 juf Eleonora heeft voortaan op woensdagochtend van 9.15 – 9.55 uur gym.
Groep 3 juf Froukje/juf Liesbeth heeft op maandagochtend van 11.15 – 12.00 uur gym.
Groep 4 juf Petra/juf Tijmine heeft voortaan op woensdagochtend van 11.15 – 12.00 uur gym.
Bij de laatste twee groepen gaan de kinderen vanaf het Palet naar huis en worden de ouders dus verzocht om hun kind daar om 12.00 uur op te halen.

Vijfde ziekte:
De afgelopen periode hebben enkele kinderen in beide gebouwen de vijfde ziekte gehad. Deze ziekte is licht besmettelijk en gaat over het algemeen zonder ernstige ziekteverschijnselen weer over. Verschijnselen van deze ziekte zijn rode vlekjes, wat koorts en jeuk. Op het moment dat de ziekte zichtbaar wordt, is het kind niet meer besmettelijk. Voor meer informatie (ook voor vrouwen die in de beginfase van een zwangerschap zitten en een licht verhoogd risico lopen) verwijzen we u o.a. naar de site van de GGD.

Juf Elsa/juf Judith:
Beste ouders: donderdagochtend 6 april gaan de kinderen van de groep van juf Elsa/Judith naar de kinderboerderij en vrijdag 7 april gaat de groep van juf Erna/Roelie.
Op de kinderboerderij gaan we met elkaar het kleurenganzenbord ontdekken. Geeft u uw kind kleren aan die vies mogen worden en eventueel regenkleding bij slecht weer. Natuurlijk hebben we hulp nodig voor dit uitstapje. Beschikt u over een auto en heeft u zin in een uitstapje geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan een van de klassenouders. We hopen op een gezellig uitje. Vriendelijke groeten, de juffen.

Bezoek aan de bakker:
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende dag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
Het rooster ziet er als volgt uit:
18 april : groep 2 Petra/Linda
20 april : groep 2 Atie/Janny en Sandra/Erica
25 april : groep 2 Ria/Adri en Deanne/Marjoke
27 april : groep 2 Elsa/Judith
09 mei : groep 2 Erna/Roelie
11 mei : groep 2 Klazien/Esther
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.

Studiemiddag gr 1 t/m 4 vrij:
Maandag 3 april a.s. zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij in verband met een studiemiddag van het personeel.

Weizigt:
A.s. vrijdag (31 maart) gaan de kinderen van groep 8 op excursie naar Koetshuis van Weizigt. Er wordt een tentoonstelling bezocht die alles wat te maken heeft met het heelal, zon maan en sterren laat zien. De drie groepen 8 gaan op verschillende tijden. Groep 8a van meester Micha gaat van 08.45 tot 10.15, de groep van meester Jan/juf Monique gaat van 10.15-11.45 en de groep van meester JanWillem/meester Enrico gaat van 13.30-15.00. Voor iedere groep zijn er 2 ouders nodig om de kinderen op de fiets en bij de tentoonstelling te begeleiden. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind.

EHBO:
Inmiddels zijn alle EHBO-examens achter de rug. En wat waren de kinderen zenuwachtig! Met een groepje gingen de leerlingen langs de verschillende onderdelen en moesten zowel praktisch als theoretisch laten zien en horen wat ze tijdens de lessen geleerd hadden. Aansluitend aan het examen kregen de kinderen te horen of ze geslaagd waren en werden de EHBO-buttons overhandigd. Inmiddels hebben de meeste kinderen ook hun officiële diploma gekregen en zijn we er tot de zomervakantie zeker van dat er genoeg EHBO’ers rondlopen die o.a. een pleister kunnen plakken, verband aan kunnen leggen en de stabiele zijligging kunnen uitvoeren. Alle geslaagden: van harte gefeliciteerd. Aan diegene die les hebben gegeven en examens hebben afgenomen: ook vanaf deze plek ontzettend bedankt en tot volgend jaar!!

Fotowedstrijd project:
Hoewel het raden van de foto’s van de meesters en juffen erg moeilijk was, hebben we toch aardig wat goede inzendingen gekregen. De volgende winnaars krijgen deze week hun prijs.
Mirthe Dijkshoorn (0/1 E/Y) uit de onderbouw, Monique Admiraal (groep 5MA) uit de middenbouw en uit de bovenbouw Annabel Muller (groep 7c). Allen van harte gefeliciteerd.

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 30 maart a.s. worden op locatie 821 de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.