Zending:
Voor “Sophietje” is de afgelopen 2 weken op beide locaties een geweldig bedrag gespaard. Op locatie 196 is dat een bedrag van € 161,14 en op locatie 821 is dat € 192,48. Wij sparen tot aan de zomervakantie voor vrienden van Sophia. Voor meer informatie kun je/kunt u een kijkje nemen op de website van de school. Bedankt allemaal.

Paasviering:
Denkt u er aan om uw kind een bord, bestek (incl. klein lepeltje) en een plastic zak voor de vuile spullen mee te geven voor de paasviering van 13 april. Alle groepen zijn deze dag om 13.30 uur uit.

Sportdag middenbouw:
Op woensdag 26 april is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden op de velden van “Hercules” aan de Noordendijk. De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.15 uur zal het weer afgelopen zijn. Wilt u zorgen voor passende kleding? Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven.
De ouders die zich opgegeven hebben om deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Hebt u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 24 april (± 15.30 u) in het lokaal van juf Joyce (196) Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 26 april!

Groep 8: fietsenkeuring en praktisch verkeersexamen:
Woensdag 18 mei hebben de kinderen van groep 8 fietskeuring. Zij dienen dan op hun EIGEN fiets naar school te komen. Als de fiets goedgekeurd wordt, krijgen ze een sticker. Fietsen die afgekeurd zijn, kunnen op een later tijdstip opnieuw gekeurd worden (nadat de nodige "reparaties" plaatsgevonden hebben). Het praktische verkeersexamen is in week 20. Er mag alleen aan meegedaan worden als de fiets is goedgekeurd.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw:
Op donderdag 27 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 9.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen!
Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Verkeersexamen:
Donderdag 20 april a.s. hebben de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen. Allemaal veel succes gewenst!

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
Binnen de oudergeleding komen er twee vacatures, omdat Patrick Steiger en Dahpne Salm er mee stoppen .Wij zijn dus nu opzoek naar twee enthousiaste ouders die het leuk vinden om andere ouders te vertegenwoordigen en actief willen meedenken met ons in de MR.
Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen. Op maandag 24 april a.s. is de eerst volgende. Neemt u hiervoor contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail.
Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. Op de ouderavond op 19 april a.s. zal er ook het een en ander worden toegelicht.

Hopelijk tot ziens,

Namens de MR: Yvonne Mol
Tel: 078-6213144 (school)
Email: ymol@johanfriso.nl

Kledinginzameling:
Nu het zonnetje zich weer wat vaker laat zien, en de voorjaarskleren weer langzaam te voorschijn komen, kunnen eindelijk de winterkleren de deur uit. Voordat u deze kleren weggooit zouden wij u willen vragen deze voor school te bewaren. Sinds een aantal jaren zamelen wij namelijk 4x per jaar kleding in. Per kilo ontvangen wij een bedrag. Dit bedrag wordt door de ouderraad besteed aan extra attenties voor de kinderen. Zo hebben zij op 4 april gezorgd dat alle klassen voorzien werden van voorjaarsbolletjes zodat er tijdens de paasmaaltijd een gezellig bloemetje op tafel staat. Afhankelijk van het bedrag dat zij ophalen met de kledinginzameling kunnen zij meer van dit soort acties doen.

De eerstvolgende kledinginzameling is donderdag 18 mei a.s.

Op de website (onder schoolinfo) kunt u meer lezen over de kledinginzameling. Daarin staat ook vermeld wat er precies ingeleverd kan worden. Deze informatie kunt u ook nalezen in de brief die de kinderen in de week van 8 mei meekrijgen.

Verloren:
Bij het schoolvoetbal van jongens groep 7/8 bij Dubbeldam is Nick Schot uit groep 8 van meester Micha een donkerblauwe nike-trainingsbroek kwijtgeraakt in de kleedkamer. Deze broek was net nieuw en omdat het trainingsjack er nog wel hing, heeft waarschijnlijk iemand per ongeluk de verkeerde broek meegenomen. Als uw zoon ook in jongens 7/8 team 1 of 2 speelde afgelopen woensdag en hij had deze broek bij zich na afloop, wilt u deze dan bij meester Micha in de groep afgeven? Bij voorbaat dank!

Zomerfeest voor kleuters op vrijdag 23 juni 2006:
Het is misschien nog een beetje vroeg maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerfeest. Het feest heeft dit jaar als thema: 'Het Flodder-klodder feest' en is gebaseerd op het boek 'Floddertje' van Annie M.G. Schmidt. Uiteraard mogen de kinderen die dat willen in Floddertje-stijl naar school komen.
De kinderen worden die dag pas om 08.50 uur op school verwacht en het feest is om 12.30 uur afgelopen. Wellicht iets om rekening mee te houden: het is niet waarschijnlijk dat de kinderen die dag schoon thuis komen. Een echte uitnodiging met meer informatie volgt nog.

Pasen:
In verband met Pasen krijgen alle leerlingen a.s. donderdag 13 april om 13.30 uur vakantie. De school begint dinsdag 18 april a.s. weer om 08.30 uur.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.