Zending:
Sparen voor ' Vrienden van het Sophia':
Er is weer een mooi bedrag bij elkaar gespaard! Op locatie 196 is er € 72,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 88,53.
Alle gevers weer hartelijk bedankt namens het Sophia Kinderziekenhuis. Het project loopt tot aan de zomervakantie. In de schoolkrant kunt u er over lezen maar ook op de website van de school vindt u hierover informatie.

Geboren:
Op 3 mei jl. is juf Wilma van een zoon, Pim bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man Richard.

Verjaardag:
Woensdag 17 mei viert juf Judith v/d Bliek haar verjaardag in de speeltuin. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen en mogen verkleed naar school komen. Om 12.00 uur kunt u uw kind bij de speeltuin ophalen.
Vrijdag 19 mei vieren juf Erica en juf Sandra hun verjaardag in de klas. De kinderen mogen verkleed komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

Kwijt:
Voor de meivakantie is er een gele meisjesfiets van het merk Pegasus op het schoolplein blijven staan; helaas stond die er na de vakantie niet meer. Heb je meer informatie over de fiets, neem contact op met mevrouw van Rijs, telefoon: 078-6227986.

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
20 t/m 28 mei: vakantie
5 juni: Pinkstervakantie
20 juni: 10-minuten gesprekken op aanvraag
23 juni: zomerfeest kleuters
26 juni: musical groep 8 juf Monique/meester Jan
28 juni: musical groep 8 meester Micha
29 juni: musical groep 8 meester Jan Willem
5 juli: laatste schooldag groepen 8
6 juli: laatste schooldag overige groepen

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.