Zending:
Het project “Vrienden van het Sophia” waar nu zes keren voor is opgehaald loopt nog tot aan de zomervakantie. We mochten deze keer € 97,40 op locatie 196 ophalen en op locatie 821 is dat € 122,07 waarvoor weer onze hartelijke dank!
Naast het project van het Sophia Kinderziekenhuis hebben we als school kortgeleden ook aandacht besteed aan Suriname. Suriname werd onlangs getroffen door een watersnoodramp. De scholen werden in ons land opgeroepen om ieder kind een bedrag mee te laten nemen. Onze school heeft hieraan ook meegedaan en we mochten samen een bedrag van € 691,91 ophalen. Namens Suriname, ontzettend bedankt!

Zomerfeest:
Vrijdag 23 juni a.s. is het zomerfeest voor de kleuters. Zoals gebruikelijk zullen de leerlingen uit de groepen 8 hierbij helpen; zij zijn die dag (evenals de kleuters) om 12.30 uur uit!

Groepsindeling:
Hierbij krijgt u het totaaloverzicht van de groepsindeling voor volgend cursusjaar:
Groep 1/2 (9 groepen):
Juf Sandra/juf Erica, juf Atie/juf Janny, juf Deanne/juf Marjoke (tot de kerst juf Liesbeth), juf Ria/juf Adri, juf Petra B./juf Fien, juf Els/juf Yvonne, juf Elsa/juf Judith, juf Erna/juf Roelie, juf Gerda (inloopgroep vanaf januari).
Groep 3 (5 groepen):
Juf Judith v.d. B., juf Ute/juf Francina, juf Eleonora (tot de kerst juf Nelleke), juf Klazien/juf Linda, juf Esther/juf Froukje.
Groep 4 (5 groepen):
Juf Joyce, juf Lies, juf Lia/juf Ilonka, juf Annienke/juf Alinde, juf Anita (tot de kerst juf Gerda)/juf Jos.
Groepen 5 (4 groepen):
Meester Freddie/juf Mieke, juf Rianne/juf Henriëtte, juf Marjolijn de V, juf Petra K./juf Tijmine (tot de kerst juf Esmé).
Groepen 6 (4 groepen):
Juf Marit, juf Anky/juf Anne-Marie, juf Tineke, meester Dick-Jan.
Groepen 7 (4 groepen):
Juf Ciska/juf Marga, meester Eli, meester Paul/juf Dalina, juf Marjolijn K./juf Mathilde.
Groepen 8 (4 groepen):
Juf Mandy/juf Sandy, juf Monique/meester Jan, meester Jan Willem, meester Micha.

Schoonmaak materialen groep 3:
Ook in groep 3 wordt dit jaar een schoonmaakavond gehouden. En wel op maandag 26 juni. We beginnen om 19.30 uur. Wie wil ons helpen met het schoonmaken van tafels, kasten, ramen en andere vieze dingen? Geef u op bij de leerkracht van uw kind. Er hangt een intekenlijst op de deur. Neemt u zelf een emmer, een spons en 2 schoonmaakdoekjes mee?
Wanneer u deze avond niet kunt, is er toch de mogelijkheid om ons op schoonmaakgebied te helpen. Wij zoeken namelijk ook ouders die thuis het een en ander voor ons willen schoonmaken. Ook hiervoor hangt een intekenlijst op de deur. Namens alle juffen van groep 3: heel hartelijk bedankt!

Juf Eleonora / juf Marjoke:
Ook deze beide juffen zullen het nieuwe cursusjaar niet voor de klas beginnen en wel omdat ze allebei in blijde verwachting zijn. Juf Eleonora wordt tot de kerstvakantie vervangen door juf Nelleke v.d. Herik en juf Marjoke wordt gedurende diezelfde periode vervangen door juf Liesbeth Barendregt.

De Trullenhoedster:
De groepen 6 gaan a.s. donderdag 15 juni naar Schouwburg Kunstmin om een reisje achter de schermen te maken. Na de ontdekkingsreis door Kunstmin, mogen we de voorstelling van Opus One bijwonen. Zij spelen het stuk 'De Trullenhoedster' van Olivier B.Bommel. Om 11.45 uur gaan we daar met de bus naar toe en we komen pas om 14.30 uur terug. Dat houdt in dat we op school lunchen en niet tussen de middag naar huis of de BSO kunnen. We zijn gewoon om 15.15 uur uit.

Boekentafel:
Boekhandel “Vos & en van der Leer” komt 20 juni de avond van de 10-minuten gesprekken met boeken bij ons op school staan. Er zullen voornamelijk boeken komen te liggen die voor de komende vakantieperiode erg leuk zijn. Overdag kunt u de boeken alvast inkijken. Vergeet u dus ‘s avonds vooral niet uw portemonnee mee te nemen, want u dient direct (contant) af te rekenen.
We hopen dat u veel zult kopen, want 10 procent van de opbrengst is weer voor onze schoolbibliotheek. De boekhandel staat op beide locaties van 19.00 uur t/m 21.00 uur.

Musicalnieuws:
Donderdagmiddag 22 juni trakteren wij de kinderen van groepen 1 en 2 op een korte voorstelling van de liedjes van de musical. Dit gebeurt in het speellokaal op de locatie van uw kind. In de week daarop zijn de groepen 3 t/m 7 aan de beurt om te komen kijken, maar dan in Mavo Stek.
Ouders kunnen komen tijdens de avondvoorstelling. Kaartjes te koop bij de kinderen van groep 8 of aan de zaal. Dit gebeurt allemaal onder schooltijd. Wij hebben er al veel zin in, en wij hopen jullie ook, tot dan. De groepen 8

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
20 juni: 10-minuten gesprekken op aanvraag
23 juni: zomerfeest kleuters
27 juni: musical groep 8 juf Micha
28 juni: musical groep 8 meester Monique/Jan
29 juni: musical groep 8 meester Jan Willem
Maandag 3 juli: afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
5 juli: laatste schooldag groepen 8
6 juli: laatste schooldag overige groepen


Schoolreis donderdag 14 september 2006:
In april zijn in de groepen 2 t/m 6 de acceptgirokaarten uitgedeeld voor het schoolreisje op 14 september a.s. In het begeleidende schrijven is uitgelegd dat wij het schoolreisje vooraf moeten betalen en daarom het geld ook graag voor de vakantie van u willen ontvangen.
Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de acceptgirokaart volgen hieronder de gegevens:
Groep 2/3 wordt groep 3/4 (Blijdorp) € 22,50
Groep 4/5 wordt groep 5/6 (Muiderslot i.c.m. Linnaeushof) € 22,50
Groep 6 wordt groep 7 (Efteling) € 22,50
Het bankrek.nr. is: 47.51.55.513 (vergeet u niet de voor + achternaam en de groep van uw kind te vermelden). Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Nelly Leeuwestein, 6144135

Surfspot:
ICT-producten, exclusief voor leerlingen in het basisonderwijs.
Ouders van leerlingen op onze school kunnen nu de software aanschaffen die onze leerlingen ook gebruiken tegen sterk gereduceerde prijzen. En daar zijn wij als school trots op.
Door het contract van onze school met APS IT-diensten, die centraal de software voor basisscholen in Nederland inkoopt, kunnen (de ouders van) onze leerlingen ict-producten aanschaffen via de internetwinkel SURFSPOT.NL. Deze internetwinkel is al jaren exclusief de winkel voor studenten, maar vanaf mei 2006 zijn de poorten ook open voor het basisonderwijs. Met de software zijn leerlingen nu ook in staat thuis op de computer met dezelfde veilige, vertrouwde software te werken als op school. En dat tegen een spotprijs. Zo kost Microsoft Office nog geen vijf tientjes op SURFSPOT.NL.
Hoe krijgen ouders toegang tot SURFSPOT.NL?
Door naar www.surfspot.nl te gaan en te klikken op de button ' Leerling op de basisschool?' . Hierna wordt gevraagd om inloggegevens. Bij het aanvragen van toegang tot SURFSPOT.NL wordt gecontroleerd of de leerling bij ons op school is ingeschreven. Na ontvangst van de inloggegevens kunnen de ouders van leerlingen winkelen bij SURFSPOT.NL
Welke software levert SURFSPOT.NL?
Voor leerlingen in het basisonderwijs zijn er bij de introductie producten van Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec via SURFSPOT.NL te bestellen. In de loop van 2006 wordt het assortiment verder uitgebreid.

ZWEMBAD DE DUBBEL:
Hallo jongens en meisjes,
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Nationale Zwem4daagse. Deze wordt dit jaar gehouden van 26 juni t/m 30 juni.
Vijf avonden waarwan je er vier moet zwemmen. Om mee te doen moet je wel minimaal in het bezit zijn van zwemdiploma A.
Je kunt iedere avond starten tussen 18.30 en 20.15 uur. Ook kun je meedoen aan de recordjachten die van maandag t/m donderdag gehouden worden; de prijsuitreiking is op vrijdag 30 juni.
Vrijdag is de grote feestavond met tal van extra activiteiten en live muziek.
Uiteraard mogen ook ouders, grootouders mee doen en voor de niet zwemmers is het gezellig toeven op het terras. Deelnemerskaarten kun je vanaf nu afhalen aan de kassa à € 4.00

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.