Zending:
Vanaf de start van dit nieuwe schooljaar sparen we nog tot de herfstvakantie voor de straatkinderen in Brazilië. De nood onder deze kinderen is vaak groot. Velen van hen hebben te maken met honger en/of geweld op straat.
Ze kunnen in Belo Horizonte terecht bij Johan en Jeanette Lukassen die daar kindertehuizen hebben opgericht. In de tehuizen kunnen zij eten, een douche nemen maar ook kunnen ze hier terecht voor aandacht die ze hard nodig hebben. Ook worden er cursussen gegeven om de kinderen uiteindelijk een betere toekomst te geven.
Als u meer wilt weten over dit nog kortlopende project, kunt u een kijkje nemen op de website van de school. Op locatie 196 is deze week een bedrag van € 53,24 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 55,95, hartelijk bedankt!

Schoolkamp groep 8:
Volgende week woensdag vertrekken de groepen 8 voor 3 dagen naar Loon op Zand. We gaan daar met auto’s naartoe. Het vertrek staat gepland om 9.45 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto op de parkeerplaats van het Wellantcollege parkeren. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 16 september tussen 18.15 en 18.30 weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. Iedere avond zal er vanaf 21.00 uur weer nieuw materiaal worden geplaatst.

Schoolfotograaf:
Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 september a.s. komt de schoolfotograaf weer.
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen op welke dag de groep van uw kind aan de beurt is.
Evenals vorig jaar kunnen er op woensdagmiddag broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit zal vanaf 12.30 uur op locatie 821 gebeuren. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die op 196 bij de administratie (Maureen) hangen.

Bibliotheekbezoek:
Als voorbereiding op het nieuwe thema 'boeken' brengen de groepen van Juf Erica/juf Sandra en juf Fien/juf Deanne op maandag 12 september een bezoek aan de bibliotheek in de Stadspolders.
De kinderen lopen zelf naar de bibliotheek en kunnen daar om 11.55 uur weer worden opgehaald. De kinderen van de BSO zullen door de juffen naar Groenland worden gebracht.
De kinderen van de groepen van juf Ria/juf Liesbeth en juf Atie/juf Janny brengen een bezoek op dinsdag 13 september. De kinderen van deze groepen kunnen om 08.45 uur bij de bibliotheek worden gebracht. De juffen lopen met de 'BSO-kinderen' naar de bibliotheek.

Kinkhoest:
Rond de zomervakantie zijn er enkele gevallen van kinkhoest bij leerlingen van onze school geconstateerd. Mocht uw kind last hebben van hevige, langdurige 'blafhoestbuien' dan adviseert de GGD om contact op te nemen met uw huisarts.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de GGD (www.ggdzhz.nl).

Een berichtje van de sportcommissie:
De Johan Friso school staat binnen Dordrecht inmiddels wel bekend als een "sportieve school". Jaarlijks doen honderden kinderen mee aan allerlei sporttoernooien en -clinics. De sportcommissie zorgt ervoor dat de kinderen via de leerkracht tijdig te weten komen wanneer er iets sportiefs te gebeuren staat waarvoor ze zich op kunnen geven. Belangstellende kinderen krijgen dan altijd een inschrijfformulier mee wat thuis ingevuld wordt en wat vervolgens wordt ingeleverd bij de leerkracht. Wij willen aan u als ouder vragen dit samen met uw kind goed te plannen en te noteren. Helaas is het afgelopen jaar nl. een aantal keren gebeurd dat kinderen niet kwamen opdagen en dat is vervelend voor de rest van het team en het kan zelfs de organiserende club of school voor problemen plaatsen. Dus houd er a.u.b. rekening mee: als je je opgeeft, wordt er op je gerekend!! Uiteraard hopen we natuurlijk dat er ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen met de sportieve activiteiten mee zullen doen. Want sporten is gezond voor je, het bevordert de teamspirit, maar is bovendien gewoon hartstikke leuk!! We wensen jullie allemaal een sportief schooljaar toe!!
De sportcommissie van de Johan Friso school,
Peter Gerritsen (voorzitter), Hans Leys, André Attasio, Evelien Nanninga en contactpersoon tussen sportouders en school: meester Enrico.

15 jarig bestaan:

Op vrijdag 23 september a.s. vieren we dat onze school 15 jaar bestaat.
Alle kinderen gaan naar een theatervoorstelling “Bieb Bieb Hoera” in de Bron (De kerk naast het Polderwiel tegenover winkelcentrum de Bieshof). De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan lopend en vanaf groep 5 op de fiets. Om 9 uur vertrekken de kleutergroepen van 196, de groepen 3 van juf Wilma/Froukje en juf Judith en alle groepen 4.
Zij gaan gewoon om 12 uur uit school.
De kleutergroepen van 821, de groepen 3 van juf Eleonora, juf Lia/Ilonka en juf Ute/Francina zien de voorstelling aan het eind van de ochtend. Deze is om 12.15 uur afgelopen en wij vragen u om uw kind bij ‘De Bron’ op te halen. Het wordt een feestelijke dag vol verrassingen!!!! Ook op de website kun je over een paar dagen het een ander zien.
De groepen 6 t/m 8 gaan ’s middags naar de voorstelling.

 

Foto’s zomerfeest 821:
Op de locatie 821 blijven de foto’s van het zomerfeest nog tot vrijdag 9 september a.s. hangen
(naast het lokaal van juf Sandra/Erica). De kinderen die nu in groep 3 zitten worden dan nog in de gelegenheid gesteld om de leuke foto’s na te bestellen.

Schoolreis groep 3 t/m 7:
Morgen gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. In verband hiermee zijn de kleutergroepen en de groepen 8 vrij.
De groepen 3 en 4 vertrekken vanaf locatie 196.
De groepen 5, 6 en 7 vertrekken vanaf de parkeerplaats van het Wellantcollege, naast locatie 821.
Om het instappen van alle kinderen zo veilig en snel mogelijk te laten verlopen, vragen we u om indien mogelijk op de fiets te komen.

Er kan/mag niet geparkeerd worden op de parkeerplaats van het Wellantcollege!

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.