Zending:
Hartelijk bedankt voor de bedragen die we weer binnen gekregen hebben! Op locatie 196 is er een bedrag van € 53,20 opgehaald en op locatie 821 is dat € 61,83. We halen nog een keer zendingsgeld op voordat de zomervakantie begint. Daarna zal het totaalbedrag overgemaakt worden op de rekening van “Vrienden” van het Sophia Kinderziekenhuis. Alvast dank voor alle geldelijke steun!!

Verjaardag:
Op dinsdag 27 juni viert juf Marjolijn de Vries haar verjaardag in de klas. De kinderen uit deze groep mogen deze dag verkleed naar school komen.

Wisseling van groepen:
Maandag 3 juli a.s. zullen we van 13.30 uur–14.00 uur weer van groepen wisselen. De kinderen komen dan een half uurtje in hun nieuwe lokaal bij hun nieuwe juf of meester.
De groepen 8 zijn deze middag vrij i.v.m. de voorbereidingen voor de afscheidsavond.

Websitenieuws:
We lijken dit schooljaar op een record af te stevenen als het gaat om het aantal reportages dat op de schoolwebsite is geplaatst. Onze webmaster Rob Ensink heeft een zeer druk jaar achter de rug en voor het plaatsen van al die reportages willen wij hem graag bedanken. Wat een werk! Ook afgelopen weekend heeft hij weer nieuwe verhalen en veel foto’s op de site geplaatst. Dat de onderbouwgroepen niet zo vaak op de website staan, is nu helemaal verleden tijd. Kijk maar gauw en dan te bedenken dat de reportage van het zomerfeest er ook nog aan komt. Komende weken kunt u o.a. de volgende nieuwe items verwachten: korfballen, oranjefeest, musicals, project Trapvaardig enz. Op de kidssite zal een zomerspecial komen met veel verrassende puzzels, tekeningen, woordzoekers en andere zaken die verzonnen en gemaakt zijn door kinderen van onze school. Leuke dingen die bijvoorbeeld kunnen worden uitgeprint om mee te nemen op vakantie. Bij elkaar zijn dit voldoende redenen om af en toe eens een bezoekje aan onze website te brengen.

Lezen groepen 4:
Voor het leescircuit in de groepen 4 zijn wij op zoek naar het volgende voor de kinderen:
- stripboeken of stripbladen
- tijdschriften

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
27 juni: musical groep 8 meester Micha
28 juni: musical groep 8 meester Monique/Jan
29 juni: musical groep 8 meester Jan Willem
Maandag 3 juli: afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
5 juli: laatste schooldag groepen 8
6 juli: laatste schooldag overige groepen

Zwemmen groepen 3:
Ook volgend cursusjaar zwemmen de groepen 3 een half jaar lang drie kwartier per keer en wel op de dinsdagochtend van 8.30- 9.15 uur. Dit betekent dat de kinderen dan om 8.00 uur op school moeten zijn i.v.m. het vertrek van de bus.
De groepen van juf Judith en juf Esther/juf Froukje zullen het eerste half jaar zwemmen.
De groepen van juf Eleonora, juf Klazien/juf Linda en juf Ute/juf Francina gaan na de kerstvakantie zwemmen.

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 29 juni a.s. worden op beide locaties de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Vakantie:
Donderdag 6 juli a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie. Zij worden op maandag 21 augustus a.s. om 8.30 uur weer op school verwacht.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.