Zending:
Voor de "Straatkinderen in Brazilië" is op locatie 196 de afgelopen weken een bedrag van
€ 98,00 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 111,25.

15 jarig bestaan:
Bijna is het zover dat we vieren dat onze school 15 jaar bestaat, nl. op vrijdag 23 september a.s.
Om al een beetje in de stemming te komen zal de nieuwe Casperspecial vanaf zondag 18 september op de website van de Johan Friso staan. In deze special zal o.a. een web-quiz en een kleurwedstrijd rondom het 15-jarig bestaan te vinden zijn. De oplossing van de quiz en de kleurplaat kunnen de kinderen tot 30 september inleveren bij de leerkracht.
De officiële opening van deze feestelijke dag vol verrassingen zal bij goed weer buiten op het plein, op locatie 196 om 8.30u en op locatie 821 om 9.30u, zijn. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Bij slecht weer zullen we de openingen in het speellokaal houden. Wegens ruimtegebrek kunnen we u hierbij dan helaas niet uitnodigen.
Zoals eerder aangegeven zullen alle groepen ook naar een theatervoorstelling gaan: "Bieb Bieb Hoera" in de Bron (De kerk naast het Polderwiel tegenover winkelcentrum de Bieshof). De kleutergroepen van 821, de groepen 3 van juf Eleonora, juf Lia/Ilonka en juf Ute/Francina zien de voorstelling aan het eind van de ochtend. Deze is om 12.15u afgelopen en wij vragen u om uw kind bij 'De Bron' op te halen. Willen de kinderen van de groepen 5 deze ochtend op de fiets naar school komen? Voor de theaterbezoeken van de andere groepen zijn geen bijzonderheden te vermelden. Wij rekenen op een feestelijke dag!

Schoolfotograaf:
Binnenkort komt de fotograaf weer op school en wel op 27, 28 en 29 september.
De kinderen van locatie 196 zullen op de donderdag op de foto gaan.
Op locatie 821 gaan de kleutergroepen, groep 5 meester Eli, groep 6 juf Marit, groep 6 meester Dick Jan, groep 7 meester Paul, groep 7 juf Ciska/Marga, groep 7 juf Sandy/Mandy en groep 8 meester Jan op de dinsdag op de foto en de overige groepen van 821 op de woensdag.

Personeelsaangelegenheden:
Zonder u met allerlei formatieve zaken te vermoeien, kunnen we u meedelen dat in groep 5 van juf Marjolijn voortaan op de vrijdag juf Karin Rook les zal geven en in groep 7 van meester Paul zal juf Caroline v. Wijngaarden op de donderdag voor de groep staan.

Ontruimingsoefening:
In de komende periode zal er op beide locaties weer een ontruimingsoefening gehouden worden. De data hiervan zullen (ook intern) vooraf niet bekend gemaakt worden.
Mocht u op dat moment in het gebouw aanwezig zijn, dan wordt u verzocht om aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners op te volgen.

Scholendienst de Bron: 2 oktober:
Zondag 2 oktober a.s. zullen de groepen 6 van onze school en de O.Nassauschool meewerken aan een dienst in de Bron (aanvang 10.00 uur). In de week daaraan voorafgaand zullen die groepen onder schooltijd al een bezoek aan de Bron brengen.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.