Zending:
Na de herfstvakantie zijn we van start gegaan met het sparen voor de Vereniging Bartiméus. Het project zal lopen tot de voorjaarsvakantie.
Bartiméus zet zich in voor blinden en slechtzienden. Hoewel we in een rijk land wonen is uiteraard niet iedere visueel gehandicapte in staat om kostbare aanpassingen zelf te betalen. Om deze reden helpt Bartiméus deze mensen; er kan gedoneerd worden voor bepaalde projecten. Zo'n project is het sparen voor een hometrainer en apparatuur. Behalve materiële steun geeft Bartiméus visueel gehandicapten ook advies op het gebied van wonen, werken e.d.
Zie voor meer informatie www.bartimeus.nl. Op deze site staan ook leuke weetjes voor spreekbeurten en vragen over bijvoorbeeld welke spelletjes blinden en slechtzienden kunnen spelen.
Voor dit nieuwe project is de afgelopen weken op locatie 196 een bedrag van € 83,90 opgehaald en op locatie 821 is dat € 66,99.

10-minuten gesprekken:
Groepen 5 t/m 8
De kinderen uit deze groepen krijgen de definitieve uitnodiging vrijdag 4 november a.s. mee naar huis. Groep 3 en 4
Vanaf maandag 7 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf maandag 7 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school gekomen zijn. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Sporttoernooien en sportclinics:
Het aantal kinderen op onze school dat deelneemt aan sportactiviteiten is enorm!! Zo deden er in de herfstvakantie zo'n 140 (!) kinderen mee met het zaalvoetbal en hebben maar liefst 40 schakers zich opgegeven voor het schoolschaaktoernooi van a.s. woensdag. Om rekening te kunnen houden met jullie drukke agenda's en planningen is het natuurlijk handig als je van tevoren weet wanneer er een sporttoernooi aankomt. Daarom staat er bij het onderdeel "sport" op de Johan Friso website een update van deze datums. Opgeven voor een schoolsporttoernooi gaat altijd via inschrijfformulieren die je via je meester of juf krijgt. Onder het schema met de toernooien staat ook een overzicht van sportclinics: als je eens een sport wilt uitproberen om er achter te komen of het iets voor je is, kun je je voor heel weinig geld (en soms ook gratis) voor zo'n sportclinic opgeven! Dat opgeven gaat niet via school, maar via Bureau Sportstimulering:
http://cms.dordrecht.nl/dordt?nav=gzhbGsHaKnPTyicBpicBvB. Op de Johan Friso website staat ook een link naar deze site, onder het kopje "meer informatie".
Allemaal veel sportplezier bij de toernooien en clinics en je weet het ... het gaat niet (alleen) om het winnen, maar er met elkaar voor zorgen dat iedereen door "sportief gedrag" een fijne dag heeft is nog veel belangrijker!!! Zullen we daar allemaal, van groot(!) tot klein, aan denken .... ja toch?!!!

Website:
Voor het krijgen van een prettig herfstgevoel is een bezoek aan Casper via een klik op “Kids special” echt nodig. Daar is voor alle leeftijden een speciaal herfsthoekje te vinden met o.a. een grappige vreemde herfstfoto, het verhaal van een mierenhoop in opstand, het kraken van een code en nog veel meer! De feestelijkheden m.b.t. het 15 jarig bestaan van de school worden op de website afgesloten met een reportage over de kleurplaten- en webquizwedstrijd. Postbode Siemen is nog een keer langs geweest, ditmaal met een doos met prijzen! Naast de data van alle sporttoernooien van het komende schooljaar staat er een nieuw stuk van de ouderraad op. Tot zover.

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8):
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer ruimschoots voorbij is, is het niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden.

Verjaardag:
Woensdag 9 november a.s. vieren juf Ute en juf Francina hun verjaardag. De kinderen van deze juffen hebben geen gym en mogen verkleed naar school komen.

Studiemiddag:
Maandag 7 november a.s. zijn de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst voor de leerkrachten.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.