Zending:
Voor de zending sparen we voor Bartiméus. Een vereniging die zich inzet voor blinden en slechtzienden.
Er is nu voor de tweede keer opgehaald voor dit doel. Op locatie 196 is dit een bedrag
van € 77,50 en op locatie 821 is dat € 36,27 geworden.
Alle gevers weer hartelijk bedankt!

Geboren:
Op 2 november j.l. is juf Mandy van een zoon, Julian bevallen. Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties aan haar en haar man Ron.

Boekentafel:
Dit jaar werken we met een andere opzet voor de boekentafel omdat er voor de boekhandel (en voor de school) te veel werk zat in de afhandeling van de bestellingen.
Boekhandel “Vos & en van der Leer” komt nu op de avonden van de 10-minuten gesprekken met boeken bij ons op school staan. Er zullen voornamelijk boeken komen te liggen die voor de komende Sint- en Kerstperiode erg leuk zijn. Vergeet u dus vooral niet uw portemonnee mee te nemen, want u dient direct (contant) af te rekenen.
We hopen dat u veel zult kopen, want 10 procent van de opbrengst is weer voor onze schoolbibliotheek. De boekhandel staat op beide locaties van 19.00 uur t/m 21.00 uur.

Sintversiering:
Het zal u niet ontgaan zijn dat Sinterklaas weer in het land is. Om in de stemming te komen heeft hij de ouderraad gevraagd de school weer gezellig aan te kleden. Samen met enthousiaste klassenouders hebben zij dat jl. vrijdagavond gedaan, zodat ook zij zaterdagochtend de Sint op de kade konden opwachten. Alle klassenouders worden hartelijk bedankt voor alle hulp!
Zonder iemand tekort te doen is er echter één iemand in het bijzonder die wij willen bedanken en dat is Miriam Kocken. Zij heeft de leuke borden getekend en geschilderd waar wij ontzettend blij mee zijn.

Sint:
Hoera! Ook dit jaar zal Sint onze school weer bezoeken. Op 5 december zal hij rond 08.40 uur op locatie 196 arriveren en om 08.50 uur op locatie 821. De ouders zijn ook van harte welkom om bij de aankomst te komen kijken. Bij locatie 196 graag bij het fietspad en bij locatie 821 op de stoep, daar de kinderen op de lerarenparkeerplaats staan.
De groepen 5 t/m 8 zullen op 16 november lootjes trekken, met als richtbedrag € 3,50.
Op 23 of 24 november mogen de kinderen hun schoen mee naar school nemen.

Kaartenactie "Help slachtoffers aardbeving":
De winter komt eraan en we willen met de kinderen iets doen voor de mensen in Pakistan en India. We willen dit doen door geld in te zamelen d.m.v. een kaartenactie en hopen op uw steun voor deze actie.
Op school zullen de kinderen in alle groepen een kaart maken, zodat deze thuis verkocht kan worden. Het richtbedrag is 1 euro. Dit geld kan uw kind dan tot 25 november bij zijn of haar leerkracht inleveren en zal daarna gestort worden op Giro 800800.

Ouderbijdrage:
Normaal gesproken ontvangt u ieder jaar eind oktober/begin november de acceptgirokaart voor de ouderbijdrage. Vanuit de overheid is besloten dat ook de verantwoording van de ouderbijdrage per kalenderjaar dient te geschieden; vandaar dat u m.i.v. dit schooljaar de acceptgirokaart pas in januari ontvangt.

Groepen 3:
In tegenstelling tot wat er in de vorige nieuwsbrief heeft gestaan, kunnen de kinderen uit de groepen 3 voorlopig nog gewoon in de klas gebracht worden.

Belangrijke data:
15 en 16 november: 10-minuten gesprekken.
17 november: De kinderen krijgen de rapporten/plakboeken mee.
5 december: Sinterklaasfeest (’s middags zijn alle groepen vrij).
21 december: Kerstvieringen kleutergroepen (’s avonds in de klas).
22 december: Kerstvieringen groep 3 t/m 8 (’s avonds in de klas).
23 december: Om 12.00 uur krijgen alle kinderen kerstvakantie.
12 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 m.b.t. voortgezet onderwijs.
25 januari: ‘Open ochtend’ nieuwe leerlingen.

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.