Zending:
Op locatie 196 is voor de Vereniging Bartiméus een bedrag van € 59,40 opgehaald en op locatie 821 is dat € 41,87. Alle gevers weer enorm bedankt!
Het totaalbedrag van beide locaties staat nu op 530,67.

Kerstfeest:
De kleutergroepen vieren woensdag 21 december a.s. (met ouders/maximaal 2 personen per leerling) van 18.30 - 19.30 uur kerstfeest in hun eigen lokaal.
De groepen 3 t/m 8 vieren donderdag 22 december a.s. (zonder ouders) het kerstfeest ook in hun eigen lokaal. De groepen 3 en 4 van 19.00 - 20.00 uur en de groepen 5 t/m 8 van 19.15 tot 20.15 uur.

Kerstversiering:
Sinterklaas was nog maar net op de terugweg naar Spanje en jawel hoor: de kerstbomen werden al in elkaar geschroefd, de lichtjes voor de kerstbomen en de borden getest en de kerstballen nog eens extra opgepoetst. Op 6 december jl. was het zover. Van zeven tot na twaalven (’s-
avonds/’s-nachts) zijn we samen met enkele enthousiaste (klassen)ouders druk in de weer geweest om alle drie de locaties te versieren. Aangezien de opkomst een beetje tegenviel was het wel aanpoten en hoewel het op de avond zelf al gezegd is, ook op deze manier nog onze hartelijke dank. We hopen dat de ouders die zich hebben opgegeven om te helpen
opruimen ons niet in de kou laten staan. Als u geen klassen- of schaduwouder bent maar op 23 december a.s. nog wat tijd over heeft kunt u zich altijd even melden om plm. 8.30 uur in de lerarenkamer (op beide locaties). Onder het motto: “vele handen maken licht werk” zitten de
kerstspullen zo weer in de dozen.

Allergieën:
Als u uw kind bij ons op school aanmeldt, is één van de vragen op het inschrijfformulier of uw kind (voeding-)allergieën heeft. Zodra er sprake is van een allergie gaan deze gegevens gedurende de gehele schooltijd (dus tot in groep 8) mee met uw kind. Als er vanuit de ouderraad een traktatie wordt uitgedeeld proberen zij daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en desnoods in overleg met u een passend alternatief te vinden. Het is dus van belang dat als er veranderingen zijn in de allergie (bijvoorbeeld nieuwe allergieën of allergieën die niet meer van toepassing zijn) dat deze worden doorgegeven aan de leerkracht.

Informatieavond groepen 8:
Op donderdag 12 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in groep 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Uitgelegd wordt hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit. Ook wordt er aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. We beginnen om 20.00 uur in de mediatheek van 821.

Kerstvakantie:
Vrijdag 23 december a.s. krijgen alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie. De school begint weer op maandag 9 januari 2006.

Project:
Donderdag 2 februari a.s. begint ons project “Van Willem van Oranje tot Johan Friso”.
Gedurende dit project zal er met betrekking tot de verschillende onderwerpen bekeken worden hoe het daarmee vroeger was en nu is. Het project wordt op woensdag 15 februari afgesloten met een tentoonstelling. Natuurlijk krijgt u via de nieuwsbrieven in januari nog meer informatie. In deze nieuwsbrief willen we u vast de onderwerpen, waarmee de verschillende groepen aan de slag gaan, melden. Mocht u materialen, ideeën, etc. hebben, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen; u kunt hiermee bij de groepsleerkrachten terecht.

Groepen 1/2 van 821

Juf Deanne/Marjoke

Speelgoed en spelletjes

 

Juf Sandra/Erica

Wonen

 

Juf Ria/ Adri

De winkel

 

Juf Atie/Janny

Muziek en beeld

 

Juf Fien

Speelgoed en spelletjes


Groepen 1/2 van 196

Juf Klazien/Esther

School

 

Juf Erna/Roelie

Beroepen

 

Juf Elsa/ Judith

De winkel

 

Juf Yvonne/Els

Muziek

 

Juf Petra/Linda

Vervoer

 

Juf Gerda/Esther

Afval


Groepen 3

Alle groepen

Vrijetijdsbesteding


Groepen 4

Alle groepen

Van Ot en Sien tot Mies en Max


Groepen 5

Alle groepen

Strijd tegen het water


Groepen 6

Meester Dick-Jan

Film

 

Juf Marit

School

 

Juf Anky/Anne-Marie

Vervoer

 

Juf Tineke

Verlichting


Groepen 7

Juf Ciska/Marga

Spelletjes

 

Juf Nelleke/Mandy

Gebruiksvoorwerpen

 

Juf Marjolijn/Mathilde

Wonen

 

Meester Paul

Muziek


Groepen 8

Alle groepen

Uitvindingen

Schoolmelk:
De eerste schoolmelkdrinkdag na de Kerstvakantie is vrijdag 13 januari 2006 .

Batterijen:
De batterijtonnen op beide locaties zijn weer geleegd. Op locatie 196 is er 34 kilo opgehaald en op 821 is er 40 kilo opgehaald. Zoals u in een nieuwsbrief in het begin van het schooljaar hebt kunnen lezen sparen we voor speelgoed. Bedankt voor uw medewerking, samen zorgen we zo voor een beter milieu.

Kerstspullen:
Zoals u misschien al gezien heeft of gehoord van uw kind zijn beide gebouwen deze week weer helemaal in kerststemming gebracht .
Heel mooi geworden maar we hebben eigenlijk iets te weinig spullen voor 2 grote gebouwen
We willen dit graag aanvullen.

Heeft U nog oude kerstspullen die U toch niet meer gebruikt ?

We denken dan vooral aan nepbomen, ballen, lichtjes, guirlandes, slingers e.d.
U kunt deze op school afgeven bij Yvette of Maureen. Twijfelt u of is het erg groot dan kunt u contact opnemen met Nelly Leeuwestein (OR) 078-6144135

Gevonden voorwerpen:
Donderdag 15 december a.s. worden op beide locaties de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Tip: hoe verwijder je neten?:
Meng 1 eetlepel conditioner met 1 eetlepel azijn en 1 eetlepel water in een kom.
Roer dit mengsel tot een pap. Maak het haar van je kind nat. Smeer deze pap op het hoofdhuid.
Wikkel huishoudfolie strak om het haar heen. Laat het mengsel 1 uur intrekken.
Spoel het haar met warm water uit. Kam het haar van je kind met een (nisska) luizenkam. Zorg bij het kammen ervoor dat je bij de wortels van het haar begint.
Azijn weekt de lijm van de neten los, de conditioner zorgt ervoor dat de neten gemakkelijk uit het haar worden gekamd.
Herhaal deze behandeling dagelijks tot je zeker bent dat alle neten - en uiteraard luizen - verwijderd zijn. (Elke achterblijvende neet wordt namelijk na hooguit 8 dagen een luis).

Belangrijke data:
21 december: Kerstvieringen kleutergroepen (’s avonds in de klas).
22 december: Kerstvieringen groep 3 t/m 8 (’s avonds in de klas).
12 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 m.b.t. voortgezet onderwijs.
25 januari: ‘Open ochtend’ nieuwe leerlingen.


Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.