8-12-1993
Sjoerd Poort
18-11-2005

Lieve mensen, wij willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de steun en aandacht die wij nog steeds ontvangen na het overlijden van Sjoerd.
Het doet ons goed om te ervaren dat hij ook voor anderen zoveel heeft betekend. Hij was heel bijzonder, wij blijven hem missen.

Hans, Angela en Sigrid Poort.

Informatieavond groepen 8:
Op donderdag 12 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in groep 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Uitgelegd wordt hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit. Ook wordt er aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. We beginnen om 20.00 uur in de mediatheek van 821.

Acceptgirokaart ouderbijdrage:
Deze week krijgen de kinderen de acceptgirokaart mee voor de ouderbijdrage. In het bij de acceptgirokaart behorende schrijven kunt u nalezen wat er met deze bijdrage wordt gedaan. Op de achterzijde van dat schrijven vindt u het exploitatieoverzicht over schooljaar 2004-2005. Per gezin ontvangt u 1 acceptgirokaart, de ouderbijdrage bedraagt 20,00 per kind per jaar. Het verzoek aan u is om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Nelly Leeuwestein.
(6144135/philos2@tiscali.nl)

Lampionnenoptocht:
Op dinsdag 31 januari a.s. lopen we, onder voorbehoud van weersomstandigheden, de jaarlijkse lampionnenoptocht i.v.m. de verjaardag van onze Koningin. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van muziek.
Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school een oliebol worden uitgedeeld.
Tijden e.d. zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Verjaardag:
Op woensdag 11 januari viert Meester Eli zijn verjaardag. De kinderen van deze groep mogen dan verkleed komen.

Een bedankje:
Voor alle ouders die hebben geholpen met het afhalen en opruimen van alle kerstversiering is een bedankje wel op zijn plaats. Bij dezen dus!
Ook de mensen die kunstkerstbomen, kerstversieringen etc. hebben afgegeven op school willen wij op deze manier hartelijk bedanken. Namens de ouderraad!

Kaartenactie "Help slachtoffers aardbeving":
De kaartenactie voor de mensen in Pakistan en India heeft het mooie bedrag van € 800,22 opgeleverd. Alle gevers bedankt en natuurlijk ook de makers van de kaarten.

Belangrijke data:
12 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 m.b.t. voortgezet onderwijs.
25 januari: ‘Open ochtend’ nieuwe leerlingen.

Project:
Donderdag 2 februari a.s. begint ons project “Van Willem van Oranje tot Johan Friso”. Gedurende dit project zal er met betrekking tot de verschillende onderwerpen bekeken worden hoe het daarmee vroeger was en nu is. Het project wordt op woensdag 15 februari afgesloten met een tentoonstelling. Mocht u materialen, ideeën, etc. hebben, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen; u kunt hiermee bij de groepsleerkrachten terecht.

Groepen 1/2 van 821

Juf Deanne/Marjoke

Speelgoed en spelletjes

 

Juf Sandra/Erica

Wonen

 

Juf Ria/ Adri

De winkel

 

Juf Atie/Janny

Muziek en beeld

 

Juf Fien

Speelgoed en spelletjes

 

Groepen 1/2 van 196

Juf Klazien/Esther

School

 

Juf Erna/Roelie

Beroepen

 

Juf Elsa/ Judith

De winkel

 

Juf Yvonne/Els

Muziek

 

Juf Petra/Linda

Vervoer

 

Juf Gerda/Esther

Afval

 

Groepen 3

Alle groepen

Vrijetijdsbesteding

 

Groepen 4

Alle groepen

Van Ot en Sien tot Mies en Max

 

Groepen 5

Alle groepen

Strijd tegen het water

 

Groepen 6

Meester Dick-Jan

Film

 

Juf Marit

School

 

Juf Anky/Anne-Marie

Vervoer

 

Juf Tineke

Verlichting

 

Groepen 7

Juf Ciska/Marga

Spelletjes

 

Juf Nelleke/Mandy

Gebruiksvoorwerpen

 

Juf Marjolijn/Mathilde

Wonen

 

Meester Paul

Muziek

 

Groepen 8

Alle groepen

Uitvindingen

 

Wol gevraagd:
Wie heeft er wol over? De groepen op locatie 821 kunnen dat goed gebruiken. Je kan het inleveren bij Yvette. Alvast bedankt.

Luizencapes:
Sinds kort gebruiken wij in geval van hoofdluis zgn. bugbags. Dit zijn capes met een uniek systeem waardoor (mits goed gebruikt) de hoofdluis geen kans meer heeft van de ene naar de andere jas over te lopen. Uitgebreide informatie over dit systeem kunt u lezen op: http://www.bugbag.nl
De ouderraad heeft 200 cape´s aangeschaft welke alleen worden gebruikt in geval van hoofdluis in een groep. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen zelf ook een cape aan te schaffen om deze (als u dat wenst) continue te gebruiken.
De capes kosten 9,00 per stuk en zijn te bestellen door onderstaand strookje in te vullen. Het strookje kunt u (voor 1 februari a.s.) samen met de € 9,00 in een envelop inleveren bij de schooladministratie (196). Zodra de cape binnen is nemen wij contact met u op

 

"------------------------------------------------------------------------------------------------

Mevrouw/Mijnheer: ……………………………………………………………………………… tel. nr.: …………………………

Bestelt ………………. cape(s)

In de kleurencombinatie (a.u.b even aankruisen):

o Khaki cape met o groen / o oranje / o rood / olila / o rose lapje

o Rode cape met o geel / olila / o rose lapje

o Groene cape met o geel / olila / o rose lapje

o Blauwe cape met o geel / olila / o rose lapjeTerug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2005-2006.