Vrij:
Dinsdag 11 september a.s hebben de groepen 3 t/m 7 hun jaarlijkse schoolreis. Die dag zijn
de kleutergroepen en de groepen 8 vrij.

Project:
Het eerste project waarvoor we dit schooljaar gaan sparen is een basisschool hoog in de bergen in Peru.
Wij hebben onze steun toegezegd aan de Unie voor school en evangelie, die al langer betrokken is bij het Christelijk onderwijs aldaar. De plaats waar dit schoolgebouw wordt neergezet ligt op de grens van de Andes en het oerwoud. Alto Urumbamba
Een van de grootste protestantse kerken in Peru heeft jaren geleden het initiatief genomen om een Chr. streekschool te stichten. Dit gebeurde deels uit onvrede met het gebrekkig functionerende staatsonderwijs, deels om zo de eigen leerlingen vanuit de wijde omtrek te kunnen opvangen en geregeld onderwijs te garanderen.
Wij hebben afgesproken dat wij als school zullen helpen om deze basisschool te kunnen bouwen. We vragen hiervoor uw hulp.
Op maandag 17 september begint de jaarlijkse muntjesactie van de NOVIB. Dank u wel namens de zendingscommissie.

Speelgoedmiddag:
Op de eerste donderdagmiddag van de maand is het speelgoedmiddag. De dagen voor het schooljaar 2001/2002 zijn:
4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.

Sportdag:
Woensdag 26 september is het zover: dan krijgen de groepen 4, 5 en 6 de sportdag die ze nog tegoed hadden van vorig jaar!
Deze sportdag wordt gehouden op de nieuwe velden van Hercules aan de Noordendijk. Het begint om 8.50u, de kinderen moeten dan bij het eerste onderdeel staan. Daarom gaat de poort al om 8.30u open. Om 12.30u is het afgelopen.
Als u een stopwatch heeft en u bent bereid die uit te lenen, wilt u die dan (graag voorzien van naam) inleveren bij juf Els of juf Ria, locatie 821.
Mocht u de oproepen gemist hebben of vergeten zijn te reageren, extra hulp is altijd welkom! U kunt zich opgeven bij juf Annienke.
Voor de hulpouders:
U wordt verzocht om 8.45u klaar te staan bij het juiste onderdeel. Welk onderdeel dat is hoort u van de leden van de sportcommissie, zij zorgen ervoor dat u de spullen thuis krijgt. Voor vragen kunt u op 25 september van 15.15u - 15.30u terecht bij juf Tijmine en juf Annienke, locatie 821.

Informatie-avond: groep 1 t/m 8:
Donderdag 20 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in de verschillende jaargroepen gebeurt. Er zullen 2 informatie-rondes gehouden worden, zodat u meerdere jaargroepen kunt bezoeken.
We hopen dat er weer veel ouders aanwezig zullen zijn!
19.30 - 20.15 uur: 1e ronde
20.15 - 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar!)
20.45 - 21.30 uur: 2e ronde

Verbouwing 821:
Gelukkig zijn we zover dat er met de bouw van de nieuwe lokalen is begonnen. Voorlopig gaan we er nu vanuit dat de lokalen voor de Kerstvakantie opgeleverd zullen worden.

Startdienst christelijk onderwijs Dordrecht:
Ook dit jaar wordt er weer een startdienst voor het christelijk onderwijs in Dordrecht gehouden en wel op maandag 24 september a.s in de Wijnstok in Dubbeldam (aanvang 20.00 uur). Het thema is 'Christelijk onderwijs, dat ver-dient goed'. U bent van harte welkom.

Gymnastiek:
Zoals u wellicht al in de krant hebt gelezen, kunnen we de eerste weken geen gebruik maken
van de zaal in het Palet. Zodra de gymlessen beginnen, zullen we u de gymtijden van de verschillende groepen doorgeven.

Leesboeken:
Om het lezen te stimuleren geven we ook dit jaar de folders van de Boektoppers en de Leesleeuw mee. We maken u er wel op attent dat het soms weleens gebeurt, dat we een van de betreffende boeken inhoudelijk of qua taalgebruik wat minder geschikt vinden.

Verlof:
Ook in deze eerste nieuwsbrief wijzen we u er nogmaals op dat verlofaanvragen die buiten de
officiële regeling vallen, bijvoorbeeld voor extra vakantiedagen of een lang weekend weg niet
gehonoreerd zullen worden . Een aanvraag hiervoor indienen heeft dan ook geen zin.

Blokfluiten:
Voor de leerlingen vanaf groep 4 is het mogelijk om op woensdagmiddag blokfluitles te volgen. De kosten hiervoor bedragen f 125,- per cursusjaar. De lessen worden in de Johan Frisoschool gegeven. Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Emmy Schoester, tel. 6167760.

Kledingactie:
De eerste kledingactie van het nieuwe schooljaar gaat van start. Wij hopen dat u, samen met familie en buren, weer massaal gaat verzamelen. De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school en een gedeelte gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds in de Bilt. U kunt de zakken op woensdag 19 september, alleen 's ochtends tot 09.00 uur, inleveren bij de ingang van 196 en 821.

Personeelsaangelegenheden:
Per 1 oktober a.s. zal juf Michelle ons gaan verlaten. Zij heeft een baan dichter bij huis gevonden. Vanaf die datum zal juf Anita Stapel voor de betreffende groep 4 komen te staan.
In de vakantie is juf Goosens door een hernia geveld. Zij zal voorlopig nog niet aan het werk kunnen en ook vanaf deze plaats wensen we haar een spoedig herstel. Haar lesgevende taken worden zoveel mogelijk door juf Erica v.d. Leer overgenomen.
In de vakantie is juf Judith van een dochter, Janae bevallen. Alles gaat naar wens en zij zal na
de herfstvakantie haar werkzaamheden weer oppakken.

Oproep:
Wij zijn op zoek naar flexibele overblijfmoeders voor de beide locaties. Zij moeten ten aller tijden inzetbaar zijn. U kunt zich melden bij Nettie Lodder (821) of Yvonne Eykelenboom (196).


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.