Project:
Voor ons nieuwe project in Libanon is de afgelopen 2 weken een bedrag van € 53,86 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is dat € 116,00.
Vreemde muntjes voor de NOVIB kunnen nog steeds ingeleverd worden. Bij de administratie op beide gebouwen staat een doos; inleveren kan ook bij de leerkracht.

Project 'landen':
We zoeken nog enkele sterke vaders/moeders die voor ons in de projectweek 8 vlaggenmasten
bij school kunnen plaatsen (en na enkele dagen ook weer weg kunnen halen). Dit kan ook
's avonds gebeuren. U kunt zich opgeven bij juf Marjoleine of de groepsleerkracht van uw kind.
Woensdag 20 februari a.s. wordt het project afgesloten met een tentoonstelling voor ouders
en kinderen (18.30 - 20.30 uur).

Lampionnenoptocht:
Onder de geweldige muzikale begeleiding van de korpsen Jong Jubal en Wilhelmina hebben
we afgelopen donderdag de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden. Het weer was perfect
en de opkomst erg groot. Na afloop zijn er op het plein oliebollen verkocht. De opbrengst
hiervan (87 euro) is door de fam. Reemer (u weet wel, van de oliebollenkraam op de Bieshof)
aan de school geschonken. Namens de kinderen hiervoor hartelijk dank en dat geldt natuurlijk ook voor allen die aan de lampionnenoptocht hebben meegewerkt!

Open morgen:
Woensdag 6 februari a.s. is er van 9.00 - 11.00 uur op de locatie aan Chico Mendesring 196
een open morgen. Dit betreft ouders, wiens kind nog dit cursusjaar of in het cursusjaar 2002-2003 naar de basisschool gaat.

Studiedag 13 februari a.s.:
In verband met een studiedag van het personeel (thema 'identiteit') zijn alle groepen op
woensdag 13 februari a.s. vrij.

Start kleutergroep:
Afgelopen vrijdag is de 10e kleutergroep, o.l.v. juf Elsa en juf Ute, gestart. We hopen in maart de 11e kleutergroep te kunnen starten en dat betekent dat in beide gebouwen alle lokalen dan weer bezet zijn.

Op zoek:
Groep 7 van meester Dick-Jan is voor de projectweek hard op zoek naar effen lakens. Het liefst wit, maar andere kleuren zijn ook van harte welkom. Ook hebben we nog grote lappen stof nodig met een leuk (vrolijk, fel) motief. U kunt het via één van de kinderen meegeven of zelf even langsbrengen in de klas. Alvast heel erg bedankt!!

Gevonden voorwerpen:
Het is weer zover! Op donderdag 7 Februari liggen gevonden voorwerpen weer uitgestald op beide locaties. U kunt dan kijken of er nog spullen van uw kind bij liggen. ( t.o. de klas van juf Wilma en op 821 beneden in de hal.

Kokkerellen voor het project:
We hebben al reacties gekregen van ouders die iets lekkers gaan klaar maken. Maar we kunnen nog veel meer versnaperingen gebruiken, want iedereen wil wel wat lekkers bij zijn drinken. Dus laat uw fantasie werken en ga de in de keuken aan de slag. Maak voor de afsluiting van de projectweek op 20 februari een lekkere versnapering afkomstig uit één van de projectlanden (van een ander land mag ook).
We verkopen dit in het Johan Friso café op beide locaties en de opbrengst is voor een grensoverschrijdend doel (bv Warchild).
Wilt u iets klaarmaken lever dan onderstaand strookje in bij de leerkracht van uw kind. Heeft u vragen bel dan naar Marjolein Naaktgeboren tel. 62112982 of Philine Lemkes tel. 6213908.
De hapjes kunnen ingeleverd worden op beide locaties op 20 februari vanaf 12.00 uur.

(pagina uitprinten en strookje even afknippen!)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ………………………………………………… wil graag iets klaarmaken uit het land………………………………………………


Mijn kind zit in groep ……… van juf/meester…………………………………. Mijn tel.nr………………….…………………

 

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.