Project:
Voor ons nieuwe project in Libanon is de afgelopen 2 weken een bedrag van € 60,20 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is dat €.82,00.

Landenproject:
Woensdag 20 februari a.s. is de afsluitende tentoonstelling van het project. Kinderen, ouders,
opa's, oma's, etc. zijn in beide gebouwen van 18.30 tot 20.30 uur van harte welkom!

Kokkerellen voor het project:
Belangrijk bericht voor alle koks en kokkinnen van het project!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De door u klaargemaakte versnaperingen kunt u op beide locaties op school brengen op de volgende tijden:
1. Indien de versnapering koud wordt gegeten om 12.00 uur.
2. Indien de versnapering warm wordt gegeten om 18.30 uur.
Het inleveren kan gebeuren in de tot Johan-Friso-cafe's omgebouwde gemeenschappelijke ruimten. Alvast onze smakelijke dank, Philine en Marjolein.

Webnieuws: school van de week!:
Apetrots kunnen wij meedelen dat de Johan Friso Website vorige week tot "school van de week" is uitgeroepen op www.scholenlijst.nl. We hebben als prijs een softwarepakket aangeboden gekregen.
Nieuw op de website is te zien:
Bij School: de Ouderraad
Bij Leerling: de Cito-toets, een verslag ervoor én erna.
Bij Leerling: het denksporttoernooi.
Bij Leerling: Maximawerkjes uit groep 1 / 2.
Bij Leerling: groep van de maand: groep 7.
Veel kijkplezier op www.johanfriso.nl!

Handige ouders gezocht!!!!:
Om organisatorische redenen komt er geen sportdag meer voor de groepen 1 / 2.
In plaats daarvan komt er een kabouterpad. Iedere groep gaat m.b.v. ouders een kabouter-speurtocht maken. Dit kan in het voor- of najaar. Dit vindt u terug in de komende jaarkalender. Nu gaan we dat doen in de maand mei.
Om dit te laten starten, hebben we echter uw hulp nodig voor:
het zagen van eenvoudige kabouterfiguren.
Het verven van deze kabouters.
Naaien van kaboutermutsen.
Het maken van opdrachtkaarten.
Wie is er handig???? Bent u creatief en/of kent u iemand anders die het leuk vindt om mee te helpen, dan kunt u dit doorgeven voor vrijdag 8 maart aan de groepsleerkracht.

Ouderochtenden:
In maart starten de ouderochtenden/middagen voor groep 2. Bij elke groep hangt er een lijst waarop u uw naam en het aantal personen (ook opa's en oma's) kunt schrijven.

Kunstmin:
De groepen van juf Atie/Adri en juf Gerda gaan dinsdag 19 februari om 10.30 naar Kunstmin voor de voorstelling "Itoek en het ijsbeertje".

Zomerfeest:
Het thema voor het zomerfeest van de kleuters is dit jaar: "Indianen".

Verkeerssituatie locatie 821:
De leerlingen van 821 krijgen hierover vandaag een brief mee naar huis.
Groepen 8:
In verband met overleg m.b.t. de portfolio's voor het voortgezet onderwijs zijn de kinderen
uit de groepen 8 op donderdag 7 maart a.s. 's middags vrij.

Na de voorjaarsvakantie worden de kinderen van de groepen 8 met rekenen opnieuw ingedeeld. Zoals afgesproken op de informatieavond van 9 januari j.l. ontvangen de ouders van leerlingen die opnieuw gaan beginnen met de rekenstof van groep 8 deze week een brief.
De schoolkeuzegesprekken met ouders en leerlingen staan gepland op 11-12-13 maart
De uitslagen van de cito- en givotoets, uitnodiging voor de schoolkeuzegesprekken en de ouderformulieren van het portfolio ontvangt iedere leerling na de voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie:
Vrijdag 22 februari a.s. is de laatste schooldag. De groepen 1 t/m 4 krijgen om 12.00 uur vakantie en de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur. De school begint weer op maandag 4 maart a.s. om 8.30 uur.

Overblijf:
De overblijfmoeders verzoeken de ouders hun kinderen minder snoep mee te geven en zeker geen lollies, omdat het tijdens het buitenspelen een gevaar voor het kind kan opleveren.

 

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.