Project:
Voor ons nieuwe project in Libanon is de afgelopen week een bedrag van €. 35,73 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is dat €.72.00.

Paasfeest:
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld staat, is er donderdag 28 maart 2002 in beide gebouwen weer een Paasbrunch. De kinderen moeten zelf een bord mee naar school nemen. We willen nogmaals het onderstaande onder uw aandacht brengen. Op deze dag zullen de kinderen tussen de middag op school blijven. De groepen 1 t/m 4 zijn dan om 13.00 uur uit en de groepen 5 t/m 8 om 13.30 uur.
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en maandag 1 april a.s. (Tweede Paasdag) zijn de kinderen vrij.

Weizigt:
De groepen 5 en 6 gaan binnenkort naar Weizigt voor de les "Dieren en voorjaarsbloeiers". Wij adviseren u uw kinderen kleren en schoenen aan te trekken die tegen een stootje kunnen.
Hieronder staan de dag en de tijd:
Vrijdag 5 april: Groep 6b Paul om 9.00 uur vanaf school en om 11.30 uur vanaf Weizigt.
Maandag 8 april: Groep 6c Anja/AnneMarie om 9 uur vanaf school en om 11.30 uur vanaf Weizigt.
Dinsdag 9 april: Groep 6a Sandy om 12.15 uur vanaf school en om 14.30 uur vanaf Weizigt. Deze kinderen eten tussen de middag op school.
Vrijdag 12 april: Groep 5b Tijmine om 9.00 uur vanaf school en om 11.30 uur vanaf Weizigt
Vrijdag 12 april: Groep 5c Helene om 12.15 uur vanaf school en om 14.30 uur vanaf Weizigt. Deze kinderen eten tussen de middag op school.

Verjaardag leerkrachten groep 6 t/m 8:
Net zoals vorig jaar vieren alle leerkrachten van de bovenbouw, d.w.z. de groepen 6 t/m 8 hun verjaardag gezamenlijk! Dat zal zijn op 23 april.
Een gedeelte van het feest zal plaatsvinden in de klas, zodat elke leerkracht op zij/haar eigen wijze de verjaardag kan invullen. Het grootste spektakel wordt natuurlijk weer een fantastische PLAYBACKSHOW. Elke klas mag een vertegenwoordiger afvaardigen om daaraan deel te nemen. Er zullen dus in alle klassen voorrondes worden gehouden. We wensen alle kinderen die mee willen doen heel veel succes met de voorbereidingen.

Muziek:
In 't Hof worden door de Toonkunstmuziekschool, Stichting Dordtse Kamermuziek en Stichting 't Hof kindertheatervoorstellingen en muziekconcerten gegeven.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Samenwerking Hofkwartierconcerten, geef dan de volgende gegevens dan door aan:
Stichting 't Hof, Hof 12, 3311 XG Dordrecht of hof@hofkwartier.myweb.nl

Jantje Beton:
De opbrengst van de collecte voor Jantje Beton is €. 549,13. De ouderraad wil alle collectanten bedanken.

Verkeersouder:
Wij vragen de ouders, die de enquête nog niet hebben ingeleverd om dat deze week alsnog te doen. Alvast bedankt, Dhr. W. van Driel (verkeersouder).

Speeltuin:
De zomer komt eraan, dus gaan de deuren van de speeltuin weer bijna dagelijks open. De opening wordt op zaterdag 30 maart gevierd van 12.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
Vanaf 2 april (onder voorbehoud) zijn de openingstijden als volgt:
Di, do (peuteruurtje, buiten de vakanties): 09.00 uur - 10.30 uur.
Di, do (buiten de vakanties): 15.30 uur - 17.00 uur.
Di, do (tijdens vakanties): 13.30 uur - 16.00 uur.
Wo: 13.30 uur - 17.00 uur
Za: 13.30 - 16.00 uur.
Vanaf 1 mei ook op vrijdagmiddag geopend.

Ouderavond 10 april a.s.:
Zoals in de activiteitenkalender staat aangegeven is er op 10 april a.s. een ouderavond. Op deze avond zal er door een vertegenwoordiger van de Stichting Chris een lezing gegeven worden over het thema "Faalangst bij kinderen". Het gaat hierbij niet specifiek over onze school, maar meer over faalangst in het algemeen. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. Plaats en tijd zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.
Omdat we, in verband met de beschikbare ruimte, graag van te voren willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, willen we u vragen om onderstaand strookje uiterlijk donderdag
28 maart a.s. bij de groepsleerkrachten in te leveren.

(pagina uitprinten en strookje even afknippen!)

Ja, wij komen op 10 april a.s. naar de ouderavond.


Aantal personen:..............................


Naam:................................................................................................................................................


Kind(eren) in groep:.....................................................................................................................


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.