Project:
Voor ons nieuwe project in Libanon is de afgelopen week een bedrag van €. 23,49 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is in verband met ziekte van juf Gerda alleen in de bovenbouw een bedrag van €.26.00 opgehaald.
Voor de meivakantie wordt voor de laatste keer zendingsgeld voor Libanon opgehaald.

Webnieuws:
De laatste weken is er weer een aantal reportages bijgekomen op de website.
Voorpagina School: Schoolvisjes, een voorproefje van het kunstwerk dat geplaatst wordt bij locatie 821.
Voorpagina Leerling: een aantal reportages over Pasen 2002 en Mexicaanse fotopret tijdens het landenproject.
Voorpagina Leerling en Sportnieuws: Johan Friso in de finale en kampioenschap schoolschaak.
We wensen iedereen weer veel kijkplezier! www.johanfriso.nl

Verjaardag leerkrachten bovenbouw: (geheugensteuntje)
Net zoals vorig jaar vieren alle leerkrachten van de bovenbouw, d.w.z. de groepen 6 t/m 8 hun verjaardag gezamenlijk! Dat zal zijn op 23 april.
Een gedeelte van het feest zal plaatsvinden in de klas, zodat elke leerkracht op zijn/haar eigen wijze de verjaardag kan invullen. Het grootste spektakel wordt natuurlijk weer een fantastische PLAYBACKSHOW. Elke klas mag een vertegenwoordiger afvaardigen om daaraan deel te nemen. Er zullen dus in alle klassen voorrondes worden gehouden. We wensen alle kinderen die mee willen doen heel veel succes met de voorbereidingen.

Verkeersouder:
Beste ouders,
Ik ben blij te kunnen zeggen dat er naar mijn mening heel veel verkeersenquetes door u zijn ingeleverd. Door de ouders van maar liefst 315 kinderen is gereageerd op mijn verzoek. Bovendien geeft u er blijk van dat een veilig verkeer voor onze kinderen alleen maar tot stand komt als we daar samen aan werken. Er zijn namelijk 8 ouders onder u die met mij samen een werkgroep verkeer willen gaan vormen. Zij ontvangen binnenkort van mij een uitnodiging!
Daarnaast zijn er nog eens 50 ouders die geantwoord hebben om zo af en toe te willen assisteren bij verkeersactiviteiten. Een solide basis om aan de verkeersveiligheid te gaan werken denk ik.
Namens onze kinderen bij voorbaat heel erg bedankt! VerkeersouderJFS@hetnet.nl

Verjaardag:
Donderdag 11 april a.s. viert juf Francina haar verjaardag, woensdag 17 april a.s. viert meester Freddie zijn verjaardag en vrijdag 19 april a.s. vieren juf Ria, juf Els en juf Wilma hun verjaardag in hun klas. Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen/meester verkleed naar school komen.

Ouderavond 10 april a.s.:
Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de gemeenschappelijke ruimte van locatie 821. Er wordt iets verteld over de Stichting Chris en er wordt een lezing gegeven m.b.t. het thema 'Faalangst bij kinderen'.

Verkeersexamen:
Donderdagochtend 25 april a.s. worden alle leerlingen van groep 8 onderworpen aan een fietsverkeersproef. Zij zullen een bepaald parcours afleggen en op verschillende punten beoordeeld worden. We hebben hiervoor een twaalftal ouders nodig. Om mee te doen moet iedereen een goedgekeurde fiets hebben. Op 17 april worden alle fietsen gekeurd!

Musical:
Groep 8 begint alweer de musicalkriebels te krijgen! Wilt u daarvan meegenieten? Kom ons dan helpen. We hebben hulp nodig bij het maken van de decors, de kleding en bij het instuderen van tekst en dans. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 8.

Kledingactie:
De laatste kledingactie heeft een bedrag van € 394,49 opgebracht. Wij kijken uit naar de volgende inzameling die gepland staat voor week 22 en hopen dat we weer op u kunnen rekenen. Namens de ouderraad bedankt.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.