Project:
Voor ons project in Libanon wordt donderdag a.s. voor de laatste keer zendingsgeld opgehaald.

Verjaardag:
Woensdag 24 april a.s. vieren juf Yvonne en juf Erica hun verjaardag in de klas. Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen verkleed naar school komen.

Entreetoets:
Op 14, 15, 17 en 21 mei zullen alle kinderen van de groepen 7 meedoen aan de entreetoets.
Deze toets, die ontwikkeld is door het CITO, test de kinderen op hun kennis van rekenen, spelling, grammatica, taal, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, enz.
Omdat de toets 4 hele ochtenden duurt, mogen deze kinderen wat extra eten en drinken meenemen. Het is niet de bedoeling dat ze met hele snoepzakken naar school komen!
De kinderen krijgen binnenkort een ouderfolder mee naar huis waar alles rondom de entreetoets uitgelegd wordt.

Inspectiebezoek:
Donderdag 28 maart jl. hebben we bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Er zijn 10 klassenbezoeken en verschillende gesprekken geweest. Dit alles vond plaats in het kader van een RST (regulier schooltoezicht). Inmiddels hebben we van de inspectie het conceptrapport ontvangen. Natuurlijk zijn er ook voor ons nog ' verbeterpunten' maar over het algemeen was de inspectie zeer tevreden. Als slotconclusie staat in het rapport:
" Tenslotte wil de inspectie de directie en het team hartelijk danken voor de gastvrijheid en de professionele wijze waarop de observaties van de lessen op deze dag, vlak voor het Paasfeest, doorgang konden vinden. Wij spreken onze waardering uit voor het enthousiasme en de grote inzet van directie en team en de positieve sfeer waarin met elkaar en met de kinderen wordt omgegaan."
Het volledige rapport wordt eind mei/begin juni openbaar gemaakt door plaatsing op de internetpagina van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

Juf Alinde:
Met ingang van maandag 13 mei a.s. neemt juf Alinde v.d. Sterre de kleutergroep van juf Otilly/juf Deanne op Chico Mendesring 196 over.

Zwangerschapsverlof juf Ilonka:
Met ingang van maandag 13 mei a.s. gaat juf Ilonka met zwangerschapsverlof. Haar taken worden gedurende die periode overgenomen door juf Simone Troost.

Meivakantie:
Vrijdag 26 april 2002 om 15.15 uur begint de meivakantie. De kinderen worden op maandag 13 mei 2002 weer op school verwacht. Wij wensen u een prettige vakantie toe.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.