Project:
Voor ons project in Libanon is voor de meivakantie voor de laatste keer een bedrag van € 53,34 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat een bedrag van € 54,15. Dit bedrag (821) is nog niet volledig i.v.m. ziekte van juf Gerda vóór de meivakantie. Het totale bedrag komt in de volgende nieuwsbrief.

Verjaardag:
Woensdag 15 mei vieren juf Petra en juf Marjoke hun verjaardag in de klas. Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen verkleed naar school komen.

Kabouterpad groep 1 / 2 (i.p.v. de sportdag):
Langs deze weg bedanken we de ouders die geholpen hebben met het maken van attributen voor het kabouterpad.
Het ziet er prachtig uit! Iedere groep gaat het kabouterpad lopen.
Onder begeleiding van ouders gaan groepjes kinderen opdrachten uitvoeren rondom de school.
Het is handig om uw kind makkelijke kleding aan te trekken.
Als het slecht weer is, wordt het uitgesteld, maar we hopen natuurlijk op goed weer.
Dinsdagmiddag 21 mei: groep 0/1 Atie/Adri.
Woensdag 22 mei: groep 1/2 Gerda.
Donderdagmiddag 23 mei: groep 1/2 Ria/Els.
Vrijdag 24 mei: groep 0/2 Otilly/Yvonne.
Maandagmorgen 27 mei: groep 0 Elsa/Ute.
Maandagmiddag 27 mei: groep 1/2 Fien/Judith.
Dinsdagmorgen 28 mei : groep 1/2 Wilma/Mieke.
Dinsdagmiddag 28 mei: groep 0/2 Marjoke.
Woensdag 29 mei: groep 0 Alinde.
Donderdagmorgen 30 mei: groep 1/2 Sandra/Francina.
Donderdagmiddag 30 mei: groep 1/2 Marjoleine.

Pinkstervakantie:
Maandag 20 mei a.s. hebben de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.

Sportdagen:
Woensdag 5 juni a.s. is er sportdag voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5). De bovenbouw
(groep 6, 7 en 8) heeft op woensdag 12 juni a.s. de sportdag.
Meer informatie over de sportdagen volgt nog.
De onderbouw heeft in plaats van de sportdag het kabouterpad.

Nieuwe collega:
Voor volgend cursusjaar is juf Mathilde Leeuwenburgh aan onze school benoemd. Zij werkt momenteel op de Beatrixschool en zal bij ons in een van de bovenbouwgroepen terecht komen.

Schoolmelk:
De eerstvolgende drinkdag van de schoolmelk is aanstaande vrijdag.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.