Project:
We sparen op dit moment voor het onderwijs in Suriname. Het Zeister Zendingsgenootschap is de aktie "Rekenen op elkaar" begonnen en daaraan geven we als school nu onze steun. In de laatst verschenen schoolkrant vindt u meer informatie over deze aktie.
Voor dit nieuw project is op locatie 196 de afgelopen 2 weken een bedrag van € 28,11 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 77,00.

Bericht van de MR:
Aan het eind van dit schooljaar treedt Bert Reijniers af als lid van de oudergeleding van de MR. Inmiddels heeft een enthousiaste vader, Sjoerd Visser, zich gemeld om zitting te nemen in de MR in zijn plaats. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben of zichzelf beschikbaar willen stellen, roepen wij een ieder op te reageren vóór 15 juni a.s.

Sportdagen:
Voor de ouders met kinderen in groep 3 t/m 8:
In juni organiseren we de sportdagen voor de groepen 3 t/m8! In verband met het grote aantal kinderen is er op 5 juni sportdag voor de groepen 3,4, en 5, en voor de groepen 6,7, en 8 is dat de week er na, dus op 12 juni. Beide sportdagen worden gehouden op de (nieuwe) velden van Hercules aan de Noordendijk.
De poort gaat om 8.30u open. Om 8.40u melden alle kinderen zich bij hun eigen leerkracht. Om 12.30u is de sportdag weer afgelopen.
Als u een stopwatch hebt en u bent bereid deze uit te lenen, wilt u hem dan (voorzien van naam) afgeven bij juf Tineke of meester Dick-Jan (voor de bovenbouw) of bij juf Tijmine of Annienke (voor de middenbouw).
Voor de hulpouders:
U wordt verzocht om 8.40u klaar te staan bij de leerkracht van uw kind. Daar melden de kinderen zich ook en zo worden alle kinderen zo snel mogelijk in hun groepje ingedeeld. U kunt dan met het complete groepje naar het betreffende onderdeel gaan. De leden van de sportdagcommissie zorgen ervoor dat u de spullen thuis krijgt. Voor vragen kunnen ouders die helpen bij de groepen 3, 4 en 5 op 4 juni van 15.15u - 15.30u terecht bij juf Tijmine en juf Annienke, ouders die helpen bij de groepen 6, 7 en 8 zijn voor vragen welkom op 11 juni van 15.15u - 15.30u bij juf Tineke of meester Dick-Jan, allen op locatie 821.

PS.
Het hoeft voor ouders met een kind in groep 1 of 2 geen probleem te zijn te helpen bij de sportdag. Wij zorgen ervoor dat uw kind om 12.00u opgevangen wordt in een kleutergroep op 196 en 821! Dus, graag aanmelden a.u.b.

Correctie zomeraanbod Ichthus Hogeschool:
Afgelopen week hebben de kinderen een brief mee gekregen met daarin informatie over het
zomerproject van de Ichthus Hogeschool.
Op het antwoordformulier staat echter abusievelijk vermeld dat het project in week 29 (15 t/m 19 juli) en week 34 (19 t/m 23 augustus) zal worden georganiseerd.
Dit moet zijn: week 30 (22 t/m 26 juli) en week 34 ( 19 t/m 23 augustus).

Groep 8:
· Om de leerlingen te laten kennismaken met gehandicaptensport krijgen de groepen 8 een
speciale rolstoelgymles. Vanaf school gaan de kinderen per rolstoel naar het Palet.
Met de lift gaan ze naar de gymzaal (dit duurt wel even!). Daar doen ze verschillende sportactiviteiten zoals rolstoelbasketbal en een estafette. Ook spelen ze een spel met een blinddoek voor. Terug op school krijgen ze nog een video te zien.
· Op 28 mei (8JA, 8MO) en 29 mei (8DA) wordt er een bezoek gebracht aan de Wolwevershaven. De leerlingen krijgen een opdrachtenboekje mee om op die manier meer van de geschiedenis van de stad te leren.
· De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang. Veel ouders hebben zich al opgegeven om te helpen. Fijn! Zo wordt het decor door een groep ouders en kinderen gemaakt op 26 juni. Het is heel fijn dat er zoveel ouders zijn die regelmatig helpen. Ook het verkeersexamen had zonder die hulp niet kunnen plaats vinden. We willen dan ook de mensen die daarbij geholpen hebben hartelijk bedanken!

Weizigt:
De kinderen van groep 1 / 2 van juf Sandra/Francina gaan maandagmorgen 27 mei met de bus naar Weizigt en de kinderen van groep 1 / 2 van juf Wilma/Mieke gaan donderdagmorgen. Daar gaan ze het kleuren ganzenbordspel spelen.

Wellantcollege:
Op vrijdag 14 juni gaan de leerlingen van groep 7 een ochtend naar het Wellant college. Dan gaan de eerstejaars studenten van de opleiding paardenhouderij de kinderen lesgeven over paarden en alles wat er mee te maken heeft. Nog even een paar dingen waar je op moet letten:
- Trek niet je nieuwste kleding aan, maar zorg voor kleding die vies mag worden.
- Je hoeft geen drinken mee te nemen.
- Neem je goede humeur mee zodat het een leuke ochtend wordt.
Met vriendelijke groet,
De leerlingen van het Wellant college

Kabouterpad:
Kabouterpad van groep 1/2 juf Gerda is vanwege de regen niet doorgegaan, het wordt nu gehouden op woensdag 5 juni.

Verjaardag:
Vrijdag 14 juni a.s. vieren juf Atie en juf Adri hun verjaardag in de klas. Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen verkleed naar school komen.

Overblijfmoeders:
Wij doen onze uiterste best goed te zorgen voor de kinderen die overblijven. Wij proberen ook bij het buitenspelen goed in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt. Doordat veel kinderen die thuis gegeten hebben al weer vroeg op het schoolplein verschijnen is het voor ons soms onmogelijk om goed toezicht te houden op de overblijvers, terwijl u dat wel van ons verwacht! Daarom doen wij een oproep aan alle ouders: Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind(eren) niet voor 13.05u op school zijn! Om 13.05u gaan de schooldeuren open om de kinderen binnen te laten en kunnen wij de verantwoording over de kinderen weer overdragen aan de leerkrachten. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Laatste schooldag:
Donderdag 18 juli a.s. is voor de kinderen de laatste schooldag voor de zomervakantie.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.