Project:
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, dit keer een totaalbedrag wat we met z'n allen gespaard hebben voor de Familie Pelgrim.
Wij kunnen € 880,00 op de rekening van de familie Pelgrim storten. Als we dit stiekem toch nog omrekenen in guldens dan is dat fl. 1936,00. Dit bedrag wordt z.s.m. overgeschreven.
Voor ons nieuw project is op locatie 196 de afgelopen 2 weken een bedrag van € 41,56 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 72.00.

Verjaardag:
Op woensdag 19 juni a.s. viert juf Marjolijn haar verjaardag en op donderdag 20 juni vieren juf Rianne en juf Henriëtte hun verjaardag in de klas. Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen verkleed naar school komen.

Groepsindeling:
Vandaag krijgen de kinderen de groepsindeling voor het volgende cursusjaar mee naar huis.
De verdeling van de leerkrachten ziet er als volgt uit:
Groep 1/2 (10 groepen):
Juf Fien/juf Yvonne, juf Elsa/juf Ute, juf Marjoleine/juf Judith, juf Petra/juf Linda, juf Sandra/juf Francina, juf Marjoke/juf Deanne, juf Ria/juf Els, juf Atie/juf Adri , juf Gerda,
juf Alinde.
Groep 3( 5 groepen):
Juf Marjolijn/juf Jos, juf Wilma/juf Mieke, meester Freddie, juf Lia/juf Ilonka, nieuwe leerkracht.
Groep 4 (4 groepen):
Juf Lies, juf Anita, juf Petra/juf Helene, juf Joyce.
Groep 5 (3 groepen):
Juf Tijmine, juf Annienke, juf Rianne/juf Henriette.
Groep 6 (3 groepen):
Juf Sandy/juf Fransje, juf Anja/juf Anne-Marie, meester Paul.
Groep 7 (3 groepen):
Juf Tineke, juf Mathilde, juf Ciska/juf Monique.
Groep 8 (3 groepen):
Meester Jan, juf Dalina, meester Dick-Jan.

10-minuten gesprekken:
Op woensdag 3 juli a.s. zijn de 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn voor alle ouders
van de kinderen uit groep 2. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 3 t/m 7 zijn er gesprekken met ouders die daar behoefte aan hebben. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen daarvoor
vandaag een brief mee.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 kunnen vanaf woensdag 26 juni a.s. intekenen op de lijsten die bij het lokaal hangen.

Onthulling Kunstwerk locatie 821:
Op 20 juni a.s. zal het kunstwerk op 821 onthuld worden. Voor de leerlingen zijn er die dag enkele feestelijke activiteiten. Het kunst werk is gemaakt door dhr. Kramer, met medewerking van de leerlingen van onze school. Op onze website is al het een en ander m.b.t. dit kunstwerk te zien.

Kunstmin:
Vrijdag a.s. hebben de kinderen van groep 5 "Een reis achter en voor de schermen" in Kunstmin. De kinderen eten die dag op school in de klas. Wij zijn op de gewone tijd weer terug op school.

Sportdag:
Woensdag 12 juni a.s. hebben de groepen 6, 7 en 8 hun jaarlijkse sportdag.

Blokfluiten:
Op woensdag 12 juni a.s. zullen de leerlingen van de blokfluitlessen laten horen wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Plaats: locatie 821. Tijd: 13.30 - 14.15 uur

Lang weekend:
De kinderen zijn op vrijdag 20 en maandag 24 juni a.s. vrij.

Ouders Opgelet!
De ouderraad is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar twee nieuwe ouderraadsleden. Wilt u meer betrokken raken bij het organiseren van activiteiten zoals sinterklaas, kerst, pasen, sportdag,enz. (zie schoolgids blz. 28) of wilt u meer informatie over deze functie neem dan contact op met Philine Lemkes tel. 6213908.

Vossenjacht (groep 3 t/m 7):
Op dit moment is de laatste schooldag 18 juli nog ver weg. Als commissie zijn wij echter al bezig met het voorbereiden van een vossenjacht. We willen de kinderen 's ochtends laten zoeken naar hun helden (tv, strip, muziek- en sporthelden). Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen.
We zoeken voor de groepen 3, 4, 5 ouders die een groepje van ± 10 leerlingen willen begeleiden. Ook zijn wij op zoek naar vossen/helden, die ergens in de wijk een plekje zoeken en evt. een kort spelletje begeleiden. De vos moet zelf voor de kleding zorgen. Wilt u ons helpen om dit schooljaar met de kinderen gezellig af te sluiten ??
Vult u dan onderstaande strookje in en lever dit in voor 17 juni bij Freddie Godeke (196) of Anita Stapel (821).

Met vriendelijke groet,
Ilonka Broekhuijsen, Anita Stapel en Freddie Godeke.

Print deze pagina uit, knip de strook af en lever die ingevuld in.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam : .....................................................……………………………………
Mijn (oudste) kind zit in groep : ……… van meester/juf .............

Voorkeur:
0 groepje begeleiden
(om organisatorische redenen wordt u niet bij uw eigen kind ingedeeld)

0 Vos/held zijn : ...............…………………………………………………………. (held(in) invullen)

0 geen voorkeur.

N.B. Bent u die dag verhinderd en heeft u zich opgegeven,
wilt u dan zelf voor vervanging zorgen ?

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.