Radio-uitzending:
Woensdag 26 juni a.s. zullen op de Ichthus-PABO in Dordrecht de eerste EXPLO-studenten
(experimentele lerarenopleiding) hun diploma uitgereikt krijgen. Hier wordt nogal wat aandacht aan besteed: het is de bedoeling dat minister Hermans aanwezig is en Radio 1 zal hier
's ochtends uitgebreid aandacht aan besteden.
Een van die studenten is juf Alinde v.d. Sterre. Omdat zij die dag ook geïnterviewd zal worden, zal een deel van de Radio 1 uitzending vanuit onze school (locatie 196) plaats vinden. De betreffende uitzending is van 07.00 uur - 09.00 uur 's ochtends.
In verband hiermee gaan de deuren die dag op locatie 196 al om 8.15 uur open. Namens de technici verzoeken wij de ouders van de kinderen van juf Alinde zoveel mogelijk al om 8.15 uur op school te komen. Het kan zijn dat er aan enkele kinderen ook het een en ander gevraagd zal worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan moet u dat van te voren kenbaar maken.

Project:
Voor ons nieuwe project is op locatie 196 de afgelopen 2 weken een bedrag van € 36,15 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € .81,00.

Webnieuws:
Benieuwd hoe kleuters brood leren bakken?
Nog eens genieten van al die kabouters?
Nieuwsgierig naar de hoogtepunten van de sportdagen?
Waar zijn toch al die visjes gebleven?
Hoeveel rolstoelen passen er in een lift?
Krijg je nu ook al paardrijles op de Johan Friso?
Op www.johanfriso.nl zijn weer heel wat belevenissen van de Johan Frisokids te zien!

Musicalbezoek:
Op dinsdag 9 juli a.s. zullen de groepen 3 pas om 15.45 uur uit school komen. Dit in verband met het bezoek aan de musical van groep 8.

Verjaardag:
Juf Lia viert haar verjaardag maandag 1 juli in haar klas. In verband met zwemmen, mogen de kinderen van haar groep alleen de ochtend verkleed naar school komen.
Juf Helene viert woensdag a.s.haar verjaardag met de kinderen. Van 10.00u - 12.15u gaat de groep naar speeltuin Stadspolders. De kinderen zullen vanaf deze plek naar huis gaan.

Nieuwe collega:
Met ingang van het nieuw cursusjaar is juf Simone Troost benoemd in de nog openstaande vacature in een van de groepen 3. Wij heten haar van harte welkom.

Vossenjacht:
Op donderdag 18 juli willen wij 's ochtends van ± 9.00 uur t/m 11.30 uur een vossenjacht organiseren. We hebben echter nog veel meer begeleiders nodig (en nog een paar vossen) Wilt u een groepje van ± 10 leerlingen begeleiden geef u dan 4 juli op bij de leerkracht van uw kind.

Vertrek collega:
Met ingang van het nieuwe cursusjaar (waarschijnlijk per 1 oktober a.s.) gaat juf Gerda Tissink ons verlaten. Zij gaat dan werken bij de Sociaal Pedagogische Dienst. Haar taken zullen overgenomen worden door juf Jose v. Heusden, die dan IB'er van alle drie de bouwen wordt.
We wensen juf Gerda alvast heel veel succes in haar nieuwe baan en bedanken haar voor alles
wat ze in de afgelopen jaren voor onze school heeft gedaan.

Sportdagen:
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Wat het weer betreft gold het laatste duidelijk voor onze
sportdagen. Een woord van dank voor alle ouders die daar in de (soms stromende) regen hebben geholpen is zeker op z'n plaats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zomerfeest:
Vrijdag 28 juni a.s. hebben de kleuters hun jaarlijkse Zomerfeest.

Oproep:
Ranquin Smits uit groep 6 van juf Sandy is zijn jas kwijtgeraakt. Het gaat om een wit met donkerblauwe jas van het merk Brunotti. Zou iedere ouder zo vriendelijk willen zijn om thuis even te kijken of er geen verkeerde jas aan de kapstok hangt? Namens Ranquin en zijn ouders, bedankt!

Laatste schooldag:
De laatste schooldag voor de zomervakantie is donderdag 18 juli a.s. De kinderen krijgen dan om 15.15 uur vakantie.

 

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.