Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl. 72,15 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl. 95,00.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij ook dit jaar weer meedoen met de Novibmuntjesactie. Inmiddels zijn er alweer enkele dozen vol muntjes mee naar school gekomen. De doosjes moeten uiterlijk 3 oktober ingeleverd worden. De afgelopen jaren hebben enkele enthousiaste ouders ons geholpen om de muntjes te sorteren. Ook nu willen we hiervoor uw medewerking vragen. Op woensdag 3 oktober direct om half 9 willen we op locatie 821 het geld gaan uitzoeken. Wilt u ons hierbij helpen dan vragen we u om dit even door te geven aan de groepsleerkrachten. Alvast bedankt namens de zendingscommissie.

Webnieuws:
Eind juni is onze schoolwebsite officieel de lucht ingegaan. En dat hebben wij geweten als webteam! Vele reacties hebben wij gekregen. Trots, heel erg trots zijn wij daarop. Dat motiveert ons om door te gaan, want een website moet wel actueel zijn om goed bekeken te blijven. Deze week zijn wij weer bij elkaar gekomen om nieuwe ideeën te spuien. Een van de ideeën is om in elke nieuwsbrief alle updates aan te gaan geven zodat iedereen snel de laatste nieuwtjes kan bekijken. Uiteraard is het verstandig om tussendoor ook te kijken want wekelijks komen er nieuwe stukjes bij.

De updates van dit nieuwe schooljaar:
Voorpagina school / basisagenda groep 7 en uitbreiding locatie 821
Voorpagina school / uitklapvenster - activiteitenkalender
Voorpagina leerling / schoolreis Duinrell en schoolreis Drievliet
Voorpagina leerling / uitklapvenster - sportnieuws

Binnenkort verwachten wij de verslagen van het schoolkamp ook via de voorpagina leerling op de website te zetten.
Hebben jullie ook leuke ideeën, op het moment wordt hard gewerkt aan een gastenboek waarbij jullie je reacties kwijt kunnen en kunnen zien hoe anderen gereageerd hebben.
Het webteam: Anne-Marie, Rob, Hanneke en Marjolein.
Het adres? http://www.johanfriso.nl

Rectificatie:
In nieuwsbrief 1 stond het tel. nr. van de blokfluitjuf Emmy Schoester verkeerd. Hierbij het goede nummer: 078-6167760.

Kamp:
Groep 8 heeft een ontzettend leuk kamp gehad! Alle ouders die ons hebben geholpen willen we daarvoor hartelijk bedanken! Er hangen heel veel, hele leuke, foto's op de bovenverdieping van gebouw 821. Deze kunnen nog tot 1 oktober besteld worden.

Open morgen:
Ben je benieuwd of nieuwsgierig naar de gebedsgroep, kom dan naar de open morgen op donderdag 4 oktober op de Palissander 61.
De koffie staat klaar rond de klok van 9 uur. Iedereen is welkom, leerkrachten, ouders (met kleine kinderen) en andere belangstellenden.

Verlof:
In de vorige nieuwsbrief is u al aangegeven dat verlof alleen gegeven kan worden, voorzover dat binnen de regels van de Leerplichtwet valt (zie Schoolgids). Afgelopen week hebben we controle van de leerplichtambtenaar gehad en daarop volgend kwam er een brief binnen, waarin aangegeven werd dat er aanvragen zijn gehonoreerd die niet binnen de regels van de Leerplichtwet vallen.
Dit benadrukt nog eens het feit dat verlofaanvragen die buiten de regels van de Leerplichtwet vallen niet gehonoreerd zullen worden. Daarnaast werd mij verzocht u erop te wijzen dat de voorjaarsvakantie in de regio Dordrecht afwijkt van de adviesdata van het ministerie, maar dat dit geen reden kan zijn om op andere dagen verlof te verlenen.
De betreffende brief hangt bij de ingang van beide gebouwen.

Kinderpostzegels:
Op woensdag 26 september a.s. gaat de landelijke "Kinderpostzegelactie" van start. De leerlingen van de 3 groepen 8 gaan op pad om bestellingen te verzamelen. Die dag zullen zij al om 12.00uur vrij zijn om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen!

EHBO:
De afgelopen week zijn in de groepen 8 de lessen voor het behalen van het jeugddiploma-ehbo begonnen. Deze lessen worden verzorgd door gediplomeerde vrijwilligers. Aan het einde van deze cursus in maart of april doen de kinderen examen en als ze slagen, ontvangen ze een officieel certificaat. De kosten voor het ehbo-boekje, het certificaat en diverse gebruiksmaterialen bedragen f 17,50. Dit bedrag kan nog deze week worden betaald aan de leerkrachten van de groepen 8

Schoolfotograaf:
Het is weer zover; de fotograaf komt op school. Op woensdag 3 oktober is hij op locatie 196 en op donderdag 4 oktober op locatie 821. de broertjes-/zusjesfoto's zullen op een later tijdstip genomen worden.

Musical:
Donderdagmiddag 27 september gaan alle kinderen van groep 8 op de fiets naar het Insula College. Hier wordt een heuse musical opgevoerd 'THE WEST SIDE STORY'.
Misschien kennen jullie ze al 'de Sharks' tegenover 'de Jets' waarbij de liefde tussen Maria en Tony de rode draad door het verhaal is. Kortom, we gaan een middagje zwijmelen!

Startdienst Christelijk onderwijs Dordrecht:
Vandaag, maandag 24 september is de startdienst voor het christelijk onderwijs in Dordrecht. De dienst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Wijnstok in Dubbeldam. U bent van harte welkom!

Sportdag groep 4, 5 en 6:
Woensdag 26 september is het zover: dan krijgen de groepen 4, 5 en 6 de sportdag die ze nog tegoed hadden van vorig jaar! Deze sportdag wordt gehouden op de nieuwe velden van Hercules aan de Noordendijk. Het begint om 8.50u, de kinderen moeten dan bij het eerste onderdeel staan. Daarom gaat de poort al om 8.30u open. Om 12.30u is het afgelopen. Als u een stopwatch heeft en u bent bereid die uit te lenen, wilt u die dan (graag voorzien van naam) inleveren bij juf Els of juf Ria, locatie 821. Mocht u de oproepen gemist hebben of vergeten zijn te reageren, extra hulp is altijd welkom! U kunt zich opgeven bij juf Annienke.
Voor de hulpouders:
U wordt verzocht om 8.45u klaar te staan bij het juiste onderdeel. Welk onderdeel dat is hoort u van de leden van de sportcommissie, zij zorgen ervoor dat u de spullen thuis krijgt. Voor vragen kunt u op 25 september van 15.15u - 15.30u terecht bij juf Tijmine en juf Annienke, locatie 821

Aanvangstijden:
Graag willen we zowel om 8.30 uur als om 13.15 uur tijdig met de lessen beginnen. We verzoeken u vriendelijk om op tijd de lokalen te verlaten.
De kinderen van de groepen 4 op 196 zullen vanaf deze week 's middags 13.15u via de blauwe deur aan de zijkant naar binnen gaan. Hierbij willen we de ouders vragen om plaats te maken als de groepen rijen gaan vormen. Ook willen wij u vragen om 's morgens uw kind op tijd te brengen, maar ook op tijd de klas wilt verlaten. Dit om de groep in de hal zo min mogelijk geluidsoverlast te bezorgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Kinderboekenweek:
In tegenstelling tot wat er op de activiteitenkalender vermeld staat, begint de kinderboekenweek op woensdag 3 oktober a.s.
Op deze dag komt kinderboekenschrijfster Nettie Dees in de bibliotheek. Zij heeft 2 boeken geschreven met korte verhaaltjes voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Zij leest voor uit eigen werk en kan vragen beantwoorden. De eerste groep verwacht zij om 9.30 en de tweede groep om 11.00 uur. De groep van juf Gerda gaat om 09.30 uur en juf Yvonne om 11.00 uur.

Oproep:
De ouderraad is op zoek naar mensen die de jaarlijkse kascontrole wil doen. U kunt zich opgeven bij Mw. Bianca Meijer, tel. 078-6165848.

Tip:
We krijgen soms ouders met de vraag hoe je sterke lijm uit kleding kan verwijderen. We kregen de tip, dat het op dezelfde manier als kaarsenvet verwijderd kan worden n.l. met de strijkbout.


Gymen:
Nadat door een schoonmaakfout de sportvloer van de gymzaal in het Palet onbruikbaar is geraakt, is men vorige week begonnen met de herstelwerkzaamheden. Daardoor is het mogelijk om met ingang van vandaag (maandag 24 september) de gymlessen te hervatten.
De kinderen van de groepen, die om 08.30 uur starten, worden tussen 08.15 uur en 08.25 uur bij de gymzaal verwacht. Mocht het zo zijn dat u en/of uw kind te laat is, kan hij/zij via de ingang van de bieb, met de roltrap naar boven en door de deur rechts, bij de gymzaal komen
Bijgaand vindt u een schema waarop de tijden staan vermeld.

Maandagmorgen: Palet zaal

109.15u-09.55u:groep 7 Tineke
09.55u-10.35u:groep 6 Paul
10.35u-11.15u:groep 6 Anne-Marie/Anja
11.15u-12.00u:groep 6 Sandy
11.15u-12.15u:groep 8 Dalina

Woensdagmorgen: Palet zaal 2

08.30u-09.15u:groep 7 Ciska/Edith
09.15u-09.55u:groep 6 Anne-Marie/Anja
09.55u-10.35u:groep 6 Paul
10.35u-11.15u:groep 6 Sandy

Dinsdagmorgen: Palet zaal 1

08.30u-09.15u:groep 4 Lies
09.15u-09.55u:groep 4 Ilonka/Petra
09.55u-10.35u:groep 4 Michelle
10.35u-11.15u:groep 8 Jan
11.15u-12.00u:groep 8 Monique

Donderdagmorgen: Palet zaal 1

08.30u-09.15u:groep 3 Rianne/Henriëtte
09.15u-09.55u:groep 3 Marjolein
09.55u-10.35u:groep 3 Marjo/Lia
10.35u-11.15u:groep 3 Freddie
11.15u-12.00u:groep 7 Ciska/Edith

Dinsdagmiddag: Palet zaal 1

13.15u-13.55u:groep 5 Annienke
13.55u-14.35u:groep 5 Tijmine
14.35u-15.15u:groep 5 Helene

Donderdagmorgen: Palet zaal 2

08.30u-09.15u:groep 8 Jan
09.15u-09.55u:groep 8 Monique

10.35u-11.15u: groep 7 Dick-Jan
11.15u-12.00u: groep 8 Dalina

Woensdagmorgen: Palet zaal 1

08.30u-09.15u:groep 4 Michelle
09.15u-09.55u:groep 4 Lies
09.55u-10.35u:groep 4 Ilonka/Petra
10.35u-11.15u: groep 7 Dick-Jan
11.15u-12.15u: groep 7 Tineke

Donderdagmiddag: Palet zaal 1

13.15u-13.55u:groep 5 Tijmine
13.55u-14.35u:groep 5 Helene
14.35u-15.15u: groep 5 Annienke


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.