Project:
Voor ons nieuwe project is op locatie 196 de afgelopen 2 weken een bedrag van € 24,46 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 65,00.

Musical groepen 8
In deze week voeren de leerlingen van de groepen 8 de spetterende musical "Weet wat je wilt" op. Alle 3 de groepen hebben deze musical met de eigen groep ingestudeerd. In de aula van de pabo aan de Spirea 3 in Dordrecht worden de musicalvoorstellingen met fantastisch decor, licht en geluid opgevoerd. Overdag wordt er in deze aula gespeeld voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 van onze school. De kinderen, leerkrachten en begeleiders komen met bussen of per fiets hier naar toe en zien daar de zgn. generale repetitie van de groep die 's avonds speelt voor familie, vrienden en kennissen.
De schooltijden zijn i.v.m. het beschikbaar zijn van bussen aangepast:
Op dinsdagmiddag 9 juli zijn de leerlingen van de groepen 3 om 15.45 uur terug op school van hun bezoek aan deze musical. Op donderdag 11 juli vertrekken de bussen om 13.00 uur naar de pabo voor de groepen 4 van juffrouw Petra, juffrouw Anita, de groep 6 van meester Paul en de groep 7 van juf Ciska.

Het speelrooster voor de 3 avondvoorstellingen, die om 19.30 beginnen, ziet er als volgt uit:
Dinsdag 9 juli speelt de groep van meester Jan.
Woensdag 10 juli speelt de groep van juf Dalina.
Donderdag 11 juli speelt de groep van juf Monique.
Voor de avondvoorstellingen zijn kaartjes á 1 euro bij de leerlingen van de groepen 8 te koop.

Afscheid groep 8
In verband met de voorbereiding voor de afscheidsavond zijn de groepen 8 dinsdag 16 juli a.s.
's middags vrij.

Een zoon!:
Op 21 juni jl. is juf Ilonka van een zoon (Martijn) bevallen. Ook vanaf deze plaats nogmaals
van harte gefeliciteerd!

Nieuwe collega:
In het kader van 'regeren is vooruit zien' is mevr. Erna Walraven met ingang van het nieuwe
cursusjaar aan onze school benoemd.

Nieuwe lokalen:
In het nieuwe cursusjaar zullen er 4 extra lokalen op ons plein (locatie 196) geplaatst worden. Hiervan zijn er 2 voor de Bever (tijdelijk) en 2 voor ons bestemd. Aangezien we geen zekerheid hebben over de vraag of deze lokalen al na de vakantie gereed zijn, hebben we besloten de lokalen pas in oktober in gebruik te nemen. De groepen 3 van juf Marjolijn/juf Jos en juf Lia/juf Ilonka zullen in deze lokalen komen.
Het kan zijn dat er in de laatste schoolweek al werkzaamheden op het plein plaats vinden.

Materiaal en plakavond:
Op maandag 15 juli worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of droog deppen aangezien de afbeelding er anders af gaat. Wilt u uw kind op die dag een stevig (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12.00 uur in de klas afhalen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 's Avond is het plak-/schoonmaakavond.

Schoolkamp groep 8:
In tegenstelling tot in voorgaande jaren vindt het kamp van de groepen 8 volgend jaar in april plaats (dit i.v.m. organisatorische zaken).

Schoolreis + vrij:
Op 24 september hebben de groepen 3 t/m 7 hun jaarlijkse schoolreis. De overige groepen zijn die dag vrij.
Er komen nogal wat vragen over de schoolreis, vandaar even nog wat feitjes:
· Voor ieder kind is er een kaartje van Blijdorp om nog eens terug te komen.
· Omdat het een georganiseerde schoolreis is, is het niet mogelijk van abonnementen gebruik te maken.
· Alle kinderen krijgen wat te eten en te drinken.
· Van de groepsfoto wordt één afdruk gemaakt, die in de klas komt te hangen.
Na de vakantie krijgt u uiteraard alle informatie over vertrek, aankomst enz.
Mocht u de schoolreis nog niet hebben betaald, zou u dat dan zo snel mogelijk willen doen?

Verjaardag:
Woensdag 10 juli viert juf Fien haar verjaardag in haar groep. Op deze dag mogen de kinderen van deze groep verkleed naar school komen.

Gevonden voorwerpen:
Voor de allerlaatste keer kunt u deze week even een kijkje nemen in de gevonden voorwerpen kist op beide locaties. Volgende week gaan de spullen weg. Let wel!!De spullen worden niet uitgestald.

Gezocht:
Voor het nieuwe schooljaar is Juf Petra van groep 4 op zoek naar oude hemden/verfschorten.

Laatste schooldag:
Donderdag 18 juli a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur zomervakantie.
De groepen 8 krijgen woensdag 17 juli om 12.15 uur vakantie.
De groepen van juf Elsa/juf Ute en juf Alinde krijgen woensdag 17 juli om 12.00 uur vakantie.
Dit laatste i.v.m. interne verhuizingen.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.