Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl. 163,20 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl. 344,30.
Onze school heeft voor de Novib 144 kilo muntjes bij elkaar gebracht.

Webnieuws:
De laatste weken zijn er weer verschillende nieuwe verslagen toegevoegd aan de website. Via "nieuw op de website" kunt u vanaf nu ook kijken wat de laatste updates zijn. U vindt dit op de voorpagina van http://www.johanfriso.nl .
Wat is nieuw?
Voorpagina school: uitbreiding locatie 821
Voorpagina school/uitklapvenster juf-meester/Meester Freddie (groep3) en Juf Dalina (groep8).
Voorpagina leerling: verslag sportdag
Voorpagina leerling/ uitklapvenster groep van de maand (groep 3)
Voorpagina leerling/ uitklapvenster (nieuwe) kleurplaten
Voorpagina leerling/ uitklapvenster (nieuwe) Cd-rombesprekingen

Tevens willen wij u van harte uitnodigen om iets in het gastenboek te schrijven. U vindt het gastenboek op elke voorpagina.
Het webteam.

Bericht van de MR:
Woensdag 26 september is de MR weer bij elkaar geweest om te vergaderen.
De volgende zaken werden besproken.
· Meester Freddie is een nieuw lid van de MR. Hij volgt Juf Marjoke op.
· Het calamiteitenplan is afgerond en er is een oefening gehouden. De oefening is tot tevredenheid verlopen.
· Het lerarentekort is een groot landelijk probleem. De MR denkt creatief mee om leerkrachten te werven.
· De huisvesting: het hoogste punt is bereikt, na de kerstvakantie hopen we de nieuwe lokalen in gebruik te kunnen nemen.
· Ook aan kleine zaken wordt gedacht: het spinnenwebbenprobleem rond de ingangen van de scholen is binnenkort voorbij. Hier is een schoonmaakrooster voor gemaakt.
Heeft u zaken die u met de MR wilt bespreken, u bent altijd van harte welkom op de vergaderingen. De volgende vergadering is op 12 november om 20.00 uur in het hoofdgebouw.

Sportdag:
Om te beginnen willen we de ouders van harte bedanken voor hun inzet tijdens de sportdag. Ondanks de vele afmeldingen mocht de sportdag toch een groot succes zijn!! Op de sportdag is er ook een aantal kinderen wat spullen kwijtgeraakt. Als u iets in de tas van uw kind heeft gevonden dat niet van uw kind is, wilt u dit dan meegeven naar school. Ook hiervoor alvast bedankt.

Herfstvakantie:
Van 20 t/m/ 28 oktober a.s. is het herfstvakantie.

Verkeersouder:
Graag zouden we als Johan Frisoschool weer een verkeersouder op onze school hebben.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de directeur.

Wol:
Wie heeft er restanten wol die niet meer gebruikt worden? Op locatie 821 zijn we er erg blij mee!

Verjaardag:
Dinsdag 9 oktober viert juf Lies haar verjaardag in de groep. Op die dag mogen de kinderen van haar groep verkleed naar school komen.

Weizigt:
De groep 1 / 2 van juf Gerda gaat op 16 oktober 's middags naar "Meneer de Pauw". Juf Yvonne gaat met haar groep op 18 oktober 's middags.

Broertjes/zusjes foto's:
Op woensdag 7 november a.s. worden op locatie 821 de broertjes/zusjesfoto's gemaakt. Als u hiervan gebruik wilt maken dan dient u onderstaand strookje in te vullen en dit uiterlijk 15 oktober a.s. bij de groepsleerkracht in te leveren.
U krijgt dan van ons het strookje weer terug, met daarop het tijdstip waarop u verwacht wordt.
Mocht uw kind die middag op een club/vereniging zitten, wilt u de tijden hiervan dan even vermelden; wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 


Dhr/mw ..................................................................................................................................

kinderen in groep.................................... van juf/meester.......................................................

groep.................................... van juf/meester.......................................................

groep..................................... van juf/meester......................................................

wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een broertje/zusjefoto te laten maken.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.