Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl. 118,25 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl. 239,75.

Middelbare schoolweken:
In groep 8 worden er door het hele schooljaar heen "middelbare school"- weken gehouden. De leerlingen krijgen in deze weken voor elke dag huiswerk op. De data zijn als volgt:
29 oktober - 2 november, 19 - 23 november, 10 - 14 december, 14 - 18 januari, 11- 15 februari, 11 - 15 maart. 8 - 12 april, 20 - 24 mei.

Verjaardag:
Woensdag 31 oktober viert juf Marjoleine haar verjaardag in de groep. Op die dag mogen de kinderen van haar groep verkleed naar school komen.

10-minuten gesprekken:
Groep 5 t/m 8:
Op 20 en 21 november a.s. worden de 10-minuten gesprekken weer gehouden. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen hiervoor vrijdag a.s. een strookje mee naar huis, waarop u aan kunt geven naar welk tijdstip uw voorkeur uitgaat. Deze strookjes moeten uiterlijk woensdag 7 november weer bij de groepsleerkracht ingeleverd zijn. U krijgt dan z.s.m. de definitieve uitnodiging.
Groep 3 en 4:
Bij de groepen 3 en 4 hangt vanaf maandag 12 november een lijst op de deur waarop u aan kunt geven wanneer u het betreffende 10-minuten gesprek wilt hebben.
Groep 2
Voor groep 2 zijn de 10-minuten gesprekken in november facultatief. Dit betekent dat de leerkracht u kan uitnodigen voor een gesprek of dat u (via de intekenlijst op de deur van het klaslokaal) doorgeeft zelf een gesprek te willen.
Groep 1
De ouders van de kinderen van groep 1 die het afgelopen schooljaar in januari, februari, maart en april op school zijn gekomen, zijn aan de beurt voor de 10-minuten gesprekken.
U kunt hiervoor vanaf maandag 12 november op de lijst bij de deur van het klaslokaal intekenen. De overige kinderen uit groep 0/1 zijn in maart aan de beurt.

Klassenouders:
Bij de nieuwsbrief van vandaag zit ook een lijst met klassenouders van de verschillende groepen.

Hoofdluis:
Tijdens het onlangs gehouden overleg met de klassenouders is van school uit nog eens aangegeven dat we op zoek zijn naar ouders die zo nu en dan een groep kinderen preventief op hoofdluis willen controleren. Hiervoor zal instructie door de GGD gegeven worden. Graag zouden we hiervoor per groep 1 of 2 ouders hebben. Inmiddels heeft zich al een aantal ouders aangemeld. Mocht u ons hierbij willen helpen, dan kunt u zich bij de klassenouder of groepsleerkracht opgeven.
Mocht er in een groep hoofdluis geconstateerd worden, dan krijgen de kinderen uit de betreffende groep daarover een brief mee. Het is erg belangrijk dat u uw kind in de dagen daarna regelmatig controleert!
Boekentafel:
Vanaf dinsdag 6 t/m maandag 12 november kunt u weer boeken op school bestellen. Op verschillende plaatsen zijn hiervoor boekentafels ingericht. 10 % van de opbrengst is bestemd voor school en daarvan zullen weer nieuwe boeken aangeschaft worden.

Palet:
Enkele groepen hebben aan het begin van de ochtend of middag gym. We wijzen u erop dat de leerkrachten 10 minuten voor tijd bij de gymzaal aanwezig zijn. Wilt u uw kind dus niet te vroeg bij de gymzaal laten staan, want er is dan nog geen toezicht. De kinderen gaan via de zij-ingang naar binnen. Mocht uw kind te laat zijn en de deur al dicht zitten, dan kan hij/zij via de hoofdingang naar binnen.

Kledingactie:
De kledingactie van 19 september heeft een bedrag van fl. 1307,22 opgebracht. De volgende inzamelactie is in week 49 en wij rekenen weer op u. Namens de ouderraad bedankt.

Groep 4:
Vanaf 1 november a.s. is het de bedoeling om de kinderen 's ochtends in principe alleen naar binnen te laten komen. Op deze manier hopen we wat sneller met de lessen te kunnen beginnen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even een afspraak maken.

Gekleurd papier:
We zijn op zoeken naar restanten gekleurd papier. Wanneer u een bedrijf (bijvoorbeeld een drukkerij) weet dat ons hieraan zou kunnen helpen, dan horen we dat graag.

Gezocht:
Op 4 oktober (dierendag) mocht mijn knuffelhond mee naar school. Toen ik naar huis ging, was hij weg. Misschien is hij per ongeluk in een andere tas terecht gekomen. Het is een zwart/wit hondje en mijn naam (Femke) staat erop. Wilt u allemaal even thuis kijken, want ik mis hem erg. Ik zit in de groep van juf Petra/Marjoke.Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.