Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl. 120,85 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl. 238,75.

Webnieuws:
Toegevoegd aan de website sinds 8 oktober:
Voorpagina school: de uitbreiding van locatie 821 is bijna klaar. Stand oktober is nieuw.
Voorpagina ouders: informatie over hoofdluis met links naar nuttige sites.
Voorpagina leerling: zomaar een vrijdagmiddag: verslag van wat er op school aan creatiefs gedaan wordt in groep 5-8.
Uitklapvenster leerling: verschillende nieuwe spelletjes.
Uitklapvenster sportnieuws: het programma van de sporttoernooien voor dit nieuwe schooljaar staat nu ook op de site.

Tenslotte:
Soms wordt ons de vraag gesteld waarom de website niet goed te bereiken is. Uiteraard is door ons geïnformeerd bij Kennisnet (onze provider). Zij gaven aan dat de verbindingen naar onze website prima in orde zijn. Nader onderzoek wees uit dat alleen inbellen via bepaalde providers en op bepaalde tijden ('s avonds en in het weekend) problemen geeft. Er zijn ook providers waarbij inbellen nooit problemen geeft. Als u onze website regelmatig niet kunt bereiken, raden wij u aan een klacht in te dienen bij uw eigen provider. Zolang de problemen zich blijven voordoen, is het misschien een idee om op andere tijden naar de website te kijken.

10-minuten gesprekken / rapporten en plakboeken:
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de briefjes voor de 10-minuten-gesprekken mee naar huis. Vanaf morgen hangen bij de groepen 1 t/m 4 de intekenlijsten voor de 10-minuten gesprekken bij de ingang van het lokaal. Op donderdag 22 november krijgen de kinderen de rapporten en plakboeken mee naar huis.

Juf Goosens:
Wellicht heeft u juf Goosens in de afgelopen week op school gezien. Gelukkig gaat het met haar de goede kant op. Het is de bedoeling dat zij in de periode tot de kerstvakantie haar werkzaamheden weer langzaam opbouwt.

Onderhoud locatie 196:
Deze week zal er begonnen worden met het schilderwerk op 196. Dit kan enige overlast bezorgen, maar we zullen dat tot een minimum zien te beperken.

Sint:
Ja, het is zover! Sint is alweer onderweg naar Nederland en hoopt op 17 november aan te komen.
- Om de school alvast in de Sint-sfeer te brengen, krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 op vrijdag 16 november een "werkje" mee naar huis. Het zou leuk zijn als de kinderen dit in het weekend maken en de week erna weer mee naar school nemen. Dan kunnen we hiermee de school versieren.
- Sint heeft ons ook al laten weten dat de kinderen op dinsdag 27 november hun schoen op school mogen zetten.
- We willen volgend jaar de school nog gezelliger aankleden. Daar hebben we uw hulp bij nodig; Wilt u dit jaar de lege chocoladeletterdoosjes bewaren? U mag de lege doosjes inleveren bij de groepsleerkracht (ook na 5 december!).

Parkeren 821:
Vanuit de land- en tuinbouwschool is ons nogmaals verzocht om aan de ouders door te geven, dat het niet toegestaan is om daar te parkeren (het betreft hier een eigen terrein).
Tot aan de oplevering van de nieuwe lokalen mogen de leerkrachten dat wel, omdat we daardoor voor de ouders wat meer parkeergelegenheid bij ons eigen gebouw krijgen.

Kunstmin:
De groep 1/2 van juf Fien/Judith gaat donderdag 22 november om 10.30 naar Kunstmin.
De voorstelling heet "Grondmonsters" van Cees Brand.
Bonte heeft de grootste zandverzameling van de hele wereld. Met zijn zandsnuffelaar trekt hij er dagelijks op uit, naar onbekende soorten zand. Als het wijzertje van zijn snuffelaar uitslaat en het rode lampje fel gaat branden, weet Bonte dat er een bijzonder soort zand zit. Diep in de grond doet Bonte de vondst van zijn leven, die hem wereld beroemd kan maken, maar......
De voorstelling duurt 60 min. We hopen weer op tijd terug te zijn.

Gevonden voorwerpen:
Het is weer zover! Op dinsdag 13 november liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald op beide locaties. U kunt dan kijken of er nog spullen van uw kind bij liggen. Op 196 ligt het beneden in de hal (t.o.de klas van juf Wilma en op 821 beneden in de hal. Daarna gaan de spullen naar het Leger des Heils.

Gevraagd:
Wie heeft er thuis restjes leer, suède of skai? Groep 6 van juf Anja en AnneMarie kan dit heel goed gebruiken!

 

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.