Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl.105,35 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl.180,00.
Gooi uw gebruikte postzegels niet weg maar scheur ze af en lever ze in bij de leerkracht van uw kind. Voor het Zeister Zendingsgenootschap zijn ze veel waard!

Kerstfeest:
Op woensdag 19 december a.s. wordt voor alle groepen de kerstviering gehouden:
Groep 1 / 2 :
Deze groepen vieren het kerstfeest in hun eigen lokaal en wel van 19.00 - 20.00 uur.
In verband met de ruimte kunnen er per leerling slechts 2 ouders/verzorgers meekomen.
Groep 3, 4 en 5:
De kinderen uit deze groepen vieren het kerstfeest in de Kandelaarkerk en wel van 19.00 - 20.15 uur. De kinderen kunnen vanaf 18.40 uur in de kerk gebracht worden (i.v.m. de ruimte kunnen hierbij geen ouders aanwezig zijn) en vanaf 20.15 uur opgehaald worden.
Groep 6, 7 en 8:
Deze groepen vieren het kerstfeest (zonder ouders) in hun eigen lokaal en wel van 19.00 - 20.00 uur.

Studiedag:
Woensdag 13 februari 2002 zijn alle groepen vrij. Het personeel van de vier scholen
van onze vereniging heeft dan een gezamenlijke studiedag met als thema 'identiteit'.

Informatieavond groep 8:
Op woensdag 9 januari a.s. wordt er een informatieavond over het voortgezet onderwijs gehouden. De (vernieuwde) structuur van het V.O. zal worden toegelicht. Daarnaast zullen we ook bespreken hoe wij als basisschool tot een advies komen. De avond begint om 19.30 uur in locatie 821.
Wilt u d.m.v. het strookje van deze nieuwsbrief laten weten of u aanwezig kunt zijn?

Schoolmelk:
De eerste drinkdag na de kerstvakantie is vrijdag 11 januari 2002, omdat Campina pas op donderdag de melkproducten levert.

Overblijf:
In verband met de euro, wordt u vriendelijk verzocht om met ingang van 7 januari 2002 de overblijf in euro's te betalen. Zoals eerder vermeld, is het bedrag € 1,50 per kind.

Kerstvakantie:
Alle groepen krijgen donderdag 20 december a.s. om 15.15 uur kerstvakantie. De school begint weer op maandag 7 januari 2002.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.