Project:
Project school in Peru: Zoals u weet melden wij op deze plaats iedere veertien dagen hoeveel geld er gespaard is voor het project dat we ondersteunen. Op donderdag 18 december hebben we voor de laatste keer de potjes geleegd. Wij kunnen een mooi bedrag van fl. 2325,00 overmaken naar de Unie voor school en evangelie.

NOVIB:
In de maand september en oktober van het afgelopen jaar heeft onze school meegedaan aan de Novibmuntjesactie. Enkele dagen voordat de kerstvakantie begon kregen wij bericht van de Novibgroep Dordrecht dat de Johan Friso school dit jaar het meeste geld heeft ingezameld. Als dank voor het werk wat de kinderen en ook u als ouders hebben verzet,hebben wij een oorkonde gekregen die op beide locaties in de prijzenkast komt te hangen. Het blijkt dat er nog steeds muntjes meegebracht worden door de kinderen.
In school komt binnenkort een grote kartonnen NOVIB doos te staan, waar 10 kg. geld in kan. Tot eind mei kunnen de kinderen hier het muntgeld wat u over hebt in doen.

Nieuw project:
Zoals u in de schoolkrant heeft kunnen lezen gaan we de komende periode sparen voor de familie Pelgrim. In iedere klas hangt een foto van dit gezin.
Als thema hebben we gekozen voor :"GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD".
Als de klas 2 euro heeft gespaard mogen ze 1 brood inkleuren.

Weizigt:
De groepen 7 gaan binnenkort een bezoekje brengen aan Weizigt. We gaan ontdekken wat vetten, alcohol en roken allemaal met je lichaam doen. Ook gaan we zelf controleren of we onze tanden wel goed poetsen.

De les heet "Voorkomen is beter dan genezen" en vindt plaats in het klaslokaal Waterhoen in het Weizigtpark.
We gaan daar op de fiets naar toe. Behalve hun fiets moeten de kinderen ook hun tandenborstel meenemen!

De groep van juf Ciska en juf Edith gaat op donderdagmorgen 17 januari. Ze moeten die dag gewoon om 8.30 uur op school zijn.
De groep van meester Dick-Jan gaat op vrijdagmorgen 18 januari. Ook die kinderen moeten uiterlijk om 8.30 uur op school zijn.
De groep van juf Tineke gaat vrijdagmiddag 18 januari. Die kinderen blijven (gratis) over op school. Zij moeten dus ook een lunchpakketje meenemen!

Schaatsenbeurs:
Op vrijdag 11 januari 2002 van 14.30 uur tot 15.45 uur willen wij een schaatsenbeurs organiseren op locatie 821. U kunt hiervoor woensdag 9 januari van 12.00 uur tot 12.30 uur en donderdag 10 januari van 08.30 uur tot 09.00 uur schaatsen inleveren op beide locaties. Van de verkoopprijs is € 1.25 voor de school (uitsluitend met euro's betalen).
Geboren!:
Op 3 januari jl. is Cheryl Vastenhout geboren. Ook vanaf deze plaats willen we meester
Enrico en zijn gezin van harte feliciteren!

Project 'Landen':
Van dinsdag 12 t/m woensdag 20 februari hebben we onze tweejaarlijkse projectweek.
Het thema van de projectweek is dit keer 'Landen'.
In de verschillende groepen worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
groep juf Yvonne/ Otilly: Spanje
groep juf Gerda: Afrika
groep juf Atie/Adri: Wat eten we in Nederland?
groep juf Ria/Els: eten
groep juf Wilma/Mieke: Nederland
groep juf Sandra/Francina: reizen
groep juf Petra/Marjoke: wonen
groep juf Fien/Judith: Biebelland
groep juf Marjoleine/Marjo: wonen in een warm land: Ambon
groep juf Rianne/Henriette: China
groep juf Marjolijn/Jos: reizen
groep meester Freddie: Griekenland
groep juf Marjo/Lia: Frankrijk
groepen 4: Afrika
groep juf Helene/Jos: Suriname
groep juf Tijmine: Egypte
groep juf Annienke: Maleisie
groep meester Paul: Frankrijk
groep juf Sandy: Mexico
groep juf Anja/Anne-Marie: Turkije
groep juf Ciska/Edith: Ethiopie
groep juf Tineke: Suriname
groep meester Dick Jan: Egypte
groep juf Monique: Mexico
groep juf Dalina: Marokko
groep meester Jan: Australie

Graag zouden we, ook via de ouders, zoveel mogelijk informatie over de bovenstaande onderwerpen ontvangen. U kunt daarvoor terecht bij de betreffende leerkracht. Tevens zijn
we op zoek naar kleding van stewardessen, etalagemateriaal en naar een muziekgroep die
muziek uit een van de bovenstaande landen kan maken.
Het project zal worden afgesloten met een tentoonstelling voor ouders en kinderen op
woensdag 20 februari a.s. van 18.30 - 20.30 uur.

Groepen 8:
Woensdag 9 januari a.s. is er voor de ouders een informatieavond over het voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.30 uur op locatie 821.
Woensdag 16 januari a.s. wordt de Dordtse Onderwijsmarkt gehouden. De scholen voor
voortgezet onderwijs zullen zich hier presenteren. Plaats: Merwehal, Baanhoekweg 1, Dordrecht. Tijd: 15.00 - 20.00 uur.
Nieuwe collega:
Vanaf 1 februari a.s. zal juf Elsa Wagner de nieuwe kleutergroep opstarten. Ze gaat dit samen doen met juf Ute Admiraal die op de donderdag en vrijdag voor deze groep zal staan.

Open dag: 6 februari 2002:
Woensdag 6 februari a.s. is er van 9.00 - 11.00 uur op locatie 196 een open ochtend.
Op deze ochtend kunnen ouders van aan te melden leerlingen de school bekijken en hun
kind opgeven.
We verzoeken u om deze datum aan familie, vrienden, kennissen en buren die van plan zijn hun kind bij ons op school op te geven, door te geven.

Studiedag: 13 februari 2002:
Op woensdag 13 februari a.s. is er een studiedag rond het thema 'Identiteit'. Aan deze
studiedag zullen alle collega's van de vier scholen van onze Vereniging meedoen.
In verband hiermee zijn alle groepen op woensdag 13 februari a.s. vrij.

Vakantierooster 2002 - 2003:
Herfstvakantie: 19-10-2002 t/m 27-10-2002
Kerstvakantie: 21-12-2002 t/m 05-01-2003
Voorjaarsvakantie: 22-02-2003 t/m 02-03-2003
Paasvakantie: 18-04-2003 t/m 21-04-2003
Meivakantie: 26-04-2003 t/m 11-05-2003
Hemelvaartsvakantie: 29-05-2003 t/m 01-06-2003
Pinkstervakantie: 07-06-2003 t/m 09-06-2003
Zomervakantie: 05-07-2003 t/m 17-08-2003

Lampionnenoptocht:
Op donderdag 31 januari a.s. lopen we, onder voorbehoud, een lampionnenoptocht t.g.v. de verjaardag van onze koningin.
Ook dit jaar weer onder begeleiding van een muziekkorps, dat dit jaar als afsluiting een spetterend optreden op het schoolplein van het hoofdgebouw zal verzorgen. Verder kunnen wij al verklappen dat er voor de kinderen een traktatie zal zijn. Het enige wat u/jullie moet(en) doen is zelf zorgen voor een lampion en goed de volgende nieuwsbrief lezen.Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.