Project:
Voor ons nieuwe project is de afgelopen 2 weken een bedrag van € 24,88 en fl. 4,00 op locatie 196 opgehaald en op locatie 821 is dat € 95,00.
Geheugensteuntje: In school komt een grote kartonnen NOVIB doos te staan, waar 10 kg. geld in kan. Tot eind mei kunnen de kinderen hier het muntgeld wat u over hebt in doen.

Project 'landen':
De projectcommissie is nog op zoek naar een stewardessen- en/of pilotenuniform. Tevens
zoeken zij ouders die ten tijde van de tentoonstelling op 20 februari a.s. enige tijd als
piloot of stewardess bij de incheckbalie willen staan. U kunt zich hiervoor opgeven bij
juf Marjoleine Breedveld of de groepsleerkracht.

Bericht van de MR:
Tijdens de MR-vergadering van maandag 14 januari j.l. is er onder andere gesproken over de verkeerssituatie rondom de locatie 821. Dit onder meer naar aanleiding van een brief van een ouder. Het verkeersprobleem is bekend bij de directie en de MR (en waarschijnlijk ook bij u als ouder!). Het fietsen op en rondom het schoolplein wordt al langere tijd door de leerkrachten in de gaten te houden. Op dit moment wordt er samen met onze verkeersouder bekeken wat wij aan het verkeers- en parkeerprobleem kunnen doen. De (infra)structurele problemen moeten opgelost worden door de gemeente. Dit neemt niet weg dat wij als ouders ook kunnen meehelpen om het voor onze kinderen veiliger te maken. Achter de school, tussen de school en Groenland is er voldoende parkeerplaats indien u genoodzaakt bent uw kind met de auto te brengen. Het parkeren langs of op de stoep veroorzaakt onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor ouders én kinderen.

Webnieuws:
Nieuw op de website sinds 1 januari:
School: locatie 821 is klaar, meester Enrico heeft een dochter en bij de activiteitenkalender is het vakantieschema voor het schooljaar 2002-2003 toegevoegd (voor de vroege vakantieplanners!).
Leerling: een verslag van het zaalvoetbaltoernooi en van de basketbaltraining in het Palet. Tevens een verslag met tekst en geluid van de kerstfeestviering van groep 6.

Studiedag 13 februari a.s.:
In verband met een studiedag van het personeel zijn alle groepen op woensdag 13 februari a.s.
vrij.

Open morgen:
Woensdag 6 februari a.s. is er van 9.00 - 11.00 uur op de locatie aan Chico Mendesring 196
een open morgen.
Dit betreft ouders, wiens kind nog dit cursusjaar of het cursusjaar 2002 - 2003 naar de basisschool gaat.

Kralen:
Groep 6 van juf Anja en juf Anne-Marie heeft voor het project een voorraadje kralen nodig. Wie heeft er thuis nog wat liggen?

Hulpouders luizencontrole:
Helaas hebben we voor enkele groepen nog geen ouders die in voorkomende gevallen op hoofdluis willen controleren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de betreffende leerkracht.
Het betreft de volgende groepen: Meester Dick-Jan, meester Jan, juf Marjo en juf Helene.

Lampionnenoptocht:
In navolging van nieuwsbrief 1 volgen hier de details over de lampionnenoptocht.
Datum: donderdag 31 januari 2002. Start 18.30 uur tot (plm.) 19.45 uur. Vertrek vanaf locatie 196. Voor alle kinderen die van onze school meelopen en onderstaand strookje voor 25 januari a.s. inleveren bij de juf of meester heeft de Dordtsche gebakskraam na afloop van de lampionnenoptocht op het schoolplein een lekkere oliebol.
In de week van de lampionnenoptocht worden de bonnen voor een gratis oliebol uitgedeeld in de klassen. Aan de hand van de ingeleverde strookjes worden de oliebollen besteld en om een gratis oliebol te krijgen moet echt een bonnetje worden ingeleverd.
U kunt op de avond van de lampionnenoptocht ook een oliebol kopen. De oliebollen kosten dan
€ 0,25 per stuk.

(pagina uitprinten en strookje even afknippen!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ……………………………………………………………..uit groep ……..van juf/meester …………………………………………….

loopt op 31 januari a.s. mee met de lampionnenoptocht.

Mijn jongere broertje(s) en/of zusje(s) uit groep(en) ………/………van juf/meester …………………………… en

…………………………………………………… loopt/lopen ook mee.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.