Zending:
Zoals in de zomerschoolkrant al vermeld stond, gaan we meedoen aan de Schoenendoosactie. De periode tot aan de herfst gaan we sparen voor de verzendkosten.
Het streven is zes dozen per klas te kunnen vullen. Dit betekent dat er per doos € 4,00 gespaard moet worden. Laten we met elkaar proberen dit streven te halen.
In de volgende nieuwsbrief hoort u meer over de actie.

Schoolgids:
Door een administratieve fout staat juf Linda Baerveldt niet in de Schoolgids vermeld.
U kunt haar toevoegen op pag. 35 bij leerkrachten onderbouw.

Personeelsaangelegenheden:
Met ingang van 1 september jl. heeft juf Marjo haar ontslag genomen. Zij gaat het komende jaar naar de Bijbelschool in Zeist. We wensen haar alle goeds!
In de vakantie is meester Freddie vader van een dochter geworden. Ook vanaf deze plaats nogmaals de hartelijke felicitaties!
Helaas zijn we het jaar niet voltallig gestart. Juf Erna kan, vanwege een operatieve ingreep, voorlopig niet werken en dat laatste geldt ook voor juf Yvonne die met een lichte hernia op
bed ligt. Erna, Yvonne, van harte beterschap!

Informatie-avond: groep 1 t/m 8:
Donderdag 19 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in de verschillende jaargroepen gebeurt. Er zullen 2
informatie-rondes gehouden worden, zodat u meerdere jaargroepen kunt bezoeken.
We hopen dat er weer veel ouders aanwezig zullen zijn!
De kleutergroepen zullen de 1e ronde informatie geven en de 2e ronde materiaal laten zien.
19.30 - 20.15 uur: 1e ronde
20.15 - 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar!)
20.45 - 21.30 uur: 2e ronde
Voor de groep van juf Marjoke / juf Deanne is de informatie-avond op dinsdag 17 september
(aanvang 20.00 uur)!

Webnieuws:
De websitegroep heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. De lay-out van de website is aangepast, zodat een overzichtelijker geheel is ontstaan. Dat was wel nodig, want door de veelheid aan informatie was het lastig zoeken geworden op www.johanfriso.nl
De komende weken wordt de inhoud van de website onder de loupe genomen, zodat alle informatie snel up-to-date zal zijn.

Schoolfotograaf:
Woensdag 18 september komt de fotograaf op locatie 196 en donderdag 19 september op 821.
Het blijkt dat dit op woensdag voor een deel samenvalt met de vaccinatie tegen meningkokken C. We zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar wilt u uw kind 's ochtends zoveel mogelijk naar school laten komen?

Groep 8:
Binnenkort beginnen in de groepen 8 de EHBO-lessen. Deze lessen worden verzorgd door gediplomeerde vrijwilligers. Na enkele maanden doen alle leerlingen examen en als ze daar voor slagen, ontvangen ze een officieel certificaat. De kosten voor het EHBO-boekje, het certificaat en diverse gebruiksmaterialen bedragen 9,69 euro. Voor leerlingen die al een boekje hebben is dat 3,19 euro.
Alle kinderen werken met de zgn. basisagenda. De agenda kost 3,50 euro.
Deze bedragen kunnen deze week worden betaald aan de leerkrachten van groep 8.

Leesboeken:
Om het lezen te stimuleren geven we ook dit jaar de folders van de Boektoppers en de Leesleeuw mee. We maken u er wel op attent dat het soms weleens gebeurt, dat we een van de betreffende boeken inhoudelijk of qua taalgebruik wat minder geschikt vinden.

Blokfluiten:
Voor de leerlingen vanaf groep 4 is het mogelijk om op woensdagmiddag blokfluitles te volgen.
Kosten hiervoor bedragen 60,00 euro per jaar. Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen met Emmy Schoester, tel. 616 77 60.

Schoolreis:
Dinsdag 24 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De overige groepen zijn
die dag vrij.

Schoolzwemmen:
Groep 3 start vandaag met schoolzwemmen. De bus komt om ongeveer half 4 aan, dus kunt u uw kind een kwartier later dan anders ophalen, voor de school. Er mag geen eten en drinken mee naar het zwembad.

Schoolmelk:
De eerste drinkdag is vrijdag 13 september.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.