Project:
Op locatie 821 is de afgelopen 2 weken het prachtig bedrag van € 72,00 opgehaald voor het Straatkinderen-project en van locatie 196 krijgt u in de volgende nieuwsbrief het bedrag.

Bericht van de MR:
Met ingang van de meivakantie zal Marjolein Scherrenberg (secretaris) in verband met haar verhuizing naar elders afscheid nemen van de MR. Vanaf juli 2003 heeft onze voorzitter, Rik van Dijk, geen kinderen meer op de Johan Frisoschool en zal eveneens de MR verlaten. Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste, zich bij de school betrokken ouders die vanaf mei of vanaf het volgend schooljaar de MR willen komen versterken.
Wat houdt het MR-werk in?
Eenmaal per ongeveer 6 weken komen we op maandagavond bij elkaar (volgende vergadering op 24 maart, locatie 196, aanvang 19.30 uur). We bespreken samen met Bert van de Loosdrecht, onze directeur, de lopende zaken op school zoals personeelsbeleid, vacatures, huisvesting en allerlei andere zaken die de school en dus uw kind direct aangaan. Eenmaal per jaar hebben we een vergadering met het bestuur van de school (meestal in maart).
Alle vergaderingen zijn openbaar, dus kom gerust eerst een keertje kijken of het iets voor u is.
Op dit moment zitten in de MR: Meester Freddie, Juf Jos, Juf Petra, Juf Yvonne, Juf Dalina, Hanneke Krabbe, Jaco Boven, Sjoerd Visser, Rik van Dijk en Marjolein Scherrenberg.
Sjoerd Visser heeft zich inmiddels beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter.
Heeft u vragen of wilt u zich beschikbaar stellen? Neem contact op met Marjolein Scherrenberg: tel. 6161661 of email: m.scherrenberg@chello.nl. Heel graag tot ziens!

10-minuten gesprekken:
Op dinsdag 18 en woensdag 19 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 en 3 t/m 7.
Groep 1:
Het gaat hier om de kleuters die in november niet aan de beurt zijn geweest, dus de kleuters die van mei tot en met december 2002 op school zijn gekomen. Vanaf dinsdag 4 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen.
Groep 3 en 4:
Vanaf dinsdag 4 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5 t/m 7:
De kinderen krijgen donderdag 20 februari a.s. het briefje mee, waarop aangegeven staat wanneer u ingedeeld bent.

Donderdag 20 maart a.s. krijgen de kinderen de rapporten/plakboeken mee naar huis. De kinderen uit de groepen 8 krijgen hun rapport op 27 maart a.s.

Gevonden voorwerpen:
Donderdag a.s. worden de gevonden voorwerpen weer uitgestald op de beide locaties. U kunt de hele dag kijken of er iets van uw kind bijzit en daarna gaan de spullen naar het Leger des Heils.


Verkeersouders:

Als blijk van waardering voor het feit dat gelukkig steeds meer ouders hun kinderen met de fiets of lopend naar school brengen, heeft de werkgroep verkeersouders afgelopen vrijdag
(Valentijnsdag) op locatie 821 aan de betreffende mensen een roos uitgedeeld. Ondanks het feit dat de rozen de nacht ervoor niet echt goed waren doorgekomen, hoopt men ook op deze wijze de verkeersveiligheid rond locatie 821 te bevorderen. Met betrekking tot andere maatregelen zult u de komende periode nog meer van de werkgroep vernemen.

Sportclinics en hulp gevraagd!:
Regelmatig verschijnen er publicaties over het feit dat jongeren tegenwoordig minder bewegen dan vroeger. Hoewel computers en video- en DVD-apparatuur niet meer uit onze maatschappij weg te denken zijn nemen ze in het jonge leven van kinderen steeds meer een hele prominente plaats in, ten koste van buiten spelen en sporten. Er wordt veel georganiseerd om jongeren weer "aan het bewegen te krijgen", en dat is ook een doel van de sportcommissie (naast het feit dat sporten gewoon hartstikke leuk is!) Om kennis te maken met allerlei verschillende sporten worden er in Dordrecht zeer regelmatig sportclinics georganiseerd. Daar kunnen kinderen zich individueel voor inschrijven om eens kennis te maken met een sport die hen leuk lijkt. (Dit gaat dus buiten de school en ouders van de sportcommissie om). In ALLE klassen hangt een sportkalender met daarop een overzicht van de toernooien én de clinics. Bij juf Yvette liggen de inschrijfformulieren al klaar!! Dus ouders, stimuleer uw kind / kinderen eens om een clinic te volgen .…… wie weet hoe leuk het is!!
De sportcommissie heeft er een behoorlijke klus aan om voor zo'n grote school als de Johan Friso de schoolsportactiviteiten goed te organiseren. Het verwerken van de inschrijvingen en het maken van teams kost veel tijd, maar dat doet de commissie graag. Wat wel jammer is, is dat op de dag van het toernooi / wedstrijd er vrijwel altijd teams bij zijn die geen begeleider hebben. Dat moet toch eigenlijk niet nodig zijn ….. zoveel kinderen en zoveel ouders ..... wij doen graag een beroep op uw welwillendheid ook eens een team te begeleiden. Onder aan de strookjes staat altijd vraag of u er bij kunt zijn .... vult u alstublieft ook eens "Ja" in!! Dan zien we u graag bij een (of meerdere) sportieve activiteiten die nog op de planning staan.

Honden op het plein:
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat wanneer uw hond iets op het plein achterlaat, u dit zelf verwijderd! Hartelijk dank.

Voorjaarsvakantie:
Volgende week (24 t/m 28 februari a.s.) hebben de kinderen vrij i.v.m. de voorjaarsvakantie.
De kinderen worden maandag 3 maart weer op school verwacht.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.