Project:
Voor het Straatkinderen-project is op locatie 196 de afgelopen 4 weken een bedrag van € 99,89 gespaard en op locatie 821 is dat het prachtige bedrag van € 214,00.

Paasviering:
Donderdag 17 april a.s. sluiten wij het Paasprojekt af met een Paaslunch. Alle kinderen moeten die dag een plastic tas meenemen met daarin een bord, een beker en bestek voorzien van naam.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 13.00 uur uit en van groep 5 t/m 8 om 13.30 uur.

Verjaardag:
De onderstaande leerkrachten vieren in de klas hun verjaardag:
Woensdag 9 april: juf Adri en juf Atie.
Woensdag 16 april: meester Freddie.
Woensdag 23 april: juf Wilma, juf Elsa/juf Ute en juf Fien/juf Janny.
Op deze dag mogen de kinderen van deze juffen en meester verkleed naar school komen.

Groep 8:
Van 14 t/m 16 april zijn de kinderen van groep 8 op kamp in Oosterhout. Elke avond zal er een verslag van hun belevenissen op de website verschijnen!
In de week van 22 april brengen de drie groepen een bezoek aan het Aquarama in het Weizigtpark. Ook komt er die week bezoek van iemand die komt vertellen over het verzet tijdens de tweede wereldoorlog.
Ondertussen wordt er al druk geoefend voor de musical. De uitvoeringen vinden plaats op 23 juni (8DA), 24 juni (8DJ) en 26 juni (8JA). Voor het ontwerp van het musicaldecor zijn wij op zoek naar mensen die daarmee willen helpen. U kun zich opgeven bij de leerkrachten van groep 8.

Zwangerschapsverlof:
Met ingang van 12 mei a.s. gaat juf Marjoleine met zwangerschapsverlof. Haar taken zullen tot de zomervakantie overgenomen worden door juf Mandy Copper.
Met ingang van 2 juni a.s. gaat juf Anita met zwangerschapsverlof. Tot de zomervakantie zal
juf Fransje de verantwoording voor haar groep overnemen.

Groep 7: verkeersexamen:
Donderdag 10 april a.s. hebben de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen.
Veel succes allemaal!

Paasvakantie:
Vrijdag 18 en maandag 21 april a.s zijn de kinderen vrij.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.