MR verkiezingen:
Onlangs is Marjolein Scherrenberg vertrokken als MR lid. Aan het eind van dit schooljaar verlaat de voorzitter, Rik van Dijk, ook de MR. Beiden waren vertegenwoordigers van de ouders binnen de MR.
Er zijn meerdere kandidaten, die zich beschikbaar hebben gesteld als vertegenwoordiger van de ouders, dus dit betekent dat er verkiezingen komen voor nieuwe MR leden.
Bijgaand treft u een brief over kandidaten en de stemprocedure. Maak gebruik van uw stem, en laat weten wie er in de MR mag als vertegenwoordiger van de ouders!
Namens de oudergeleding van de MR: Jaco Boven & Hanneke Krabbe.

Entreetoets groep 7:
Op 13, 14, 16 en 19 mei, zullen de kinderen in groep 7 deelnemen aan de entreetoets. Hier heeft u, in een begeleidende folder, al de nodige informatie over kunnen lezen. Het is een traditie op de Johan Frisoschool dat de kinderen dan een lekker tussendoortje mee mogen nemen, uiteraard is het niet de bedoeling dat er grote hoeveelheden snoep worden meegenomen.
Wij wensen alle kinderen in groep 7 heel veel succes!

Verjaardag:
Juf Tijmine, juf Els en juf Yvonne vieren woensdag 14 mei hun verjaardag in de groep en juf Alinde viert haar verjaardag woensdag 21 mei in haar groep. De kinderen van deze juffen mogen op die dagen verkleed naar school komen.

Weizigt:
* Dinsdag 3 juni gaan de groepen 5 van juf Annienke en juf Tijmine naar het Weizigtpark voor een les over bijen. Woensdag 4 juni gaat groep 6 van juf Anja op de fiets naar het Weizigtpark. De overige groepen 5 en 6 gaan op een andere datum en hierover volgt nog informatie.
De groepen 5 gaan met auto's naar het park. Ouders die willen rijden en daar een groepje begeleiden kunnen zich opgeven bij de leerkracht. De groep van juf Tijmine moet die dag brood en drinken meenemen, want deze groep eet tussen de middag op school.

* De groepen 4 gaan de maand mei naar Weizigt voor het projekt "Draai je Wijzer". De groep van juffrouw Lies dinsdagochtend 20 mei.
De groep van juffrouw Joyce dinsdagmiddag 20 mei, de groep van juffrouw Petra donderdagmiddag 22 mei. De groepen van juffrouw Petra en Joyce vertrekken om 13.00u. Wilt u zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.
De groep van juffrouw Anita gaat dinsdagmiddag 27 mei, vertrek van school 13.30u, vertrek van Weizigt 15.30u. Voor de kinderen van juffrouw Anita geldt dat de kinderen een kwartier later op school mogen komen. Ze zijn ongeveer 15.45u weer terug op school.
Let op: deze dag vervalt de gymles, dus denk er aan dat uw kind ’s middags naar school komt en niet naar de gymzaal.

Sportdagen:
De sportdagen komen er weer aan en wel op 4 juni voor de groepen 3 t/m 5 en op 11 juni voor de groepen 6 t/m 8. De sportdag zal weer gehouden worden op de velden van "Hercules" aan de Noordendijk. De poort gaat om 08.30 uur open. De kinderen moeten zich om 08.40u melden bij de eigen leerkracht. Om ongeveer 12.30u zal het weer afgelopen zijn. Dit jaar zal het er (iets) anders uitzien dan voorgaande jaren. Wel hebben we uw hulp nog hard nodig. Wilt u meewerken, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Meer informatie volgt.

Het hoeft voor ouders met een kind in groep 1 of 2 geen probleem te zijn te helpen bij de sportdag. Wij zorgen ervoor dat uw kind om 12.00u opgevangen wordt in een kleutergroep op 196 en 821! Dus, graag aanmelden a.u.b.

Oproep:
Wie heeft er nog oude dekens of gordijnen voor de kleuters om buiten hutten te maken? U kunt ze afgeven bij de leerkrachten.

Schoolmelk:
De eerstvolgende schoolmelkdrinkdag is vrijdag 16 mei a.s.

Studiemiddag:
In verband met een studiemiddag zijn de groepen 1, 2 en 3 maandag 19 mei a.s. ’s middags vrij.

Foto’s schoolkamp 2003:
Vanaf donderdag 22 mei hangen er in de gang bij de groepen 8 foto’s van het schoolkamp.
Om foto’s bij te bestellen kunt u een envelop inleveren bij de leerkracht met daarop de letter + het nummer van de foto(‘s) + naam en groep. In de envelop het geld voor de foto(’s).
De kosten bedragen € 0.45 per foto (formaat 9 x 13).

Belangrijke data:
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
19 mei: studiemiddag: groep 1,2 en 3 vrij
29, 30 mei: Hemelvaartsvakantie
4 juni: sportdag groep 3, 4 en 5
9 juni: 2e Pinksterdag (vrij)
11 juni: sportdag groep 6, 7 en 8
16 juni: ledenvergadering Vereniging Een school met de Bijbel
17 juni: 10-minuten gesprekken
19 juni: rapporten mee naar huis
23 juni: onderbouw: plakavond/schoonmaken materiaal
23 juni: musical groep 8 juf Dalina
24 juni: musical groep 8 meester Dick-Jan
26 juni: musical groep 8 meester Jan
27 juni: zomerfeest kleuters
1 juli: afscheidsavond groepen 8
3 juli: laatste schooldag

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.