Project:
Voor de straatkinderen van Brazilië sparen we door t/m 27 juni 2003. In de 1e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar wordt de totale opbrengst van dit project bekendgemaakt. De afgelopen weken is op locatie 196 een bedrag van € 103,95 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 92,00.

Verjaardag:
Woensdag 28 mei vieren juf Rianne/juf Henriëtte en juf Erna/juf Roelie hun verjaardag in de groep en woensdag 11 juni viert juf Lia haar verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Sportdag middenbouw:
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief stond, zal op 4 juni de sportdag voor de middenbouw gehouden worden. De sportdag ziet er dit jaar wat anders uit dan voorgaande jaren maar dat blijft nog even een verrassing. De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind op de velden van "Hercules" aan de Noordendijk. De ouders die zich opgegeven hebben om deze dag te helpen krijgen een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor 1 pauze wat te eten en drinken meegeven. Voor de andere pauze zorgen wij. Wij willen de hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 4 juni!

Zomerfeest:
Voor je het weet is het weer zover. Het zomerfeest voor de groepen 1 en 2. Het thema van dit jaar is “Pipi Langkous bij de Piraten”.
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Het feest is op vrijdag 27 juni 2003 en begint om 09.00 uur en is om 12.30 uur afgelopen. U ontvangt hierover nog een bericht.

Dringende oproep:
Wij, de leden van de ouderraad, zijn dringend op zoek naar enthousiaste ouders.
De ouderraad bestaat op dit moment uit 15 leden. Helaas nemen we na dit schooljaar afscheid van 3 van onze leden. Gezien het aantal activiteiten dat de kinderen aangeboden krijgen, is 15 wel het minimum. Bij dit aantal kunnen we het "werk" goed verdelen. De ouderraad werkt nl. in commissies, d.w.z. dat ieder van ons zich (samen met nog 2 of 3 andere ouderraadsleden) aanmeldt voor een aantal commissies en daarvoor alles regelt in samenwerking met de leerkrachten. De overige ouderraadsleden kunnen (indien nodig) worden benaderd om bij te springen, evenals de klassen- en schaduwouders. De ouderraad houdt zicht actief bezig met het (mee)organiseren van o.a.: sint, kerst, Pasen, schoolreis, zomerfeest, project, afscheid groep 8, sportdag etc.
Wij vergaderen eens in de twee maanden op donderdagavond met de gehele ouderraad. Verder zijn er ook nog zgn. commissievergaderingen.
Lijkt het je leuk om genoemde activiteiten voor onze kinderen mee te organiseren en daar ook tijd voor vrij kan maken of wil je nog wat meer weten over de ouderraad, schroom niet en neem contact op met Els Leijs tel. nr. 6213651 of e-mail: hleys@open.net


Oproep:
Juf Ilonka en juf Lia willen volgend schooljaar een leeshoek maken in hun klas. Hiervoor hebben ze 2 harde losse kussens nodig die uit een stoel of bank komen. Wie heeft er 2 van zulke kussens over en is bereid er afstand van te doen voor een goed doel? Alvast bedankt namens juf Ilonka en juf Lia.

10-minuten gesprekken:
Op dinsdag 17 juni a.s. zijn de 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn voor alle ouders
van de kinderen uit de groepen 2. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 3 t/m 7 zijn er gesprekken voor ouders die daar behoefte aan hebben. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen daarvoor vandaag een brief mee.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf dinsdag 10 juni intekenen op de lijsten die bij het lokaal hangen.

Schoolreis:
Uit onze administratie is gebleken dat een aantal leerlingen het schoolreisgeld nog niet heeft betaald. Als u het schoolreisgeld voor uw zoon of dochter nog niet heeft betaald, verzoeken wij u dit vóór 04 juni a.s. alsnog te doen. De Ouderraad.

Hemelvaart-/Pinkstervakantie:
Donderdag 29 mei, vrijdag 30 mei en maandag 9 juni a.s. zijn de kinderen vrij.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.