Project:
Voor de straatkinderen van Brazilië is de afgelopen weken is op locatie 196 een bedrag van
€ 39,64 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 80,00.

Uitslag:
De afgelopen weken heeft u uw stem uit kunnen brengen op de drie overgebleven kandidaten. U had de mogelijkheid om per ouder 1 stem uit te brengen. Er zijn 138 stemmen uitgebracht, waar wij erg blij mee zijn. De uitslag is als volgt:
Mirjam Flach: 29 stemmen
Daphne Salm: 35 stemmen
Patrick Steijger: 73 stemmen
En één blanco stem.
Dit betekent dat Patrick en Daphne deel uit gaan maken van de MR. We hopen dat ze een plezierige tijd zullen hebben. Namens Hanneke Krabbe en Jaco Boven.

Verjaardag:
Woensdag 18 juni a.s. vieren juf Petra en juf Helene hun verjaardag in de klas en vrijdag 20 juni vieren juf Marjolijn en juf Joyce hun verjaardag. De kinderen van deze juffen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Schoolverlaters sporten tegen leerkrachten:
Op woensdagmiddag 18 juni a.s. strijden kinderen van groep 8 een sportieve strijd tegen een team van leerkrachten! In een aantal sport- en spelonderdelen wordt definitief uitgemaakt wie het sterkst is, het snelst, enz. Dit zal plaatsvinden op het grasveldje naast het hoofdgebouw van onze school aan de Chico Mendesring 196. Het begint om 14.00u en zal tot ongeveer 16.00u duren. Kinderen van groep 8: Succes, en laat maar eens zien wat jullie kunnen!! Andere Kinderen (en ouders!) die het leuk vinden om te komen kijken en supporteren zijn natuurlijk van harte welkom. Het zal een waar spektakel worden, want we hebben nog wat verrassingen in petto!! Sportieve groeten namens de sportcommissie JFS.

Sport- en speldag, 11 juni 2003:
Op woensdag 11 juni a.s. vindt de sport- en speldag voor de kinderen uit de groepen 6,7 en 8 plaats, die gehouden zal worden op de sportvelden bij Hercules aan de Noordendijk.
Voor alle kinderen geldt: zorg dat je fit bent en in een goede lichamelijke conditie, want er wordt natuurlijk wel wat van jullie verwacht!!!
Let erop dat je goed schoeisel draagt. Geen voetbalschoenen met noppen, hakken, slippertjes, enz. De kinderen moeten om 08.40 uur op het sportveld aanwezig zijn.
Bij eventueel slecht weer die ochtend, komen de kinderen toch naar de sportvelden. Mocht er dan besloten worden dat de sportdag niet doorgaat, volgt op school het normale lesrooster.
We wensen alle kinderen, hulpouders en andere begeleiders een hele fijne ochtend!
De sportcommissie, Juf Monique, juf Ciska en juf Tineke

Geboren:
Op dinsdag 27 mei jl. is juf Marjoleine van een dochter, Enna, bevallen. Zowel met moeder als dochter (en de rest van het gezin!) gaat alles goed.

Groepsindeling:
Eind vorige maand hebben we u op de hoogte gebracht van de groepsindeling voor volgend jaar. Inmiddels zijn hier voor wat betreft de personele bezetting enkele wijzigingen/aanvullingen:
Groep 5: juf Tijmine: deze groep krijgt vanaf de start van het cursusjaar een andere leerkracht, juf Angelique Kotzian. Juf Tijmine zal één dag in de week voor deze groep staan. Deze wisseling heeft te maken met het zwangerschapsverlof van juf Tijmine (ingaande half september). Ook na haar verlof zal de verdeling blijven zoals bij de aanvang van het cursusjaar het geval is.
Groep 7: juf Marjolijn/juf Sandy: juf Sandy zal half september met zwangerschapsverlof gaan. Haar taken in deze groep worden dan overgenomen door juf Mirjam Luiten.
Groep 3: inmiddels hebben we een nieuwe leerkracht benoemd, juf Eleonora Visser.
Groep 4: juf Anita/juf Jos: juf Anita heeft nog tot de herfstvakantie zwangerschaps-/ouderschapsverlof. Haar lesgevende taken zullen tot die tijd waargenomen worden door juf
Anky (ma, di, wo).
Groep 1/2: juf Marjoleine/juf Judith: de eerste 2 a 3 weken heeft juf Marjoleine nog zwangerschapsverlof. Gedurende die weken zal juf Tijmine haar lesgevende taken overnemen.
Aan het eind van het cursusjaar zullen we afscheid nemen van juf Simone, die op een andere school gaat werken.

De verdeling van de leerkrachten ziet er als volgt uit:
Groep 1/2 ( 11 groepen):
Juf Adri/juf Atie, juf Marjoke/juf Deanne, juf Ria/juf Jacqueline, juf Els/juf Yvonne, juf Erna/juf Roelie, juf Linda/juf Petra, juf Sandra/juf Froukje, juf Marjoleine/juf Judith, juf Elsa/juf Ute, juf Fien/juf Janny, juf Gerda/juf Erica
Groep 3 (5 groepen):
Juf Wilma/juf Mieke, meester Freddie/juf Francina, juf Lia/juf Ilonka, juf Alinde/juf Francina,
juf Eleonora.
Groep 4 (5 groepen):
Juf Lies, juf Joyce, juf Anita/juf Jos, juf Petra/juf Helene, juf Mandy.
Groep 5 (4 groepen):
Juf Marjolijn/juf Fransje, juf Rianne/juf Henriëtte, juf Annienke, juf Angelique/juf Tijmine,
Groep 6 (3 groepen):
Juf Anja/juf Anne-Marie, juf Tineke, meester Jan.
Groep 7 (3 groepen):
Juf Mathilde, juf Marjolein/juf Sandy, meester Paul.
Groep 8 (3 groepen):
Juf Dalina, juf Monique/juf Ciska, meester Dick-Jan.

Groepen 8:
In verband met de voorbereidingen voor de afscheidsavond zijn de groepen 8 op dinsdagmiddag 1 juli a.s. vrij.

Meester Jan:
Zoals het er nu naar uitziet, verwachten we dat meester Jan dit cursusjaar niet meer zal werken. Hij is al enige tijd bezig met het afbouwen van het gebruik van medicijnen en het wederom opbouwen van nieuwe medicijnen. Dit alles heeft zo'n impact dat hij niet in staat is om te werken. Met nadruk willen we aangeven dat dit niets met zijn werk te maken heeft! Na de zomervakantie zal meester Jan zijn werkzaamheden weer oppakken. Voor de huidige groep van meester Jan betekent dit, dat meester Micha tot de zomervakantie drie dagen in de week voor de groep zal staan en dat we de overige twee dagen intern op zullen lossen. Mochten we een keer een dag vrij moeten geven, dan hopen we daarbij op uw begrip.

Materiaal en plakavond:
Op maandag 23 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of droog deppen aangezien de afbeelding er anders af gaat. Wilt u uw kind op die dag een stevig (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12.00 uur in de klas afhalen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 's Avonds is het plak-/schoonmaakavond.

Weizigt:
De kleutergroepen gaan naar Weizigt (werken op de boerderij) op:
Donderdag 12 juni : Groep 1/2 Alinde.
Maandag 16 juni : Groep 1/2 Petra/Linda.
Dinsdag 17 juni : Groep 1/2 Sandra/Francina.
Woensdag 18 juni : Groep 1/2 Elsa/Ute.
Donderdag 19 juni : Groep 1/2 Mandy/Judith.
Maandag 23 juni : Groep 1/2 Fien/Janny.
Zij gaan werken op de boerderij van 09.30 uur tot 11.00 uur. De kinderen moeten eten en drinken meenemen en het is handig om uw kind oude kleren aan te trekken en dikke sokken want ze krijgen daar klompen aan om de stallen schoon te maken.

Groep 4:
Komende tijd worden in groep 4 de volgende tafels afgenomen: 1, 10, 5, 2, 4 en 3.
Willen de ouders thuis nog eens extra oefenen met hun kinderen.

10-minuten gesprekken/boekentafel:
In week 25 zijn de 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn voor alle ouders van de kinderen uit groep 2. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 3 t/m 7 zijn er gesprekken met ouders die daar behoefte aan hebben. In week 25 staan ook de boekentafels in de gangen. U kunt weer boeken bestellen middels de invulbriefjes.
Let wel: 10% van de opbrengst is voor school.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.