Project:
Voor de straatkinderen van Brazilië is voor de laatste keer op locatie 821 een bedrag van € 56,00 opgehaald en op locatie 196 wordt a.s. vrijdag voor het laatst opgehaald.

Groepen 8:
Deze week zullen de groepen 8 hun musicals opvoeren.
Vrijdag 27 juni a.s. helpen de leerlingen van de groepen 8 bij het zomerfeest van de kleuters. Ze zijn die dag om 12.00 uur uit.
Dinsdag 1 juli a.s. is de afscheidsavond. In verband met de voorbereidingen zijn de groepen 8 die middag vrij.
Woensdag 2 juli is voor de groepen 8 de laatste schooldag.

Zomerfeest:
Vrijdag 27 juni a.s. is het zomerfeest voor de kleuters.

Wisseling van groepen:
Dinsdag 1 juli a.s. zullen we van 13.30 – 14.00 uur van groepen wisselen. De kinderen komen dan (voor zover mogelijk) een half uurtje in hun nieuwe lokaal bij hun nieuwe juf of meester.

Zomervakantie:
Alle groepen krijgen donderdag 3 juli a.s. om 15.15 uur zomervakantie. De kinderen worden op 18 augustus a.s. om 8.30 uur weer op school verwacht.

Juf Alinde:
In verband met haar huwelijk op 2 juli a.s. zal juf Alinde in de laatste week niet op school zijn. Haar taken worden waargenomen door juf Mariëtte.

Verjaardag juf Simone:
Vrijdag 27 juni viert juf Simone haar verjaardag in de klas. De kinderen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Juf Gerda:
De plakavond/schoonmaakavond van juf Gerda wordt verzet naar dinsdagavond 19.00 uur.

Foto’s:
Tijdens de paasmaaltijd van de groepen 4 op lokatie 196 zijn door juf Froukje een aantal foto's gemaakt. Deze hangen inmiddels bij het lokaal van de groepen 4 en kunnen tot 27 juni besteld worden.

Gezocht:
Met de sportdag is een wit T-Shirt met blauwe cijfer-afdruk van het sportmerk “PROTEST” kwijtgeraakt.
Wie heeft het ergens gezien? De eerlijke vinder mag hem afgeven op locatie 196.

 

 

 

 

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.