Zending:
Het zendingsgeld van de lokatie 821 bedraagt: € 108,00 en van locatie 196 is dat een bedrag van € 54,70. De schoenendozen worden dit jaar uitgedeeld aan kinderen in onder meer Pakistan, Moldavië en Sierra Leone. Misschien kunt u vast artikelen gaan verzamelen om de dozen te vullen. Bijvoorbeeld schoolspullen, klein speelgoed, een pet of toiletartikelen.

Huiswerkweken:
In groep 8 wordt gewerkt met zogenaamde huiswerkweken. Tijdens deze weken wordt er voor elke dag huiswerk opgegeven voor verschillende vakken. Dit kan een dag , maar ook een week van tevoren zijn. Op deze manier willen we de leerlingen vertrouwd maken met het voortgezet onderwijs. Hieronder volgen de data.

30 september - 4 oktober
28 oktober - 1 november
25 - 29 november
6 - 10 januari
3 - 7 maart
1 - 4 april
19 - 23 mei
16 - 20 juni

Schriften kijken groep 4 t/m 8:
Net zoals voorgaande jaren bent u elke eerste maandag van de maand van harte welkom om de schriften van uw kind(eren) te komen bekijken. De eerste keer schriften kijken is dus op maandag 7 oktober a.s. vanaf 15.15 uur

Schaaktoernooi - individueel:
Woensdag 6 november 2002 wordt er bij School Vest een schaaktoernooi georganiseerd. Kinderen vanaf groep 3 mogen meedoen. Het begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Opgeven voor dit toernooi kan tot 4 oktober bij de eigen leerkracht. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind. School Vest is in de binnenstad van Dordrecht aan de Vest 90. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Gerritsen van de sportcommissie. Telefoon 6210272 of e-mail p.a.gerritsen@planet.nl

Klik HIER voor een Opgave formulier.


Aan de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8

Geachte ouders,

Bureau Sportstimulering van de gemeente Dordrecht heeft aan de sportcommissie van de Johan Friso School gevraagd om het volgende onder uw aandacht te brengen.

Zoals u waarschijnlijk wel zult weten worden er gedurende het schooljaar verschillende schoolsportactiviteiten georganiseerd.

Clinics
Bekend zijn de verschillende toernooien waaraan onze school meedoet, zoals voetbal, korfbal en schaken. Naast deze toernooien worden er echter ook een twaalftal zogenaamde clinics aangeboden. Het doel van deze clinics is leerlingen in de gelegenheid stellen eenmalig kennis te maken met bepaalde sporten.

Welke sporten?

- paardrijden 24 en 25 oktober, 27 en 28 februari
- skiën 13 november en 15 januari
- streetdance 11 december
- aerobics 8 januari
- sportklimmen 10 januari en 8 mei
- judo 25 februari
- karate 27 februari
- golf 12 maart
- wielrennen 11 juni

Deelnemen
De kinderen kunnen individueel deelnemen aan de clinics. Om zich op te geven moeten ze op school naar een inschrijfkaart vragen. Op 196 bij juf Maureen en op 821 bij juf Yvette. Deze inschrijfkaart moet uiterlijk een maand van tevoren volledig ingevuld opgestuurd worden naar Bureau Sportstimulering. De deelnemers ontvangen vervolgens een week voor de clinic alle informatie thuis.

Kosten
Aan een aantal clinics zijn kosten verbonden (instructie en gebruik van materiaal).

Meer informatie
Voor meer informatie over de clinics kunt u contact opnemen met Bureau Sportstimulering van de gemeente (6316550) of een van de leden van de sportcommissie. Ook is alle informatie terug te vinden op de website www.johanfriso.nl

We hopen dat de clinics uw kind(eren) helpen bij het maken van de juiste sportkeuze of ze gewoon een leuke sportieve ervaring geven.

Sportcommissie Johan Friso School.


VRIJ:
Dinsdag 24 september a.s. hebben de groepen 3 t/m 7 schoolreis en zijn de overige groepen vrij.

Getrouwd!:
Afgelopen donderdag is juf Edith getrouwd. Ook vanaf deze plaats nog de hartelijke felicitaties!

Groep 3: verhuizen:
De groepen 3 van juf Marjolijn/juf Jos en juf Lia/juf Ilonka zullen in week 41 naar hun nieuwe lokalen verhuizen. Op woensdag 9 oktober wordt de overstap met de kinderen gemaakt.

Rekenmachine:
"Met rekenen gebruiken we sinds enkele weken de vernieuwde versie van "Pluspunt". Hierbij kunnen de kinderen zo nu en dan gebruik maken van de rekenmachine. In tegenstelling tot andere jaren, mag dat nu al vanaf groep 6 in plaats van groep 7!!! Dus ouders van groep zessers:
het klopt wat uw kind vertelt. Ze mogen een rekenmachine mee naar school nemen!!! Het zou fijn zijn, als alle kinderen van groep 6 dit jaar een rekenmachine in hun laatje hebben."

Startdienst christelijk onderwijs Dordrecht:
Zondag 29 september wordt de startdienst voor het p.c. onderwijs in Dordrecht gehouden.
Plaats: de Bron (Dudokplein); aanvang: 17.00 uur.
Aan deze dienst werken Rob Favier en kinderkoor de Waterdruppels mee.

Kinderpostzegels:
Alle leerlingen van groep 8 zijn woensdag 25 september om 12.00 uur uit. Dan begint de kinderpostzegelactie!

Werkgroep Verkeersouders:
Graag willen we als werkgroep verkeersouders uw aandacht vestigen op de fietsen van de kinderen. Zoals u weet gaan de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar het Palet voor de gymlessen.
Alleen al om die reden vinden we het als school belangrijk dat de kinderen een deugdelijke fiets bij zich hebben. Daarnaast gaan we langzamerhand weer de tijd in, waarin het ook
belangrijk is dat de verlichting van de fietsen het goed doet. We vragen u dringend om de
fiets van uw kind even na te kijken. De werkgroep heeft met rijwielhandel van Eijnsbergen
op de Bieshof de afspraak gemaakt dat de fietsen van de leerlingen van onze school daar
tot 30 november a.s. met een korting van 15 % op de onderdelen gerepareerd kunnen worden.
U dient hiervoor de onderstaande bon te gebruiken.

NB!!
Deze bon is uitsluitend te vinden op de papieren nieuwsbrief die uw zoon/dochter heeft meegekregen!!
Voor nadere informatie kunt u terecht bij dhr. van Driel, VerkeersouderJFS@hetnet.nl

Opvoeden Zò:
Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Hoe kun je er voor zorgen dat je kind wat vaker leuke en aardige dingen doet? Wanneer kun je een kind negeren en hoe doe je dat?
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD organiseert binnenkort in Stadspolders een oudergroep om over deze en andere onderwerpen met elkaar te praten.
Tijdens de vijf bijeenkomsten ziet u op video hoe ouders hun kinderen prijzen en belonen en wat het effect hiervan is. Ook krijgt u tips over verbieden en straffen. Met de andere ouders in de groep kunt u praten over verschillende aspecten van het opvoeden en u zult merken dat u niet de enige bent die zich over bepaalde dingen zorgen maakt of zich onzeker voelt.

Wanneer?
De groep komt vijf keer bij elkaar op de volgende maandagochtenden: 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november en 25 november.

Waar?
De bijeenkomsten worden gehouden in de personeelsruimte van de BuitenSchoolse Opvang aan het van de Broekerf 30 in Stadspolders.

Hoe laat?
Van 9.15 tot10.45uur.

Kosten?
Deelname aan de cursus kost € 12,50

Meer informatie en opgave?
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Vreni van Tiggelen of Janka Smeitink via het telefoonnummer van de GGD: 6 32 18 32.

 


Beste ouders/verzorgers,


Dit schooljaar bieden wij u al in het najaar de mogelijkheid om een T-shirt te bestellen.
We doen dit, omdat uw kind dan het shirt optimaal kan gebruiken b.v. voor de gymles
en de sportdag.
Het school T-shirt is wit met korte mouwen en daarop het blauwe logo van de school.
Het is te bestellen in de maten: 128, 140, 152, 164, en 176.
De T-shirts kosten € 7,00 per stuk.

Wilt u een T-shirt bestellen?

Vul dan het strookje volledig in en lever dit met het verschuldigde bedrag vóór vrijdag 11 oktober in bij de leerkracht van uw kind.

Klik HIER voor het strookje.

Strookjes zonder het verschuldigde bedrag kunnen niet in behandeling worden
genomen!!!

Met vriendelijke groeten,

namens de ouderraad Lyda Scheers (tel. 078 -6213864)
Bianca Meijer


Tip: Misschien is het wel een leuk kado voor de feestdagen.


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.