Zending (schoenendoosactie):
De schoenendoosactie is wat betreft het sparen voor de verzendkosten afgerond. Heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste inzet! Vanaf nu mag iedere groep spullen gaan verzamelen voor in de dozen. Elke groep mag 6 dozen vullen. Het bedrag van 4 euro was een richtbedrag en
er zijn groepen die meer hebben gespaard dan 24 euro.
Landen waar de dozen naar toe gaan zijn: Pakistan, Sierra Leone en Moldavië.
Nieuwe actie: vanaf maandag 28 oktober gaan we sparen voor een nieuw project, te weten: “Straatkinderen in Brazilië”. In de week van 4 en 11 november worden er presentaties
gehouden door mevr. Fennegien Wietzes; ze vertegenwoordigt dit project in Nederland.
Het presentatierooster volgt. De actie duurt tot de paasvakantie.

10-minuten gesprekken (19 en 20 november a.s.):
Groep 5 t/m 8
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen vandaag een brief mee naar huis, waarop u aan kunt geven naar welk tijdstip uw voorkeur uitgaat. De strookjes moeten uiterlijk vrijdag 1 november a.s. weer bij de groepsleerkrachten ingeleverd zijn. U krijgt de definitieve uitnodiging dan op donderdag 7 november a.s.
Groep 3 en 4
Bij de groepen 3 en 4 hangt vanaf vrijdag 8 november a.s. een lijst op de deur van het lokaal, waarop u voor het 10-minuten gesprek in kunt tekenen.
Groep 2
Voor groep 2 zijn de 10-minuten gesprekken in november facultatief. Dit betekent dat de leerkracht u kan uitnodigen voor een gesprek of dat u (via de intekenlijst die vanaf 8 november op de deur bij het lokaal hangt) doorgeeft zelf een gesprek te willen.
Groep 1
De ouders van de kinderen van groep 1 die het afgelopen schooljaar in januari, februari, maart en april op school zijn gekomen, zijn aan de beurt voor de 10-minuten gesprekken. U kunt hiervoor vanaf 8 november a.s. intekenen op de lijst bij de deur van het klaslokaal. De ouders van de overige kinderen uit groep 0/1 worden in maart uitgenodigd voor een 10- minuten gesprek.

Ontruimingsoefening:
In de week voor de herfstvakantie hebben we in beide gebouwen een ontruimingsoefening
gehouden. Hier zijn gelukkig geen bijzonderheden bij naar voren gekomen, al realiseren we ons dat het een oefening blijft.

Schoolfotograaf (broertjes-/zusjesfoto’s):
De kinderen krijgen deze week de strookjes met het voor u betreffende tijdstip mee.
De foto’s worden op locatie 821 genomen.

Nieuwe kleutergroep:
Maandag 4 november a.s. starten we op locatie 196 een nieuwe kleutergroep. Het betreft hier
voor onze school de 32ste groep en hiervan zal juf Erna Walraven de verantwoordelijke groeps-
leerkracht worden.

Groep 4:
Vanaf 1 november a.s. is het de bedoeling om de kinderen 's ochtends in principe alleen naar binnen te laten komen. Op deze manier hopen we wat sneller met de lessen te kunnen beginnen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u na schooltijd natuurlijk altijd even een afspraak maken.

Schoolmelk:
De eerste schoolmelkdrinkdag van deze week is a.s. vrijdag.

Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2002-2003.